DOCX JPG PDF XML XLSX
 Product Family
MHTML

Konwertuj TABDELIMITED na MHTML w C++

Wysokowydajna konwersja TABDELIMITED do MHTML przy użyciu biblioteki C++ bez konieczności instalacji Microsoft Excel, OpenOffice lub Adobe Acrobat.

Konwertuj TABDELIMITED na MHTML za pomocą C++

Jak przekonwertować TABDELIMITED na MHTML? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for C++ możesz łatwo przekonwertować programowo TABDELIMITED na MHTML za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for C++ potrafi budować aplikacje wieloplatformowe z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. C++ Excel API nie tylko konwertuje pomiędzy formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może także renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumentów w formatach będących standardami branżowymi. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio, po prostu otwórz NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells.Cpp i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Komenda


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Zapisz TABDELIMITED do MHTML w C++

Poniższy przykład ilustruje sposób konwersji TABDELIMITED na MHTML w C++.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować TABDELIMITED na MHTML. Prześlij plik TABDELIMITED, a następnie po prostu zapisz go jako plik MHTML. Zarówno do odczytu TABDELIMITED, jak i do zapisu MHTML, można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Treść i formatowanie wyjściowego MHTML będą identyczne z oryginalnym dokumentem TABDELIMITED.

Przykładowy kod do konwersji TABDELIMITED na MHTML
Input file
Select format
  
                  

	
 
 Aspose::Cells::Startup();
 
 Workbook wkb(u"Input.xlsx"));
 wkb.Save(u"Output.pdf");

 Aspose::Cells::Cleanup();
	 
        
      

Jak przekonwertować TABDELIMITED na MHTML przez C++

Chcesz programowo przekonwertować pliki TABDELIMITED na MHTML? Programiści C++ mogą z łatwością przekonwertować TABDELIMITED na MHTML w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for C++”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C++.
 3. Załaduj plik TABDELIMITED przy użyciu skoroszytu.
 4. Przekonwertuj TABDELIMITED na MHTML, wywołując metodę Save().
 5. Uzyskaj wynik konwersji TABDELIMITED na MHTML.

Biblioteka C++ do konwersji TABDELIMITED na MHTML

Istnieją trzy opcje instalacji „Aspose.Cells for C++” w systemie. Wybierz ten, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą opcji Dołącz i lib Foldery. Widzieć Dokumentacja
 3. Zainstaluj Aspose.Cells for C++ w systemie Linux. Widzieć Dokumentacja

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji C++ upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z C++ Runtime Environment dla Windows 32-bitowy, Windows 64-bitowy i Linux 64-bitowy.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for C++ w swoim projekcie.

TABDELIMITED Co to jest TABDELIMITED Format pliku

Format pliku Wartości rozdzielane tabulatorami (TSV) reprezentuje dane rozdzielone tabulatorami w formacie zwykłego tekstu. Format pliku, podobny do CSV, służy do uporządkowanego organizowania danych w celu importu i eksportu między różnymi aplikacjami. Format ten jest używany głównie do importu/eksportu i wymiany danych w aplikacjach arkuszy kalkulacyjnych i bazach danych. Każdy rekord w pliku TSV jest zawarty w pojedynczym wierszu pliku tekstowego, w którym każda wartość pola jest oddzielona znakiem tabulacji. Typ multimediów dla formatu pliku TSV to tekst/wartości rozdzielane tabulatorami.

Czytaj więcej

MHTML Co to jest MHTML Format pliku

Pliki z rozszerzeniem MHTML reprezentują format archiwum stron internetowych, który może być tworzony przez wiele różnych aplikacji. Format ten nazywany jest formatem archiwum, ponieważ zapisuje kod internetowy HTML i powiązane zasoby w jednym pliku. Zasoby te obejmują wszystko, co jest powiązane ze stroną internetową, takie jak obrazy, aplety, animacje, pliki audio i tak dalej. Pliki MHTML można otwierać w różnych aplikacjach, takich jak Internet Explorer i Microsoft Word. Microsoft Windows używa formatu pliku MHTML do rejestrowania scenariuszy problemów zaobserwowanych podczas korzystania z dowolnej aplikacji pod numerem Windows, która powoduje problemy. Format pliku MHTML koduje zawartość strony podobnie do specyfikacji określonych w Message/rfc822, który jest specyfikacją związaną ze zwykłym tekstem wiadomości e-mail.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować TABDELIMITED na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

TABDELIMITED DO EMF (Ulepszony format metapliku)
TABDELIMITED DO GIF (Graficzny format wymiany)
TABDELIMITED DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
TABDELIMITED DO MD (Język Markdown)
TABDELIMITED DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
TABDELIMITED DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
TABDELIMITED DO PDF (format dokumentu przenośnego)
TABDELIMITED DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
TABDELIMITED DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
TABDELIMITED DO TSV (Wartości rozdzielone tabulatorami)
TABDELIMITED DO TXT (Dokument tekstowy)
TABDELIMITED DO XLS (Format binarny Excela)
TABDELIMITED DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
TABDELIMITED DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
TABDELIMITED DO XLSX (Plik Excela OOXML)
TABDELIMITED DO XLT (Microsoft Szablon Excela)
TABDELIMITED DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
TABDELIMITED DO XLTX (Szablon programu Excel pakietu Office OpenXML)
TABDELIMITED DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
TABDELIMITED DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
TABDELIMITED DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)
TABDELIMITED DO JPEG (JPEG Zdjęcie)