DOCX JPG PDF XML XLSX
 Product Family
BMP

Konwertuj SXC na BMP w C++

Wysokowydajna konwersja SXC na BMP przy użyciu biblioteki C++ bez konieczności instalacji Microsoft Excel, OpenOffice lub Adobe Acrobat.

Konwertuj SXC na BMP za pomocą C++

Jak przekonwertować numer SXC na numer BMP? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for C++ możesz łatwo przekonwertować programowo SXC na BMP za pomocą kilku linijek kodu. Aspose.Cells for C++ potrafi budować aplikacje wieloplatformowe z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. C++ Excel API nie tylko konwertuje pomiędzy formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może także renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumentów w formatach będących standardami branżowymi. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio, po prostu otwórz NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells.Cpp i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Komenda


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Zapisz SXC do BMP w C++

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować SXC na BMP w C++.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować numer SXC na numer BMP. Prześlij plik SXC, a następnie po prostu zapisz go jako plik BMP. Zarówno do odczytu SXC, jak i do zapisu BMP można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Treść i formatowanie wyjściowego BMP będą identyczne z oryginalnym dokumentem SXC.

Przykładowy kod do konwersji SXC na BMP
Input file
Select format
  
                  

	
 
 Aspose::Cells::Startup();
 
 Workbook wkb(u"Input.xlsx"));
 wkb.Save(u"Output.pdf");

 Aspose::Cells::Cleanup();
	 
        
      

Jak przekonwertować SXC na BMP przez C++

Chcesz programowo przekonwertować pliki SXC na BMP? Programiści C++ mogą łatwo przekonwertować SXC na BMP w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for C++”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C++.
 3. Załaduj plik SXC za pomocą skoroszytu.
 4. Konwertuj SXC na BMP, wywołując metodę Save().
 5. Uzyskaj wynik konwersji SXC na BMP.

Biblioteka C++ do konwersji SXC na BMP

Istnieją trzy opcje instalacji „Aspose.Cells for C++” w systemie. Wybierz ten, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą opcji Dołącz i lib Foldery. Widzieć Dokumentacja
 3. Zainstaluj Aspose.Cells for C++ w systemie Linux. Widzieć Dokumentacja

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji C++ upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z C++ Runtime Environment dla Windows 32-bitowy, Windows 64-bitowy i Linux 64-bitowy.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for C++ w swoim projekcie.

SXC Co to jest SXC Format pliku

Format pliku SXC (Sun XML Calc) należy do pakietu biurowego o nazwie OpenOffice.org. Format ten zasadniczo zaspokaja potrzeby użytkowników w zakresie arkuszy kalkulacyjnych, ponieważ jest to format pliku arkusza kalkulacyjnego oparty na formacie XML. Format SXC obsługuje formuły, funkcje, makra i wykresy wraz z DataPilot, który jest niesamowitą funkcją, ponieważ automatycznie indywidualizuje i zapewnia podsumowania surowych zaimportowanych danych. Pliki utworzone za pomocą tego oprogramowania są zapisywane z rozszerzeniem .sxc.

Czytaj więcej

BMP Co to jest BMP Format pliku

Pliki mające rozszerzenie .BMP reprezentują pliki obrazów bitmapowych, które są używane do przechowywania cyfrowych obrazów bitmapowych. Obrazy te są niezależne od karty graficznej i nazywane są także formatami plików bitmap niezależnych od urządzeń (DIB). Ta niezależność służy do otwierania pliku na wielu platformach, takich jak Microsoft Windows i Mac. Format pliku BMP może przechowywać dane w postaci dwuwymiarowych obrazów cyfrowych zarówno w formacie monochromatycznym, jak i kolorowym o różnej głębi kolorów.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować SXC na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

SXC DO BMP (Bitmapa)
SXC DO EMF (Ulepszony format metapliku)
SXC DO GIF (Graficzny format wymiany)
SXC DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
SXC DO MD (Język Markdown)
SXC DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
SXC DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
SXC DO PDF (format dokumentu przenośnego)
SXC DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
SXC DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
SXC DO TSV (Wartości rozdzielone tabulatorami)
SXC DO TXT (Dokument tekstowy)
SXC DO XLS (Format binarny Excela)
SXC DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
SXC DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
SXC DO XLSX (Plik Excela OOXML)
SXC DO XLT (Microsoft Szablon Excela)
SXC DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
SXC DO XLTX (Szablon programu Excel pakietu Office OpenXML)
SXC DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
SXC DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
SXC DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)
SXC DO JPEG (JPEG Zdjęcie)