Aspose.Cells  for Python via .NET

Python Excel-spreadsheets voor het parseren van API's

Genereer, lees, schrijf of manipuleer spreadsheets en exporteer Excel-bestanden naar meerdere formaten binnen Python-applicaties.

  Gratis proefversie downloaden
  
 

Aspose.Cells for Python via .Net is een snelle en betrouwbare API voor spreadsheetverwerkingstaken. Ontwikkelaars kunnen eenvoudige of complexe spreadsheets maken en informatie uit Excel-bestanden manipuleren en extraheren. API leest meerdere Excel-formaten en kan werkbladen weergeven in XPS, PDF, MHTML, HTML, platte tekst, afbeeldingen en meer. Het is de beste oplossing om Excel-rapporten te automatiseren met behulp van Python.

Geavanceerde Python Excel API Functies

Excel-spreadsheets lezen

Render spreadsheets naar PDF, EMF en afbeeldingen

Pas werkbladen binnen werkmappen aan

Werkbladen beveiligen/opheffen

Voeg afbeeldingen toe en maak grafieken

Maak draaitabellen en draaigrafieken

Voeg opmerkingen toe en bewerk ze op celniveau

Gegevens zoeken en vervangen

Cellen splitsen en samenvoegen

Groepering aan rijen en kolommen toevoegen of verwijderen

Getallenopmaak instellen

Formules lezen en instellen

Configureer pagina-instellingen

Pas de paginarichting, schaal en papierformaat aan

Lees & voorwaardelijke opmaak schrijven

Conversie van meerdere formaten

Python Excel-bibliotheek biedt conversie van Excel-bestanden naar PDF, XPS & HTML-formaten. De betrouwbare conversie van API maakt het een perfecte oplossing voor bedrijven die bestanden moeten uitwisselen in industriestandaardformaten.

Sla spreadsheets op in verschillende formatenimport aspose.cells
from aspose.cells import Workbook,SaveFormat
 
#load file to be converted
wk = Workbook("Book.xlsx");

#Convert XLS to PDF, XPS and HTML
wk.save("output.pdf", SaveFormat.PDF);

wk.save("output.xps", SaveFormat.XPS);

wk.save("houtput.html", SaveFormat.HTML);

Flexibele weergaveopties

Aspose.Cells for Python via .NET biedt volledige controle over de pagina-instellingen, waardoor u meerdere weergaveopties kunt manipuleren, zoals voorbeeldpagina-einden, zoomniveau instellen, paginarichting instellen, de zichtbaarheid van gegevens regelen met vastzetvensters, papierformaat, schaling, kopteksten en & voetteksten en afdrukgebied.

Excel Spreadsheets-gegevensbeheer

Aspose.Cells for Python via .NET API biedt uitgebreide ondersteuning voor het beheer van werkbladgegevens. U kunt tijdens runtime eenvoudig elke cel in het werkblad manipuleren of gegevens uit verschillende gegevensbronnen in de werkbladen importeren.

Grafieken aanpassen

Aspose.Cells for Python via .NET biedt volledige ondersteuning voor het in kaart brengen. U kunt eenvoudig standaard- en aangepaste grafieken toevoegen of dynamisch kaartgegevens instellen om de kaart via deze Python-bibliotheek te vernieuwen.