Aspose.Cells  for Python via .NET

Python Rozhraní API pro analýzu tabulek aplikace Excel

Vytvářejte, čtěte, zapisujte nebo manipulujte s tabulkami a také exportujte soubory Excel do různých formátů v rámci aplikací Python.

  Download free trial
  
 

Aspose.Cells for Python přes .Net je rychlý a spolehlivý API pro úlohy zpracování tabulek. Vývojáři mohou vytvářet jednoduché nebo složité tabulky, manipulovat a extrahovat informace ze souborů aplikace Excel. API čte více formátů aplikace Excel a může vykreslovat listy na XPS, PDF, MHTML, HTML, prostý text, obrázky a další. Je to nejlepší řešení pro automatizaci zpráv Excel pomocí pythonu.

Pokročilé Python Excel API Funkce

Přečtěte si Excelové tabulky

Vykreslit tabulky na PDF, EMF a obrázky

Upravte listy v sešitech

Chránit / odemknout pracovní listy

Přidejte obrázky a vytvořte grafy

Vytvářejte kontingenční tabulky a kontingenční grafy

Přidávejte a upravujte komentáře na úrovni buňky

Vyhledejte a nahraďte data

Rozdělit a sloučit buňky

Přidejte nebo odeberte seskupení do řádků a sloupců

Nastavte formátování čísel

Přečtěte si a nastavte vzorce

Nakonfigurujte nastavení stránky

Upravte orientaci stránky, měřítko, velikost papíru

Číst & zapisovat podmíněné formátování

Konverze více formátů

Python Knihovna Excel poskytuje převod souborů Excel na PDF, XPS & HTML formáty. Spolehlivý převod API z něj dělá perfektní řešení pro společnosti, které vyžadují výměnu souborů ve standardních průmyslových formátech.

Uložte tabulku v různých formátechimport aspose.cells
from aspose.cells import Workbook,SaveFormat
 
#load file to be converted
wk = Workbook("Book.xlsx");

#Convert XLS to PDF, XPS and HTML
wk.save("output.pdf", SaveFormat.PDF);

wk.save("output.xps", SaveFormat.XPS);

wk.save("houtput.html", SaveFormat.HTML);

Flexibilní možnosti zobrazení

Aspose.Cells for Python via .NET poskytuje plnou kontrolu nad nastavením stránky, což umožňuje manipulovat s více možnostmi zobrazení, jako je náhled zalomení stránky, nastavení úrovně přiblížení, nastavení orientace stránky, ovládání viditelnosti dat pomocí panelů zmrazení, velikosti papíru, měřítka, záhlaví & zápatí a oblast tisku.

Správa dat tabulek Excel

Aspose.Cells for Python via .NET API poskytuje rozsáhlou podporu pro správu dat listu. Je možné snadno manipulovat s libovolnou buňkou v listu za běhu nebo importovat data do listů z různých zdrojů dat.

Přizpůsobení grafů

Aspose.Cells for Python via .NET poskytuje plnou podporu pro vytváření grafů. Je možné snadno přidat standardní a přizpůsobené grafy nebo dynamicky nastavit data grafu, aby bylo možné graf aktualizovat pomocí této knihovny pythonu.