HTML JPG PDF XML MHTML
 Product Family
PDF

Μετατροπή MHTML σε PDF στο C#

Βιβλιοθήκη υψηλής ταχύτητας C# για τη μετατροπή του MHTML σε PDF. Αυτή είναι μια επαγγελματική λύση λογισμικού για εισαγωγή και εξαγωγή MHTML, PDF και πολλών άλλων μορφών σε .NET Πλατφόρμα .NET Core363471, 871.

Μετατροπή MHTML σε PDF χρησιμοποιώντας C#

Πώς μπορώ να μετατρέψω το MHTML σε PDF; Με τη βιβλιοθήκη Aspose.Cells for .NET, μπορείτε εύκολα να μετατρέψετε το MHTML σε PDF μέσω προγραμματισμού με λίγες γραμμές κώδικα. Aspose.Cells for .NET έχει τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών πολλαπλών πλατφορμών με δυνατότητα δημιουργίας, τροποποίησης, μετατροπής, απόδοσης και εκτύπωσης όλων των αρχείων Excel. .NET Το Excel API όχι μόνο μετατρέπει μεταξύ μορφών υπολογιστικών φύλλων, αλλά μπορεί επίσης να αποδώσει αρχεία Excel ως εικόνες, PDF, HTML, ODS, CSV, 07616031481, CSV, 07616831481, δημιουργώντας περισσότερα τέλεια επιλογή για την ανταλλαγή εγγράφων σε βιομηχανικά πρότυπα μορφές. Ανοιξε NuGet διαχειριστής πακέτων, αναζητήστε Aspose.Cells και εγκαταστήστε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εντολή από την Κονσόλα Package Manager.

Εντολή κονσόλας διαχείρισης πακέτων


PM> Install-Package Aspose.Cells

Αποθήκευση MHTML έως PDF στο C# Δωρεάν Online

Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει πώς να μετατρέψετε το MHTML σε PDF στο C#.

Ακολουθήστε τα εύκολα βήματα για να μετατρέψετε το MHTML σε PDF. Ανεβάστε το αρχείο MHTML και, στη συνέχεια, απλώς αποθηκεύστε το ως αρχείο PDF. Τόσο για την ανάγνωση MHTML όσο και για τη γραφή PDF, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως πιστοποιημένα ονόματα αρχείων. Το περιεχόμενο και η μορφοποίηση εξόδου PDF θα είναι πανομοιότυπα με το αρχικό έγγραφο MHTML.

Δωρεάν εφαρμογή και δείγμα κώδικα για μετατροπή MHTML σε PDF Online
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Πώς να μετατρέψετε το MHTML σε PDF μέσω του C#

Θέλετε να μετατρέψετε αρχεία MHTML σε PDF μέσω προγραμματισμού; Οι προγραμματιστές .NET μπορούν εύκολα να φορτώσουν και να μετατρέψουν το MHTML σε PDF σε λίγες μόνο γραμμές κώδικα.

 1. Εγκαταστήστε το ‘Aspose.Cells for .NET’.
 2. Προσθέστε μια αναφορά βιβλιοθήκης (εισάγετε τη βιβλιοθήκη) στο έργο σας C#.
 3. Φορτώστε το αρχείο MHTML με μια παρουσία του βιβλίου εργασίας.
 4. Μετατρέψτε το MHTML σε PDF καλώντας τη μέθοδο Workbook.Save.
 5. Λάβετε το αποτέλεσμα μετατροπής MHTML σε PDF.

C# βιβλιοθήκη για μετατροπή MHTML σε PDF

Υπάρχουν δύο εναλλακτικές επιλογές για να εγκαταστήσετε το “Aspose.Cells for .NET” στο σύστημά σας. Επιλέξτε αυτό που μοιάζει με τις ανάγκες σας και ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα:

 1. Εγκαταστήστε α NuGet Πακέτο . Βλέπω Τεκμηρίωση
 2. Εγκαταστήστε τη βιβλιοθήκη χρησιμοποιώντας Κονσόλα Package Manager μέσα στο Visual Studio IDE

Απαιτήσεις συστήματος

Πριν εκτελέσετε τον κώδικα παραδείγματος μετατροπής .NET, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

 • Microsoft Windows ή συμβατό λειτουργικό σύστημα με πλατφόρμες .NET, .NET Core, Windows Azure ή Mono.
 • Περιβάλλον ανάπτυξης όπως το Microsoft Visual Studio.
 • Προσθέστε αναφορά στο DLL Aspose.Cells for .NET στο έργο σας.

MHTML Τι είναι μορφή αρχείου MHTML

Τα αρχεία με επέκταση MHTML αντιπροσωπεύουν μια μορφή αρχείου ιστοσελίδων που μπορεί να δημιουργηθεί από μια σειρά από διαφορετικές εφαρμογές. Η μορφή είναι γνωστή ως μορφή αρχειοθέτησης επειδή αποθηκεύει τον κώδικα web HTML και τους σχετικούς πόρους σε ένα μόνο αρχείο. Αυτοί οι πόροι περιλαμβάνουν οτιδήποτε συνδέεται με την ιστοσελίδα, όπως εικόνες, μικροεφαρμογές, κινούμενα σχέδια, αρχεία ήχου και ούτω καθεξής. Τα αρχεία MHTML μπορούν να ανοίξουν σε μια ποικιλία εφαρμογών όπως ο Internet Explorer και το Microsoft Word. Το Microsoft Windows χρησιμοποιεί τη μορφή αρχείου MHTML για την καταγραφή σεναρίων προβλημάτων που παρατηρούνται κατά τη χρήση οποιασδήποτε εφαρμογής στο Windows που εγείρει ζητήματα. Η μορφή αρχείου MHTML κωδικοποιεί τα περιεχόμενα της σελίδας παρόμοια με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο μήνυμα/rfc822, το οποίο είναι προδιαγραφές που σχετίζονται με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απλού κειμένου.

Διαβάστε Περισσότερα

PDF Τι είναι μορφή αρχείου PDF

Το Portable Document Format (PDF) είναι ένας τύπος εγγράφου που δημιουργήθηκε από την Adobe στη δεκαετία του 1990. Ο σκοπός αυτής της μορφής αρχείου ήταν να εισαγάγει ένα πρότυπο για την αναπαράσταση εγγράφων και άλλου υλικού αναφοράς σε μορφή που να είναι ανεξάρτητη από το λογισμικό εφαρμογής, το υλικό καθώς και το λειτουργικό σύστημα. Η μορφή αρχείου PDF έχει πλήρη δυνατότητα να περιέχει πληροφορίες όπως κείμενο, εικόνες, υπερσυνδέσμους, πεδία φόρμας, εμπλουτισμένα μέσα, ψηφιακές υπογραφές, συνημμένα, μεταδεδομένα, γεωχωρικά χαρακτηριστικά και τρισδιάστατα αντικείμενα που μπορούν να γίνουν μέρος του εγγράφου προέλευσης.

Διαβάστε Περισσότερα

Άλλες υποστηριζόμενες μετατροπές

Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε το MHTML σε πολλές άλλες μορφές αρχείων, συμπεριλαμβανομένων μερικών που αναφέρονται παρακάτω.

MHTML ΕΩΣ BMP (Εικόνα Bitmap)
MHTML ΕΩΣ EMF (Βελτιωμένη μορφή μετα-αρχείου)
MHTML ΕΩΣ GIF (Μορφή γραφικής ανταλλαγής)
MHTML ΕΩΣ HTML (Γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου)
MHTML ΠΡΟΣ ΜΔ (Γλώσσα Markdown)
MHTML ΕΩΣ ODS (Αρχείο Υπολογιστικού Φύλλου OpenDocument)
MHTML ΕΩΣ PDF (Μορφή φορητού εγγράφου)
MHTML ΕΩΣ PNG (Φορητά γραφικά δικτύου)
MHTML ΕΩΣ SVG (Κλιμακόμενα διανυσματικά γραφικά)
MHTML ΕΩΣ TIFF (Με ετικέτα Μορφή εικόνας)
MHTML ΕΩΣ TSV (Τιμές διαχωρισμένες με καρτέλες)
MHTML ΕΩΣ TXT (Έγγραφο κειμένου)
MHTML ΕΩΣ XLS (Δυαδική μορφή Excel)
MHTML ΕΩΣ XLSB (Δυαδικό αρχείο βιβλίου εργασίας Excel)
MHTML ΕΩΣ XLSM (Αρχείο υπολογιστικού φύλλου)
MHTML ΕΩΣ XLSX (Αρχείο Excel OOXML)
MHTML ΕΩΣ XLT (Microsoft Πρότυπο Excel)
MHTML ΕΩΣ XLTM (Πρότυπο με δυνατότητα μακροεντολής Excel)
MHTML ΕΩΣ XLTX (Πρότυπο Office OpenXML Excel)
MHTML ΣΕ XML (Επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης)
MHTML ΕΩΣ XPS (Προδιαγραφές χαρτιού XML)
MHTML ΕΩΣ JSON (Σημειογραφία αντικειμένου JavaScript)