HTML JPG PDF XML XLSX
  Product Family
XLSX

Vytvořit plošné grafy prostřednictvím Python

Nativní a vysoce výkonné vytváření grafů MS Excel programově pomocí Python API.

Vytváření plošných grafů dynamicky v rámci běžící aplikace je snadné. Abychom mohli vytvářet různé grafy až tabulky od nuly bez nutnosti MS Office, použijeme Aspose.Cells za Python API, která nabízí různé funkce pro vytváření, manipulaci a konverzi tabulek na platformě Python. Aspose.Cells poskytuje mnoho flexibilních objektů grafu.

Jak vytvořit plošné grafy prostřednictvím Python

Pro vývojáře je snadné vytvořit plošný graf v rámci běhu různých reportovacích aplikací pro zpracování dat v několika řádcích kódu.

  1. Importujte buňky asposecell do souboru kódu.1. Vytvořte instanci třídy Sešit.1. Přidejte do listu nějaká data.1. Přidejte plošný graf do listu1. Získejte přístup k novému objektu grafu z kolekce Charts předáním jeho indexu.1. Nastavte zdroj dat grafu pomocí metody Chart.setChartDataRange.1. Uložit jako soubory Excel nebo ODS.

Požadavky na systém

Aspose.Cells pro Python je nezávislý na platformě API a lze jej použít na jakékoli platformě (Windows, Linux a MacOS), jen se ujistěte, že systém má Java 1.8 nebo vyšší, Python 3.5 nebo vyšší.

- Nainstalujte Java a přidejte jej do proměnné prostředí PATH, například: PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.- Instalovat Aspose.Cells pro Python z pypi, použijte příkaz jako: $ pip install aspose-cells.
 

Následující zdrojový kód ukazuje, jak vytvořit plošný graf do souboru MS Excel XLSX pomocí Python.