DOCX JPG PDF XML XLSX
 Product Family
SVG

Zamień MHTML na SVG w C++

Wysokowydajna konwersja MHTML do SVG przy użyciu biblioteki C++ bez konieczności instalacji Microsoft Excel, OpenOffice lub Adobe Acrobat.

Konwertuj MHTML na SVG za pomocą C++

Jak przekonwertować MHTML na SVG? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for C++ możesz łatwo przekonwertować programowo MHTML na SVG za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for C++ jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. C++ Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio, po prostu otwórz NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells.Cpp i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Komenda


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Zaoszczędź MHTML do SVG w C++ Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować MHTML na SVG w C++.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować MHTML na SVG. Prześlij swój plik MHTML, a następnie po prostu zapisz go jako plik SVG. Zarówno do odczytu MHTML, jak i zapisu SVG można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie SVG będą identyczne z oryginalnym dokumentem MHTML.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji MHTML na SVG online
Input file
Select format
  
                  

	 
 intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> wkb = Factory::CreateIWorkbook(new String("Input.xlsx"));
 wkb->Save(new String("Output.pdf"));
	 
        
      

Jak przekonwertować MHTML na SVG przez C++

Chcesz programowo przekonwertować pliki MHTML na SVG? C++ programiści mogą łatwo przekonwertować MHTML na SVG w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for C++”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C++.
 3. Załaduj plik MHTML za pomocą Factory::CreateIWorkbook.
 4. Konwertuj MHTML na SVG, wywołując metodę Save().
 5. Uzyskaj wynik konwersji MHTML na SVG.

C++ biblioteka do konwersji MHTML na SVG

Istnieją trzy opcje instalacji „Aspose.Cells for C++” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę przy użyciu folderów Include i lib. Widzieć Dokumentacja
 3. Zainstaluj Aspose.Cells for C++ w systemie Linux. Widzieć Dokumentacja

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji C++ upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z C++ Runtime Environment dla Windows 32-bitowy, Windows 64-bitowy i Linux 64-bitowy.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for C++ w swoim projekcie.

MHTML Co to jest MHTML Format pliku

Pliki z rozszerzeniem MHTML reprezentują format archiwum strony internetowej, który może być tworzony przez wiele różnych aplikacji. Format ten jest znany jako format archiwum, ponieważ zapisuje kod internetowy HTML i powiązane zasoby w jednym pliku. Zasoby te obejmują wszystko, co jest powiązane ze stroną internetową, takie jak obrazy, aplety, animacje, pliki audio i tak dalej. Pliki MHTML można otwierać w różnych aplikacjach, takich jak Internet Explorer i Microsoft Word. Microsoft Windows używa formatu pliku MHTML do rejestrowania scenariuszy problemów zaobserwowanych podczas korzystania z dowolnej aplikacji na Windows, która powoduje problemy. Format pliku MHTML koduje zawartość strony podobnie do specyfikacji zdefiniowanych w komunikacie message/rfc822, który jest specyfikacją związaną z wiadomościami e-mail w postaci zwykłego tekstu.

Czytaj więcej

SVG Co to jest SVG Format pliku

Plik SVG to plik skalarnej grafiki wektorowej, który używa formatu tekstowego opartego na XML do opisywania wyglądu obrazu. Słowo Skalowalny odnosi się do faktu, że SVG można skalować do różnych rozmiarów bez utraty jakości. Opis tekstowy takich plików uniezależnia je od rozdzielczości. Jest to jeden z najczęściej używanych formatów do budowy strony internetowej i drukowania grafiki w celu uzyskania skalowalności. Format ten może być jednak używany tylko w przypadku grafiki dwuwymiarowej. SVG pliki można przeglądać/otwierać w prawie wszystkich nowoczesnych przeglądarkach, w tym Chrome, Internet Explorer, Firefox i Safari.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować MHTML na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

MHTML DO BMP (Bitmapa)
MHTML DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
MHTML DO GIF (Graficzny format wymiany)
MHTML DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
MHTML DO MD (język Markdowna)
MHTML DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
MHTML DO PDF (format dokumentu przenośnego)
MHTML DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
MHTML DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
MHTML DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
MHTML DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
MHTML DO TXT (Dokument tekstowy)
MHTML DO XLS (Format binarny Excela)
MHTML DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
MHTML DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
MHTML DO XLSX (Plik Excela OOXML)
MHTML DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
MHTML DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
MHTML DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
MHTML DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
MHTML DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
MHTML DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)
MHTML DO JPEG (JPEG Obraz)