Microsoft® Excel-bestanden splitsen via .NET

Splits een enkel Excel-document in verschillende bestanden met behulp van C#-code binnen op .NET gebaseerde applicaties

 

.NET Excel-bibliotheek is in staat om Excel-documenten op te splitsen in meerdere spreadsheets binnen op .NET gebaseerde applicaties. Ondersteunde bestandsindelingen zijn XLS, XLSX, XLSB, XLSM, ODS.

Splits Excel-document in meerdere bestanden

De eenvoudigste manier om Excel-bestanden bladgewijs te splitsen, is Toegang tot alle bladen via Werkbladen , Elk blad herhalen en de Kopiëren methode. Eindelijk opslaan in een opgegeven pad.

  • Laad het Excel-bestand met het volledige pad met behulp van Werkmap klasse .
  • Herhaal door elk blad
  • Maak een nieuw werkmapklasse-object
  • Kopieer het blad via Kopieer methode
  • Roep de methode Save() aan en geef de bestandsnaam (volledig pad) door met de relevante SaveFormat.
C# Code om Excel-bestanden te splitsen
 

Splits Excel-werkblad in deelvensters

Voor het splitsen van het werkbladvenster in deelvensters biedt API Gesplitste methode van de werkbladklasse, die de gesplitste weergave van het werkblad biedt. Om gesplitste weergave te verwijderen, biedt API RemoveSplit-methode . Sla het ten slotte op in een opgegeven pad.

C# Code om het Excel-werkbladvenster te splitsen
C# Code om gesplitste panweergave te verwijderen