DOCX JPG PDF XML XLSX
 Product Family
GIF

Konwertuj ARKUSZ ROZPRASZAJĄCY na GIF w C++

Wysokowydajna konwersja SPREADSHEETML do GIF przy użyciu biblioteki C++ bez konieczności instalacji Microsoft Excel, OpenOffice lub Adobe Acrobat.

Konwertuj ARKUSZ ROZPRASZAJĄCY na GIF za pomocą C++

Jak przekonwertować SPREADSHEETML na GIF? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for C++ możesz łatwo programowo przekonwertować SPREADSHEETML na GIF za pomocą kilku linijek kodu. Aspose.Cells for C++ potrafi budować aplikacje wieloplatformowe z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. C++ Excel API nie tylko konwertuje pomiędzy formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może także renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumentów w formatach będących standardami branżowymi. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio, po prostu otwórz NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells.Cpp i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Komenda


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Zapisz SPREADSHEETML pod numerem GIF w numerze C++

Poniższy przykład ilustruje sposób konwersji SPREADSHEETML na GIF w C++.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować SPREADSHEETML na GIF. Prześlij plik SPREADSHEETML, a następnie po prostu zapisz go jako plik GIF. Zarówno do odczytu SPREADSHEETML, jak i do zapisu GIF, można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Treść i formatowanie wyjściowego GIF będą identyczne z oryginalnym dokumentem SPREADSHEETML.

Przykładowy kod do konwersji SPREADSHEETML na GIF
Input file
Select format
  
                  

	
 
 Aspose::Cells::Startup();
 
 Workbook wkb(u"Input.xlsx"));
 wkb.Save(u"Output.pdf");

 Aspose::Cells::Cleanup();
	 
        
      

Jak przekonwertować SPREADSHEETML na GIF przez C++

Chcesz programowo przekonwertować pliki SPREADSHEETML na GIF? Programiści C++ mogą z łatwością przekonwertować SPREADSHEETML na GIF w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for C++”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C++.
 3. Załaduj plik SPREADSHEETML przy użyciu skoroszytu.
 4. Przekonwertuj SPREADSHEETML na GIF, wywołując metodę Save().
 5. Uzyskaj wynik konwersji SPREADSHEETML na GIF.

Biblioteka C++ do konwersji SPREADSHEETML na GIF

Istnieją trzy opcje instalacji „Aspose.Cells for C++” w systemie. Wybierz ten, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą opcji Dołącz i lib Foldery. Widzieć Dokumentacja
 3. Zainstaluj Aspose.Cells for C++ w systemie Linux. Widzieć Dokumentacja

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji C++ upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z C++ Runtime Environment dla Windows 32-bitowy, Windows 64-bitowy i Linux 64-bitowy.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for C++ w swoim projekcie.

SPREADSHEETML Co to jest SPREADSHEETML Format pliku

XML oznacza Extensible Markup Language, który jest podobny do HTML, ale różni się pod względem używania znaczników do definiowania obiektów. Cała idea stworzenia formatu pliku XML polegała na przechowywaniu i transporcie danych bez uzależnienia od oprogramowania lub narzędzi sprzętowych. Jego popularność wynika z tego, że jest czytelny zarówno dla ludzi, jak i maszyn. Umożliwia to tworzenie wspólnych protokołów danych w postaci obiektów, które można przechowywać i udostępniać w sieci, takiej jak sieć WWW (WWW). „X” w formacie XML oznacza rozszerzalny, co oznacza, że język można rozszerzyć do dowolnej liczby symboli zgodnie z wymaganiami użytkownika. To właśnie dla tych funkcji wykorzystuje go wiele standardowych formatów plików, takich jak Microsoft Open XML, LibreOffice OpenDocument, XHTML i SVG.

Czytaj więcej

GIF Co to jest GIF Format pliku

Format GIF lub Graphical Interchange Format to rodzaj wysoce skompresowanego obrazu. Należący do Unisys, GIF wykorzystuje algorytm kompresji LZW, który nie pogarsza jakości obrazu. Dla każdego obrazu numer GIF zazwyczaj pozwala na maksymalnie 8 bitów na piksel i maksymalnie 256 kolorów na obrazie. W przeciwieństwie do obrazu JPEG, który może wyświetlić aż 16 milionów kolorów i dość dotyka granic ludzkiego oka. Kiedy pojawił się Internet, pliki GIF pozostały najlepszym wyborem, ponieważ wymagały małej przepustowości i były kompatybilne z grafiką zużywającą jednolite obszary koloru. Animowany GIF łączy wiele obrazów lub klatek w jeden plik i wyświetla je w sekwencji, aby wygenerować animowany klip lub krótki film. Ograniczenia kolorów wynoszą do 256 dla każdej klatki i prawdopodobnie będą najmniej odpowiednie do odtwarzania innych obrazów i fotografii z gradientem kolorów.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować SPREADSHEETML na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

ARKUSZ KALKULACYJNY DO EMF (Ulepszony format metapliku)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO GIF (Graficzny format wymiany)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO MD (Język Markdown)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO PDF (format dokumentu przenośnego)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO TSV (Wartości rozdzielone tabulatorami)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO TXT (Dokument tekstowy)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO XLS (Format binarny Excela)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO XLSX (Plik Excela OOXML)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO XLT (Microsoft Szablon Excela)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO XLTX (Szablon programu Excel pakietu Office OpenXML)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)