XLSX ODS HTML NUMBERS CSV
Aspose.Cells for Python
JSON

Samenvoegen TXT naar JSON via Python

Supersnelle Python-bibliotheek voor het samenvoegen van TXT tot JSON. Gebruik onze Excel-conversie API om platformonafhankelijke software op hoog niveau te ontwikkelen in Python. Dit is een professionele software-oplossing voor het importeren en exporteren van Excel, CSV, OpenOffice, PDF, HTML, image en vele andere Excel-indelingen.

Voeg TXT samen met JSON met Python

Hoe voeg ik TXT samen met JSON? Met de bibliotheek Aspose.Cells for Python via Java kunt u eenvoudig TXT tot JSON programmatisch samenvoegen met een paar regels code. Aspose.Cells for Python via Java is in staat om platformonafhankelijke applicaties te bouwen met de mogelijkheid om alle Excel-bestanden te genereren, wijzigen, converteren, renderen en afdrukken. Python Excel API converteert niet alleen tussen spreadsheetformaten, het kan ook Excel-bestanden weergeven als afbeeldingen, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT en meer, waardoor het een perfecte keuze is om documenten uit te wisselen in industriestandaard formaten. U kunt Aspose.Cells for Python via Java installeren vanafpypi , gebruik commando als:$ pip install aspose-cells.

Voeg TXT samen met JSON in Python Online gratis

Het volgende voorbeeld laat zien hoe u TXT kunt samenvoegen met JSON in Aspose.Cells for Python via Java.

Volg de eenvoudige stappen om TXT samen te voegen met JSON. Upload uw bestanden, roep de methode Workbook.Combine voor het samenvoegen van bestanden aan en sla deze vervolgens op in het bestand JSON. Als u code ontwikkelt in Python, is dit eenvoudiger dan het klinkt. Zie voorbeeld Python dat TXT samenvoegt met JSON.

Gratis online om TXT samen te voegen tot JSON in Python
Select two files
Output format
  
                  
        
	
 import jpype   
 import asposecells   
 jpype.startJVM() 
 from asposecells.api import Workbook
 workbook = Workbook("Input.xlsx")
 workbook.combine(Workbook("Combine.xlsx"))
 workbook.Save("Output.pdf")
 jpype.shutdownJVM()
	
        
      

Hoe TXT samen te voegen met JSON via Python

Wilt u TXT programmatisch samenvoegen tot JSON? Een basisdocument dat samenvoegt en samenvoegt met Aspose.Cells for Python via Java API’s kunnen worden gedaan met slechts enkele regels code.

 • Installeer ‘Aspose.Cells for Python via Java’.
 • Voeg een bibliotheekreferentie toe (importeer de bibliotheek) aan uw Python-project.
 • Laad het bestand TXT met de klasse Workbook.
 • Roep de Workbook.Combine-methode op voor het samenvoegen van bestanden.
 • Roep de methode Workbook.Save aan en geef de naam van het uitvoerbestand door als parameter.
 • Nu kunt u het uitvoerbestand openen en gebruiken in Microsoft Office, Adobe PDF of een ander compatibel programma.

Python bibliotheek om TXT samen te voegen tot JSON

Er zijn drie opties om “Aspose.Cells for Python via Java” op uw systeem te installeren. Kies er een die overeenkomt met uw behoeften en volg de stapsgewijze instructies:

 1. Installeer Aspose.Cells for Python via Java in Windows. Zie Documentatie
 2. Installeer Aspose.Cells for Python via Java in Linux. Zien Documentatie
 3. Installeer Aspose.Cells for Python via Java in macOS. Zien Documentatie

systeem vereisten

Onze API’s worden ondersteund op alle belangrijke platformen en besturingssystemen. Voordat u de onderstaande code uitvoert, moet u ervoor zorgen dat u over de volgende vereisten op uw systeem beschikt.

 • Installeer Java 1.8 of hoger en voeg deze toe aan de omgevingsvariabele PATH, bijvoorbeeld:PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;.
 • Installeren Python 3,5 of hoger.
 • Installeer Aspose.Cells for Python vanafpypi , gebruik commando als:$ pip install aspose-cells.

TXT Wat is TXT bestandsformaat

Een bestand met de extensie .TXT vertegenwoordigt een tekstdocument dat platte tekst in de vorm van regels bevat. Alinea's in een tekstdocument worden herkend door regelteruglooptekens en worden gebruikt om de bestandsinhoud beter te ordenen. Een standaardtekstdocument kan worden geopend in elke teksteditor of tekstverwerker op verschillende besturingssystemen. Alle tekst in zo'n bestand is in een voor mensen leesbaar formaat en wordt weergegeven door een reeks tekens.

Meer lezen

JSON Wat is JSON bestandsformaat

JSON (JavaScript Object Notation) is een open standaard bestandsindeling voor het delen van gegevens die voor mensen leesbare tekst gebruikt om gegevens op te slaan en te verzenden. JSON-bestanden worden opgeslagen met de extensie .json. JSON vereist minder opmaak en is een goed alternatief voor XML. JSON is afgeleid van JavaScript maar is een taalonafhankelijk gegevensformaat. Het genereren en parseren van JSON wordt ondersteund door veel moderne programmeertalen. application/json is het mediatype dat wordt gebruikt voor JSON.

Meer lezen

Andere ondersteunde samenvoegindelingen

Met behulp van Python kan men ook txt samenvoegen met vele andere bestandsindelingen, waaronder.

Voeg TXT samen met DOCX (Microsoft Word-document)
Voeg TXT samen met SQL (Structured Query Language)
Voeg TXT samen met BMP (Bitmap afbeelding)
Voeg TXT samen met EMF (Verbeterd metabestandsformaat)
Voeg TXT samen met GIF (Grafisch uitwisselingsformaat)
Voeg TXT samen met HTML (Hypertext-opmaaktaal)
Voeg TXT samen met MD (Markdown-taal)
Voeg TXT samen met MHTML (Webpagina-archiefformaat)
Voeg TXT samen met ODS (Open Document Spreadsheet-bestand)
Voeg TXT samen met PDF (Draagbaar documentformaat)
Voeg TXT samen met PNG (Draagbare netwerkgrafieken)
Voeg TXT samen met SVG (Schaalbare vectorafbeeldingen)
Voeg TXT samen met TIFF (Getagd afbeeldingsformaat)
Voeg TXT samen met TSV (Door tabs gescheiden waarden)
Voeg TXT samen met TXT (Tekstdocument)
Voeg TXT samen met XLS (Excel binair formaat)
Voeg TXT samen met XLSB (Binair Excel-werkmapbestand)
Voeg TXT samen met XLSM (Spreadsheet-bestand)
Voeg TXT samen met XLSX (OOXML Excel-bestand)
Voeg TXT samen met XLT (Microsoft Excel-sjabloon)
Voeg TXT samen met XLTM (Excel-sjabloon met ingeschakelde macro\'s)
Voeg TXT samen met XLTX (Office OpenXML Excel-sjabloon)
Voeg TXT samen in XML (Uitbreidbare opmaaktaal)
Voeg TXT samen met XPS (XML-papierspecificaties)
Voeg TXT samen met JSON (JavaScript-objectnotatie)
Voeg TXT samen met JPEG (JPEG Afbeelding)