XLSX ODS HTML NUMBERS CSV
Aspose.Cells for Python
XLSM

Συγχώνευση HTML σε XLSM μέσω Python

Βιβλιοθήκη υψηλής ταχύτητας Python για συγχώνευση HTML με XLSM. Χρησιμοποιήστε τη μετατροπή excel API για να αναπτύξετε λογισμικό υψηλού επιπέδου, ανεξάρτητο από την πλατφόρμα στο Python. Αυτή είναι μια επαγγελματική λύση λογισμικού για εισαγωγή και εξαγωγή 5 άλλων μορφών excel 076, πολλών και πολλών μορφών excel.

Συγχώνευση HTML σε XLSM χρησιμοποιώντας Python

Πώς μπορώ να συγχωνεύσω το HTML με το XLSM; Με τη βιβλιοθήκη Aspose.Cells for Python via .NET, μπορείτε εύκολα να συγχωνεύσετε το HTML με το XLSM μέσω προγραμματισμού με λίγες γραμμές κώδικα. Aspose.Cells for Python via .NET έχει τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών πολλαπλών πλατφορμών με δυνατότητα δημιουργίας, τροποποίησης, μετατροπής, απόδοσης και εκτύπωσης όλων των αρχείων Excel. Python Το Excel API όχι μόνο μετατρέπει μεταξύ μορφών υπολογιστικών φύλλων, αλλά μπορεί επίσης να αποδώσει αρχεία Excel ως εικόνες, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT και άλλα, καθιστώντας έτσι την τέλεια επιλογή για την ανταλλαγή εγγράφων σε βιομηχανικές τυποποιημένες μορφές. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Aspose.Cells for Python via .NET απόpypi , χρησιμοποιήστε την εντολή ως:$ pip install aspose-cells-python.

Συγχώνευση HTML με XLSM στο Python

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς να συγχωνεύσετε το HTML με το XLSM στο Aspose.Cells for Python via .NET.

Ακολουθήστε τα εύκολα βήματα για τη συγχώνευση HTML με XLSM. Ανεβάστε τα αρχεία σας, καλέστε το Βιβλίο εργασίας. Συνδυάστε τη μέθοδο συγχώνευσης αρχείων και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το στο αρχείο XLSM. Εάν αναπτύξετε κωδικό στο Python, αυτό θα είναι πιο απλό από ό,τι ακούγεται. Δείτε το παράδειγμα Python που συγχωνεύει το HTML με το XLSM.

Δείγμα κωδικού για συγχώνευση HTML έως XLSM στο Python
Select two files
Output format
  
                  

	
 import aspose.cells 
 from aspose.cells import Workbook
 
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.combine(Workbook("Combine.xlsx"))
 workbook.save("Output.pdf")
	 	
        
      

Πώς να συγχωνεύσετε το HTML στο XLSM μέσω του Python

Θέλετε να συγχωνεύσετε το HTML με το XLSM μέσω προγραμματισμού; Ένα βασικό έγγραφο που συγχωνεύεται και συνενώνεται με Aspose.Cells for Python via .NET Τα API μπορούν να γίνουν με λίγες μόνο γραμμές κώδικα.

 • Εγκαταστήστε το ‘Aspose.Cells for Python via .NET’.
 • Προσθέστε μια αναφορά βιβλιοθήκης (εισαγωγή της βιβλιοθήκης) στο έργο σας Python.
 • Φορτώστε το αρχείο HTML με την κλάση Βιβλίο εργασίας.
 • Καλέστε τη μέθοδο Workbook.Combine για τη συγχώνευση αρχείων.
 • Καλέστε τη μέθοδο Workbook.Save και μεταβιβάστε το όνομα του αρχείου εξόδου ως παράμετρο.
 • Τώρα μπορείτε να ανοίξετε και να χρησιμοποιήσετε το αρχείο εξόδου στο Microsoft Office, στο Adobe PDF ή σε οποιοδήποτε άλλο συμβατό πρόγραμμα.

Python βιβλιοθήκη για συγχώνευση HTML με XLSM

Φιλοξενούμε τα πακέτα μας Python στα αποθετήρια PyPi.

Εγκαταστήστε το Aspose.Cells for Python απόpypi , χρησιμοποιήστε την εντολή ως:$ pip install aspose-cells-python.

Και μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε το οδηγίες βήμα προς βήμα σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του “Aspose.Cells for Python via .NET” στο περιβάλλον προγραμματιστή σας.

Απαιτήσεις συστήματος

Τα API μας υποστηρίζονται σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες και λειτουργικά συστήματα. Πριν εκτελέσετε τον παρακάτω κώδικα, βεβαιωθείτε ότι έχετε τις ακόλουθες προϋποθέσεις στο σύστημά σας.

 • Εγκαθιστώ Python 3,7 ή υψηλότερο.
 • Εγκαταστήστε το Aspose.Cells for Python απόpypi , χρησιμοποιήστε την εντολή ως:$ pip install aspose-cells-python.

HTML Τι είναι μορφή αρχείου HTML

HTML (Hyper Text Markup Language) είναι η επέκταση για ιστοσελίδες που δημιουργούνται για εμφάνιση σε προγράμματα περιήγησης. Γνωστό ως γλώσσα του ιστού, το HTML έχει εξελιχθεί με τις απαιτήσεις νέων απαιτήσεων πληροφοριών να εμφανίζονται ως μέρος ιστοσελίδων. Η τελευταία παραλλαγή είναι γνωστή ως HTML 5 που δίνει μεγάλη ευελιξία στην εργασία με τη γλώσσα. Οι σελίδες HTML είτε λαμβάνονται από τον διακομιστή, όπου φιλοξενούνται, είτε μπορούν να φορτωθούν και από το τοπικό σύστημα. Κάθε σελίδα HTML αποτελείται από HTML στοιχεία, όπως φόρμες, κείμενο, εικόνες, κινούμενα σχέδια, συνδέσμους κ.λπ. Αυτά τα στοιχεία αντιπροσωπεύονται από ετικέτες και πολλές άλλες, όπου κάθε ετικέτα έχει αρχή και τέλος. Μπορεί επίσης να ενσωματώσει εφαρμογές γραμμένες σε γλώσσες δέσμης ενεργειών όπως JavaScript και Style Sheets (CSS) για συνολική αναπαράσταση διάταξης.

Διαβάστε Περισσότερα

XLSM Τι είναι μορφή αρχείου XLSM

Τα αρχεία με επέκταση XLSM είναι ένας τύπος αρχείων υπολογιστικών φύλλων που υποστηρίζουν μακροεντολές. Από την άποψη της εφαρμογής, μια Μακροεντολή είναι ένα σύνολο οδηγιών που χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Μια μακροεντολή χρησιμοποιείται για την καταγραφή των βημάτων που εκτελούνται επανειλημμένα και διευκολύνει την εκτέλεση των ενεργειών εκτελώντας ξανά τη μακροεντολή. Οι μακροεντολές προγραμματίζονται με το Visual Basic for Applications (VBA) του Microsoft μέσα από το Βιβλίο εργασίας του Excel χρησιμοποιώντας τον Επεξεργαστή Visual Basic και μπορούν να εκτελεστούν/εντοπιστούν σφάλματα απευθείας από εκεί.

Διαβάστε Περισσότερα

Άλλες υποστηριζόμενες μορφές συγχώνευσης

Χρησιμοποιώντας το Python, το One μπορεί επίσης να συγχωνεύσει το html με πολλές άλλες μορφές αρχείων, συμπεριλαμβανομένων.

Συγχώνευση HTML με DOCX (Microsoft Έγγραφο Word)
Συγχώνευση HTML σε SQL (Γλώσσα δομημένης ερώτησης)
Συγχώνευση HTML με EMF (Βελτιωμένη μορφή μετα-αρχείου)
Συγχώνευση HTML με GIF (Μορφή γραφικής ανταλλαγής)
Συγχώνευση HTML με HTML (Γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου)
Συγχώνευση HTML σε MD (Γλώσσα Markdown)
Συγχώνευση HTML με MHTML (Μορφή αρχείου ιστοσελίδας)
Συγχώνευση HTML με ODS (Αρχείο Υπολογιστικού Φύλλου OpenDocument)
Συγχώνευση HTML με PDF (Μορφή φορητού εγγράφου)
Συγχώνευση HTML με PNG (Φορητά γραφικά δικτύου)
Συγχώνευση HTML με SVG (Κλιμακόμενα διανυσματικά γραφικά)
Συγχώνευση HTML με TIFF (Με ετικέτα Μορφή εικόνας)
Συγχώνευση HTML με TSV (Τιμές διαχωρισμένες με καρτέλες)
Συγχώνευση HTML με TXT (Έγγραφο κειμένου)
Συγχώνευση HTML με XLS (Δυαδική μορφή Excel)
Συγχώνευση HTML με XLSB (Δυαδικό αρχείο βιβλίου εργασίας Excel)
Συγχώνευση HTML με XLSM (Αρχείο υπολογιστικού φύλλου)
Συγχώνευση HTML με XLSX (Αρχείο Excel OOXML)
Συγχώνευση HTML με XLT (Microsoft Πρότυπο Excel)
Συγχώνευση HTML με XLTM (Πρότυπο με δυνατότητα μακροεντολής Excel)
Συγχώνευση HTML με XLTX (Πρότυπο Office OpenXML Excel)
Συγχώνευση HTML σε XML (Επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης)
Συγχώνευση HTML με XPS (Προδιαγραφές χαρτιού XML)
Συγχώνευση HTML με JSON (Σημειογραφία αντικειμένου JavaScript)