DOCX JPG PDF XML XLSX
 Product Family
PDF

Konwertuj EXCEL na PDF w C++

Wysokowydajna konwersja EXCEL do PDF przy użyciu biblioteki C++ bez konieczności instalacji Microsoft Excel, OpenOffice lub Adobe Acrobat.

Konwertuj EXCEL na PDF za pomocą C++

Jak przekonwertować EXCEL na PDF? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for C++ możesz łatwo przekonwertować programowo EXCEL na PDF za pomocą kilku linijek kodu. Aspose.Cells for C++ potrafi budować aplikacje wieloplatformowe z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. C++ Excel API nie tylko konwertuje pomiędzy formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może także renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumentów w formatach będących standardami branżowymi. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio, po prostu otwórz NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells.Cpp i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Komenda


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Zapisz EXCEL pod numerem PDF w C++

Poniższy przykład ilustruje, jak przekonwertować program EXCEL na PDF w C++.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować plik EXCEL na PDF. Prześlij plik EXCEL, a następnie po prostu zapisz go jako plik PDF. Zarówno do odczytu w formacie EXCEL, jak i do zapisu PDF można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Treść i formatowanie wyjściowego PDF będą identyczne z oryginalnym dokumentem EXCEL.

Przykładowy kod do konwersji programu Excel na PDF
Input file
Select format
  
                  

	
 
 Aspose::Cells::Startup();
 
 Workbook wkb(u"Input.xlsx"));
 wkb.Save(u"Output.pdf");

 Aspose::Cells::Cleanup();
	 
        
      

Jak przekonwertować EXCEL na PDF przez C++

Chcesz programowo przekonwertować pliki EXCEL na PDF? Programiści C++ mogą łatwo przekonwertować EXCEL na PDF w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for C++”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C++.
 3. Załaduj plik EXCEL za pomocą skoroszytu.
 4. Konwertuj EXCEL na PDF, wywołując metodę Save().
 5. Uzyskaj wynik konwersji EXCEL na PDF.

Biblioteka C++ do konwersji programu EXCEL na PDF

Istnieją trzy opcje instalacji „Aspose.Cells for C++” w systemie. Wybierz ten, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą opcji Dołącz i lib Foldery. Widzieć Dokumentacja
 3. Zainstaluj Aspose.Cells for C++ w systemie Linux. Widzieć Dokumentacja

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji C++ upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z C++ Runtime Environment dla Windows 32-bitowy, Windows 64-bitowy i Linux 64-bitowy.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for C++ w swoim projekcie.

EXCEL Co to jest EXCEL Format pliku

XLSX to dobrze znany format dokumentów Excel Microsoft, który został wprowadzony przez Microsoft wraz z wydaniem Microsoft Office 2007. Nowy format opiera się na strukturze zorganizowanej zgodnie z konwencjami Open Packaging Convention jak opisano w części 2 standardu OOXML ECMA-376. pakiet zip zawierający wiele plików XML. Podstawową strukturę i pliki można sprawdzić, po prostu rozpakowując plik .xlsx.

Czytaj więcej

PDF Co to jest PDF Format pliku

Portable Document Format (PDF) to rodzaj dokumentu utworzonego przez firmę Adobe w latach 90. XX wieku. Celem tego formatu pliku było wprowadzenie standardu reprezentacji dokumentów i innych materiałów referencyjnych w formacie niezależnym od oprogramowania aplikacyjnego, sprzętu i systemu operacyjnego. Format pliku PDF ma pełną możliwość przechowywania informacji, takich jak tekst, obrazy, hiperłącza, pola formularzy, multimedia, podpisy cyfrowe, załączniki, metadane, cechy geoprzestrzenne i obiekty 3D, które mogą stać się częścią dokumentu źródłowego.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować EXCEL na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

EXCEL DO BMP (Bitmapa)
EXCEL DO EMF (Ulepszony format metapliku)
EXCEL DO GIF (Graficzny format wymiany)
EXCEL DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
EXCEL DLA MD (Język Markdown)
EXCEL DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
EXCEL DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
EXCEL DO PDF (format dokumentu przenośnego)
EXCEL DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
EXCEL DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
EXCEL DO TSV (Wartości rozdzielone tabulatorami)
EXCEL DO TXT (Dokument tekstowy)
EXCEL DO XLS (Format binarny Excela)
EXCEL DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
EXCEL DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
EXCEL DO XLSX (Plik Excela OOXML)
EXCEL DO XLT (Microsoft Szablon Excela)
EXCEL DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
EXCEL DO XLTX (Szablon programu Excel pakietu Office OpenXML)
EXCEL DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
EXCEL DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
EXCEL DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)
EXCEL DO JPEG (JPEG Zdjęcie)