DOCX JPG PDF XML CSV
 Product Family
GIF

Μετατροπή ODS σε GIF στο Java

Βιβλιοθήκη υψηλής ταχύτητας Java για μετατροπή ODS σε GIF. Αυτή είναι μια επαγγελματική λύση λογισμικού για εισαγωγή και εξαγωγή ODS, GIF και πολλών άλλων μορφών χρησιμοποιώντας το Java.

Μετατροπή ODS σε GIF χρησιμοποιώντας Java

Πώς μπορώ να μετατρέψω το ODS σε GIF; Με τη βιβλιοθήκη Aspose.Cells for Java, μπορείτε εύκολα να μετατρέψετε το ODS σε GIF μέσω προγραμματισμού με λίγες γραμμές κώδικα. Aspose.Cells for Java έχει τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών πολλαπλών πλατφορμών με δυνατότητα δημιουργίας, τροποποίησης, μετατροπής, απόδοσης και εκτύπωσης όλων των αρχείων Excel. Java Το Excel API όχι μόνο μετατρέπει μεταξύ μορφών υπολογιστικών φύλλων, αλλά μπορεί επίσης να αποδώσει αρχεία Excel ως εικόνες, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT και άλλα, καθιστώντας έτσι την τέλεια επιλογή για την ανταλλαγή εγγράφων σε βιομηχανικές τυποποιημένες μορφές. Μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία του έκδοση απευθείας από Maven και εγκαταστήστε το στο έργο σας που βασίζεται στο Maven προσθέτοντας τις ακόλουθες διαμορφώσεις στο pom.xml.

Αποθήκη


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Εξάρτηση


<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Αποθήκευση ODS έως GIF στο Java

Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει πώς να μετατρέψετε το ODS σε GIF στο Java.

Ακολουθήστε τα εύκολα βήματα για να μετατρέψετε το ODS σε GIF. Ανεβάστε το αρχείο ODS και, στη συνέχεια, απλώς αποθηκεύστε το ως αρχείο GIF. Τόσο για την ανάγνωση ODS όσο και για τη γραφή GIF, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως πιστοποιημένα ονόματα αρχείων. Το περιεχόμενο και η μορφοποίηση εξόδου GIF θα είναι πανομοιότυπα με το αρχικό έγγραφο ODS.

Δείγμα κώδικα για μετατροπή ODS σε GIF
Input file
Select format
  
                  

	
 import com.aspose.cells.Workbook;   
 Workbook workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.save("Output.pdf");
	 
        
      

Πώς να μετατρέψετε το ODS σε GIF via Java

Θέλετε να μετατρέψετε αρχεία ODS σε GIF μέσω προγραμματισμού; Οι προγραμματιστές Java μπορούν εύκολα να μετατρέψουν το ODS σε GIF σε λίγες μόνο γραμμές κώδικα.

 1. Εγκαταστήστε το ‘Aspose.Cells for Java’.
 2. Προσθέστε μια αναφορά βιβλιοθήκης (εισάγετε τη βιβλιοθήκη) στο έργο σας Java.
 3. Φορτώστε το αρχείο ODS με μια παρουσία της κλάσης Βιβλίο εργασίας.
 4. Μετατρέψτε το ODS σε GIF καλώντας τη μέθοδο Workbook.save.
 5. Λάβετε το αποτέλεσμα μετατροπής ODS σε GIF.

Java βιβλιοθήκη για μετατροπή ODS σε GIF

Φιλοξενούμε τα πακέτα μας Java Maven αποθετήρια. Το ‘Aspose.Cells for Java’ είναι ένα κοινό αρχείο JAR που περιέχει κωδικό byte. Παρακαλούμε ακολουθήστε το οδηγίες βήμα προς βήμα πώς να το εγκαταστήσετε στο περιβάλλον προγραμματιστή Java.

Απαιτήσεις συστήματος

Πριν εκτελέσετε τον πηγαίο κώδικα μετατροπής Java, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

 • Microsoft Windows ή συμβατό λειτουργικό σύστημα με Java Runtime Environment για εφαρμογές JSP/JSF και εφαρμογές επιφάνειας εργασίας.
 • Λάβετε την τελευταία έκδοση του Aspose.Cells for Java απευθείας από το Maven.

ODS Τι είναι μορφή αρχείου ODS

Τα αρχεία με επέκταση .ods αντιπροσωπεύουν τη μορφή εγγράφου υπολογιστικού φύλλου OpenDocument που είναι επεξεργάσιμα από τον χρήστη. Τα δεδομένα αποθηκεύονται μέσα στο αρχείο ODF σε γραμμές και στήλες. Είναι μορφή που βασίζεται σε XML και είναι ένας από τους διάφορους υποτύπους της οικογένειας Μορφές Ανοιχτών Εγγράφων (ODF). Η μορφή καθορίζεται ως μέρος των προδιαγραφών ODF 1.2 που δημοσιεύει και διατηρεί το OASIS. Ένας αριθμός εφαρμογών στο Windows καθώς και σε άλλα λειτουργικά συστήματα μπορούν να ανοίξουν αρχεία ODS για επεξεργασία και χειρισμό, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft Excel, NeoOffice και LibreOffice. Τα αρχεία ODS μπορούν επίσης να μετατραπούν σε άλλες μορφές υπολογιστικών φύλλων, όπως XLS, XLSX και άλλα από διαφορετικές εφαρμογές.

Διαβάστε Περισσότερα

GIF Τι είναι μορφή αρχείου GIF

Μια μορφή GIF ή Graphical Interchange Format είναι ένας τύπος υψηλής συμπίεσης εικόνας. Ανήκει στην Unisys, το GIF χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο συμπίεσης LZW που δεν υποβαθμίζει την ποιότητα της εικόνας. Για κάθε εικόνα GIF επιτρέπονται συνήθως έως 8 bit ανά pixel και έως 256 χρώματα επιτρέπονται σε όλη την εικόνα. Σε αντίθεση με μια εικόνα JPEG, η οποία μπορεί να εμφανίσει έως και 16 εκατομμύρια χρώματα και αγγίζει αρκετά τα όρια του ανθρώπινου ματιού. Όταν εμφανίστηκε το Διαδίκτυο, τα GIF παρέμειναν η καλύτερη επιλογή επειδή απαιτούσαν χαμηλό εύρος ζώνης και συμβατά για τα γραφικά που καταναλώνουν συμπαγείς περιοχές χρωμάτων. Ένα κινούμενο GIF συνδυάζει πολλές εικόνες ή καρέ σε ένα μόνο αρχείο και τα εμφανίζει με μια σειρά για να δημιουργήσει ένα κινούμενο κλιπ ή ένα σύντομο βίντεο. Οι περιορισμοί χρωμάτων είναι έως 256 για κάθε καρέ και είναι πιθανό να είναι οι λιγότερο κατάλληλοι για την αναπαραγωγή άλλων εικόνων και φωτογραφιών με χρωματική διαβάθμιση.

Διαβάστε Περισσότερα

Άλλες υποστηριζόμενες μετατροπές

Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε το ODS σε πολλές άλλες μορφές αρχείων, συμπεριλαμβανομένων μερικών που αναφέρονται παρακάτω.

ODS ΕΩΣ BMP (Εικόνα Bitmap)
ODS ΕΩΣ EMF (Βελτιωμένη μορφή μετα-αρχείου)
ODS ΕΩΣ GIF (Μορφή γραφικής ανταλλαγής)
ODS ΕΩΣ HTML (Γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου)
ODS ΠΡΟΣ ΜΔ (Γλώσσα Markdown)
ODS ΕΩΣ MHTML (Μορφή αρχείου ιστοσελίδας)
ODS ΕΩΣ PDF (Μορφή φορητού εγγράφου)
ODS ΕΩΣ PNG (Φορητά γραφικά δικτύου)
ODS ΕΩΣ SVG (Κλιμακόμενα διανυσματικά γραφικά)
ODS ΕΩΣ TIFF (Με ετικέτα Μορφή εικόνας)
ODS ΕΩΣ TSV (Τιμές διαχωρισμένες με καρτέλες)
ODS ΕΩΣ TXT (Έγγραφο κειμένου)
ODS ΕΩΣ XLS (Δυαδική μορφή Excel)
ODS ΕΩΣ XLSB (Δυαδικό αρχείο βιβλίου εργασίας Excel)
ODS ΕΩΣ XLSM (Αρχείο υπολογιστικού φύλλου)
ODS ΕΩΣ XLSX (Αρχείο Excel OOXML)
ODS ΕΩΣ XLT (Microsoft Πρότυπο Excel)
ODS ΕΩΣ XLTM (Πρότυπο με δυνατότητα μακροεντολής Excel)
ODS ΕΩΣ XLTX (Πρότυπο Office OpenXML Excel)
ODS ΣΕ XML (Επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης)
ODS ΕΩΣ XPS (Προδιαγραφές χαρτιού XML)
ODS ΕΩΣ JSON (Σημειογραφία αντικειμένου JavaScript)
ODS ΕΩΣ JPEG (JPEG Εικόνα)