DOCX JPG PDF XML XLSX
 Product Family
PDF

Konwertuj SPREADSHEETML na PDF przez C++

Wysokowydajna konwersja SPREADSHEETML do PDF przy użyciu biblioteki C++ bez konieczności instalacji Microsoft Excel, OpenOffice lub Adobe Acrobat.

Konwertuj SPREADSHEETML na PDF przy użyciu C++

Jak przekonwertować SPREADSHEETML na PDF? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for C++ możesz łatwo przekonwertować SPREADSHEETML na PDF programowo za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for C++ jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. C++ Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio, po prostu otwórz NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells.Cpp i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Komenda


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Zapisz SPREADSHEETML pod numerem PDF w C++ Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować SPREADSHEETML na PDF w C++.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować SPREADSHEETML na PDF. Prześlij swój plik SPREADSHEETML, a następnie po prostu zapisz go jako plik PDF. Zarówno do odczytu SPREADSHEETML, jak i zapisu PDF można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie PDF będą identyczne z oryginalnym dokumentem SPREADSHEETML.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji SPREADSHEETML na PDF online
Input file
Select format
  
                  

	 
 intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> wkb = Factory::CreateIWorkbook(new String("Input.xlsx"));
 wkb->Save(new String("Output.pdf"));
	 
        
      

Jak przekonwertować SPREADSHEETML na PDF przez C++

C++ programiści mogą łatwo przekonwertować SPREADSHEETML na PDF w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Załaduj plik SPREADSHEETML za pomocą Factory::CreateIWorkbook.
 2. Konwertuj SPREADSHEETML na PDF, wywołując metodę Save().

C++ biblioteka do konwersji SPREADSHEETML na PDF

Istnieją trzy opcje instalacji „Aspose.Cells for C++” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę przy użyciu folderów Include i lib. Widzieć Dokumentacja
 3. Zainstaluj Aspose.Cells for C++ w systemie Linux. Widzieć Dokumentacja

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji C++ upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z C++ Runtime Environment dla Windows 32-bitowy, Windows 64-bitowy i Linux 64-bitowy.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for C++ w swoim projekcie.

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować SPREADSHEETML na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

ARKUSZ ML DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
ARKUSZ ML DO GIF (Graficzny format wymiany)
ARKUSZ ML DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
ARKUSZ ML DO MD (język Markdowna)
ARKUSZ ML DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
ARKUSZ ML DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
ARKUSZ ML DO PDF (format dokumentu przenośnego)
ARKUSZ ML DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
ARKUSZ ML DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
ARKUSZ ML DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
ARKUSZ ML DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
ARKUSZ ML DO TXT (Dokument tekstowy)
ARKUSZ ML DO XLS (Format binarny Excela)
ARKUSZ ML DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
ARKUSZ ML DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
ARKUSZ ML DO XLSX (Plik Excela OOXML)
ARKUSZ ML DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
ARKUSZ ML DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
ARKUSZ ML DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
ARKUSZ KALKULACJIML DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
ARKUSZ ML DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
ARKUSZ ML DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)
ARKUSZ ML DO JPEG (JPEG Obraz)