XLSX ODS HTML NUMBERS CSV
Aspose.Cells for Java
MHT

NUMBERS samenvoegen tot MHT via Java

High-speed Java bibliotheek voor het samenvoegen van NUMBERS naar MHT. Gebruik onze Excel-conversie API om platformonafhankelijke software op hoog niveau te ontwikkelen in Java. Dit is een professionele softwareoplossing voor het importeren en exporteren van Excel, CSV, OpenOffice, PDF, HTML, image en vele andere Excel-indelingen.

Voeg NUMBERS samen in MHT met Java

Hoe voeg ik NUMBERS samen met MHT? Met de bibliotheek Aspose.Cells for Java kunt u NUMBERS eenvoudig programmatisch samenvoegen met MHT met een paar regels code. Aspose.Cells for Java is in staat om platformonafhankelijke applicaties te bouwen met de mogelijkheid om alle Excel-bestanden te genereren, wijzigen, converteren, renderen en afdrukken. Java Excel API converteert niet alleen tussen spreadsheetformaten, het kan ook Excel-bestanden weergeven als afbeeldingen, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT en meer, waardoor het een perfecte keuze is om documenten uit te wisselen in industriestandaard formaten. U kunt de nieuwste versie rechtstreeks downloaden van Maven en installeer het binnen uw op Maven gebaseerde project door de volgende configuraties toe te voegen aan pom.xml.

Opslagplaats


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Afhankelijkheid


<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Voeg NUMBERS gratis samen met MHT in Java Online

Het volgende voorbeeld laat zien hoe NUMBERS kan worden samengevoegd tot MHT in Aspose.Cells for Java.

Volg de eenvoudige stappen om NUMBERS samen te voegen tot MHT. Upload uw bestanden, bel de methode Workbook.Combine voor het samenvoegen van bestanden en sla deze vervolgens op in het MHT-bestand. Als u code ontwikkelt in Java, is dit eenvoudiger dan het klinkt. Zie voorbeeld Java dat NUMBERS samenvoegt tot MHT.

Gratis online om NUMBERS samen te voegen tot MHT in Java
Select two files
Output format
  
                  

	
 import com.aspose.cells.Workbook;   
 Workbook workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.combine(new Workbook("Combine.xlsx"));
 workbook.save("Output.pdf");
	 
        
      

NUMMERS samenvoegen tot MHT via Java

Wilt u NUMBERS programmatisch samenvoegen met MHT? Een basisdocument dat samenvoegt en samenvoegt met Aspose.Cells for Java API’s kunnen worden gedaan met slechts enkele regels code.

 • Installeer ‘Aspose.Cells for Java’.
 • Voeg een bibliotheekreferentie toe (importeer de bibliotheek) aan uw Java-project.
 • Laad het NUMBERS-bestand met de Workbook-klasse.
 • Roep de Workbook.Combine-methode op voor het samenvoegen van bestanden.
 • Roep de methode Workbook.Save aan en geef de naam van het uitvoerbestand door als parameter.
 • Nu kunt u het uitvoerbestand openen en gebruiken in Microsoft Office, Adobe PDF of een ander compatibel programma.

Java bibliotheek om NUMBERS samen te voegen tot MHT

We hosten onze Java-pakketten in Maven opslagplaatsen. ‘Aspose.Cells for Java’ is een algemeen JAR-bestand met bytecode. Volg a.u.b. de stapsgewijze instructies over hoe u het installeert in uw Java-ontwikkelaarsomgeving.

systeem vereisten

Onze API’s worden ondersteund op alle belangrijke platformen en besturingssystemen. Voordat u de onderstaande code uitvoert, moet u ervoor zorgen dat u over de volgende vereisten op uw systeem beschikt.

 • Microsoft Windows of een compatibel besturingssysteem met Java Runtime Environment voor JSP/JSF-applicatie en desktopapplicaties.
 • Download de nieuwste versie van Aspose.Cells for Java rechtstreeks van Maven.

NUMBERS Wat is NUMBERS bestandsformaat

De bestanden met de extensie .numbers zijn geclassificeerd als spreadsheetbestandstype, daarom lijken ze op de .xlsx-bestanden; maar de Numbers-bestanden worden gemaakt met behulp van Apple iWork Numbers-spreadsheetsoftware. De Apple iWork Numbers is een eenheidssoftware van de iWork Productivity Suite. De iWork Productivity Suite is gelijk aan de Microsoft Office Suite die wordt gebruikt op Windows pc's. Daarom kunnen we zeggen dat de Numbers die beschikbaar is voor MacOS ook een concurrent is van Microsoft Excel. Evenzo, Microsoft Excel, kan het NUMBERS-bestand ook de tabellen, grafieken en formules bevatten.

Meer lezen

MHT Wat is MHT bestandsformaat

Een bestand met de extensie .mht is een door MIME ingeschakelde bestandsindeling voor archivering die verschillende soorten gegevens in één bestand bevat. Het kan gegevens opslaan zoals tekst, afbeeldingen, pagina-opmaak in de vorm van CSS-bestanden, JavaScript en andere bronnen als ingebedde bronnen. MHT-bestanden, met MIME-type message/rfc822, kapselen alle inhoud van een HTML-bestand in als een enkel archiefbestand voor opslag bij archivering op opslagapparaten. Met softwaretoepassingen zoals Microsoft Word kunt u uw WORD-documenten naar MHT converteren door ze als MHT-bestand te exporteren. MHT-bestanden kunnen worden geopend met populaire browsers zoals Microsoft Internet Explore en Google Chrome.

Meer lezen

Andere ondersteunde samenvoegindelingen

Met behulp van Java kan men ook nummers samenvoegen met vele andere bestandsindelingen, waaronder.

NUMBERS samenvoegen tot DOCX (Microsoft Word-document)
Voeg NUMBERS samen in SQL (Structured Query Language)
NUMBERS samenvoegen tot BMP (Bitmap afbeelding)
NUMBERS samenvoegen tot EMF (Verbeterd metabestandsformaat)
NUMBERS samenvoegen tot GIF (Grafisch uitwisselingsformaat)
NUMBERS samenvoegen tot HTML (Hypertext-opmaaktaal)
NUMBERS samenvoegen tot MHTML (Webpagina-archiefformaat)
NUMBERS samenvoegen tot ODS (Open Document Spreadsheet-bestand)
NUMBERS samenvoegen tot PDF (Draagbaar documentformaat)
NUMBERS samenvoegen tot PNG (Draagbare netwerkgrafieken)
NUMBERS samenvoegen tot SVG (Schaalbare vectorafbeeldingen)
NUMBERS samenvoegen tot TIFF (Getagd afbeeldingsformaat)
NUMBERS samenvoegen tot TSV (Door tabs gescheiden waarden)
NUMBERS samenvoegen tot XLS (Excel binair formaat)
NUMBERS samenvoegen tot XLSB (Binair Excel-werkmapbestand)
NUMBERS samenvoegen tot XLSM (Spreadsheet-bestand)
NUMBERS samenvoegen tot XLSX (OOXML Excel-bestand)
NUMBERS samenvoegen tot XLT (Microsoft Excel-sjabloon)
NUMBERS samenvoegen tot XLTM (Excel-sjabloon met ingeschakelde macro\'s)
NUMBERS samenvoegen tot XLTX (Office OpenXML Excel-sjabloon)
Voeg NUMBERS samen in XML (Uitbreidbare opmaaktaal)
NUMBERS samenvoegen tot XPS (XML-papierspecificaties)
NUMBERS samenvoegen tot JSON (JavaScript-objectnotatie)