XLSX ODS HTML NUMBERS CSV
Aspose.Cells for Python
XPS

Sloučit XLS na XPS přes Python

Vysokorychlostní knihovna Python pro sloučení XLS do XPS. Použijte naši konverzi Excel API k vývoji softwaru na vysoké úrovni, nezávislého na platformě v Python. Toto je profesionální softwarové řešení pro import a export Excel, CSV, OpenOffice, PDF, HTML, image a mnoha dalších formátů excel.

Sloučit XLS až XPS pomocí Python

Jak sloučím XLS do XPS? S knihovnou Aspose.Cells for Python via .NET můžete snadno sloučit XLS na XPS programově pomocí několika řádků kódu. Aspose.Cells for Python via .NET je schopen vytvářet multiplatformní aplikace se schopností generovat, upravovat, konvertovat, vykreslovat a tisknout všechny soubory aplikace Excel. Python Excel API nejen převádí mezi tabulkovými formáty, ale umí také vykreslovat soubory Excel jako obrázky, PDF, HTML, ODS, CSV, CSV, SVG, vyměňovat dokumenty, perfektní výběr WORD a další, 076PT a další 08 v průmyslovém standardu formátů. Můžete nainstalovat Aspose.Cells for Python via .NET zpypi , použijte příkaz jako:$ pip install aspose-cells-python.

Sloučit XLS až XPS v Python Online zdarma

Následující příklad ukazuje, jak sloučit XLS až XPS v Aspose.Cells for Python via .NET.

Postupujte podle jednoduchých kroků pro sloučení XLS do XPS. Nahrajte své soubory, zavolejte metodu Workbook.Combine pro sloučení souborů a poté ji uložte do souboru XPS. Pokud vytvoříte kód v Python, bude to jednodušší, než to zní. Viz příklad Python, který sloučí XLS do XPS.

Online zdarma ke sloučení XLS až XPS v Python
Select two files
Output format
  
                  

	
 import aspose.cells 
 from aspose.cells import Workbook
 
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.combine(Workbook("Combine.xlsx"))
 workbook.save("Output.pdf")
	 	
        
      

Jak sloučit XLS na XPS přes Python

Potřebujete programově sloučit XLS až XPS? Základní dokument, který se spojuje a spojuje Aspose.Cells for Python via .NET Rozhraní API lze vytvořit pomocí několika řádků kódu.

 • Nainstalujte ‘Aspose.Cells for Python via .NET’.
 • Přidejte odkaz na knihovnu (importujte knihovnu) do svého projektu Python.
 • Načtěte soubor XLS s třídou Workbook.
 • Volejte metodu Workbook.Combine pro sloučení souborů.
 • Zavolejte metodu Workbook.Save a předejte název výstupního souboru jako parametr.
 • Nyní můžete otevřít a použít výstupní soubor v Microsoft Office, Adobe PDF nebo v jakémkoli jiném kompatibilním programu.

Knihovna Python ke sloučení XLS až XPS

Naše balíčky Python hostujeme v úložištích PyPi.

Nainstalujte Aspose.Cells for Python zpypi , použijte příkaz jako:$ pip install aspose-cells-python.

A můžete také sledovat pokyny krok za krokem jak nainstalovat “Aspose.Cells for Python via .NET” do vašeho vývojářského prostředí.

Požadavky na systém

Naše API jsou podporována na všech hlavních platformách a operačních systémech. Před spuštěním níže uvedeného kódu se prosím ujistěte, že máte ve svém systému následující předpoklady.

 • Nainstalujte Python 3.7 nebo vyšší.
 • Nainstalujte Aspose.Cells for Python zpypi , použijte příkaz jako:$ pip install aspose-cells-python.

XLS Co je formát XLS

Soubory s příponou XLS představují binární formát souboru Excel. Takové soubory mohou být vytvořeny aplikací Excel Microsoft i jinými podobnými tabulkovými programy, jako je OpenOffice Calc nebo Apple Numbers. Soubor uložený aplikací Excel je známý jako Workbook, kde každý sešit může mít jeden nebo více listů. Data se ukládají a zobrazují uživatelům ve formátu tabulky v listu a mohou zahrnovat číselné hodnoty, textová data, vzorce, externí datová připojení, obrázky a grafy. Aplikace jako Microsoft Excel vám umožňují exportovat data sešitu do několika různých formátů včetně PDF, CSV, XLSX, TXT, HTML, XPS a několika dalších. Formát souboru XLS byl nahrazen otevřenějším a strukturovanějším formátem XLSX s vydáním Microsoft Excel 2007. Nejnovější verze stále poskytují podporu pro vytváření a čtení souborů XLS, i když XLSX je nyní první volbou použití.

Více

XPS Co je formát XPS

Soubor XPS představuje soubory rozvržení stránky, které jsou založeny na specifikacích papíru XML vytvořených Microsoft. Byl vyvinut jako náhrada za formát souboru EMF a je podobný formátu souboru PDF, ale používá XML v rozvržení, vzhledu a informacích o tisku dokumentu. . Ve skutečnosti je oprávněnější říci, že XPS je pokus o PDF, ale z mnoha důvodů se mu nepodařilo získat dostatečnou popularitu, kterou vlastní PDF. Microsoft poskytuje ve výchozím nastavení XPS Document Writer od Windows 7 pro vytváření souborů XPS. Soubory XPS lze generovat výběrem „Microsoft XPS Document Writer“ jako tiskárny při tisku dokumentu.

Více

Další podporované slučovací formáty

Pomocí Python lze také sloučit xls do mnoha dalších formátů souborů včetně.

Sloučit XLS až DOCX (Microsoft dokument aplikace Word)
Sloučit XLS do SQL (strukturovaný dotazovací jazyk)
Sloučit XLS až BMP (Bitmapový obrázek)
Sloučit XLS až EMF (Vylepšený formát metasouborů)
Sloučit XLS až GIF (Grafický výměnný formát)
Sloučit XLS až HTML (Hyper Text Markup Language)
Sloučit XLS na MD (Markdown Language)
Sloučit XLS až MHTML (Formát archivu webové stránky)
Sloučit XLS až ODS (Soubor tabulkového procesoru OpenDocument)
Sloučit XLS až PDF (Přenosný formát dokumentu)
Sloučit XLS až PNG (Přenosná síťová grafika)
Sloučit XLS až SVG (Škálovatelná vektorová grafika)
Sloučit XLS až TIFF (Formát tagovaného obrázku)
Sloučit XLS až TSV (Hodnoty oddělené tabulátory)
Sloučit XLS až TXT (Textový dokument)
Sloučit XLS až XLS (Binární formát Excel)
Sloučit XLS až XLSB (Binární soubor sešitu Excel)
Sloučit XLS až XLSM (Soubor tabulky)
Sloučit XLS až XLSX (Soubor Excel OOXML)
Sloučit XLS až XLT (Microsoft Excel šablona)
Sloučit XLS až XLTM (Šablona s podporou maker aplikace Excel)
Sloučit XLS až XLTX (Šablona Office OpenXML Excel)
Sloučit XLS do XML (Rozšiřitelný značkovací jazyk)
Sloučit XLS až XPS (Specifikace papíru XML)
Sloučit XLS až JSON (Zápis objektů JavaScript)
Sloučit XLS až JPEG (JPEG Obrázek)