DOCX JPG PDF XML XLSX
 Product Family
XLSX

Zamień JPEG na XLSX w C++

Wysokowydajna konwersja JPEG do XLSX przy użyciu biblioteki C++ bez konieczności instalacji Microsoft Excel, OpenOffice lub Adobe Acrobat.

Konwertuj JPEG na XLSX za pomocą C++

Jak przekonwertować JPEG na XLSX? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for C++ możesz łatwo przekonwertować programowo JPEG na XLSX za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for C++ jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. C++ Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio, po prostu otwórz NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells.Cpp i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Komenda


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Zaoszczędź JPEG do XLSX w C++ Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować JPEG na XLSX w C++.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować JPEG na XLSX. Prześlij swój plik JPEG, a następnie po prostu zapisz go jako plik XLSX. Zarówno do odczytu JPEG, jak i zapisu XLSX można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie XLSX będą identyczne z oryginalnym dokumentem JPEG.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji JPEG na XLSX online
Input file
Select format
  
                  

	 
 intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> wkb = Factory::CreateIWorkbook(new String("Input.xlsx"));
 wkb->Save(new String("Output.pdf"));
	 
        
      

Jak przekonwertować JPEG na XLSX przez C++

Chcesz programowo przekonwertować pliki JPEG na XLSX? C++ programiści mogą łatwo przekonwertować JPEG na XLSX w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for C++”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C++.
 3. Załaduj plik JPEG za pomocą Factory::CreateIWorkbook.
 4. Konwertuj JPEG na XLSX, wywołując metodę Save().
 5. Uzyskaj wynik konwersji JPEG na XLSX.

C++ biblioteka do konwersji JPEG na XLSX

Istnieją trzy opcje instalacji „Aspose.Cells for C++” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę przy użyciu folderów Include i lib. Widzieć Dokumentacja
 3. Zainstaluj Aspose.Cells for C++ w systemie Linux. Widzieć Dokumentacja

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji C++ upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z C++ Runtime Environment dla Windows 32-bitowy, Windows 64-bitowy i Linux 64-bitowy.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for C++ w swoim projekcie.

JPEG Co to jest JPEG Format pliku

JPEG to rodzaj formatu obrazu, który jest zapisywany przy użyciu metody kompresji stratnej. Obraz wyjściowy, będący wynikiem kompresji, jest kompromisem między rozmiarem pamięci a jakością obrazu. Użytkownicy mogą dostosować poziom kompresji, aby osiągnąć żądany poziom jakości, jednocześnie zmniejszając rozmiar pamięci. Jakość obrazu jest pomijalnie ograniczona, jeśli do obrazu zostanie zastosowana kompresja 10:1. Im wyższa wartość kompresji, tym większe pogorszenie jakości obrazu.

Czytaj więcej

XLSX Co to jest XLSX Format pliku

XLSX to dobrze znany format dokumentów Excel Microsoft, który został wprowadzony przez Microsoft wraz z wydaniem Microsoft Office 2007. Oparty na strukturze zorganizowanej zgodnie z konwencjami Open Packaging, jak opisano w części 2 standardu OOXML ECMA-376, nowy format to pakiet zip zawierający pewną liczbę plików XML. Podstawową strukturę i pliki można sprawdzić, po prostu rozpakowując plik .xlsx.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować JPEG na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

JPEG DO BMP (Bitmapa)
JPEG DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
JPEG DO GIF (Graficzny format wymiany)
JPEG DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
JPEG DO MD (język Markdowna)
JPEG DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
JPEG DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
JPEG DO PDF (format dokumentu przenośnego)
JPEG DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
JPEG DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
JPEG DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
JPEG DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
JPEG DO TXT (Dokument tekstowy)
JPEG DO XLS (Format binarny Excela)
JPEG DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
JPEG DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
JPEG DO XLSX (Plik Excela OOXML)
JPEG DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
JPEG DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
JPEG DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
JPEG DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
JPEG DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
JPEG DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)