DOCX JPG PDF XML XLSX
 Product Family
PNG

Konwertuj XLSX na PNG w C++

Wysokowydajna konwersja XLSX na PNG przy użyciu biblioteki C++ bez konieczności instalacji Microsoft Excel, OpenOffice lub Adobe Acrobat.

Konwertuj XLSX na PNG za pomocą C++

Jak przekonwertować numer XLSX na numer PNG? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for C++ możesz łatwo przekonwertować programowo XLSX na PNG za pomocą kilku linijek kodu. Aspose.Cells for C++ potrafi budować aplikacje wieloplatformowe z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. C++ Excel API nie tylko konwertuje pomiędzy formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może także renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumentów w formatach będących standardami branżowymi. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio, po prostu otwórz NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells.Cpp i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Komenda


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Zapisz XLSX do PNG w C++

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować XLSX na PNG w C++.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować numer XLSX na numer PNG. Prześlij plik XLSX, a następnie po prostu zapisz go jako plik PNG. Zarówno do odczytu XLSX, jak i do zapisu PNG można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Treść i formatowanie wyjściowego PNG będą identyczne z oryginalnym dokumentem XLSX.

Przykładowy kod do konwersji XLSX na PNG
Input file
Select format
  
                  

	
 
 Aspose::Cells::Startup();
 
 Workbook wkb(u"Input.xlsx"));
 wkb.Save(u"Output.pdf");

 Aspose::Cells::Cleanup();
	 
        
      

Jak przekonwertować XLSX na PNG przez C++

Chcesz programowo przekonwertować pliki XLSX na PNG? Programiści C++ mogą łatwo przekonwertować XLSX na PNG w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for C++”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C++.
 3. Załaduj plik XLSX za pomocą skoroszytu.
 4. Konwertuj XLSX na PNG, wywołując metodę Save().
 5. Uzyskaj wynik konwersji XLSX na PNG.

Biblioteka C++ do konwersji XLSX na PNG

Istnieją trzy opcje instalacji „Aspose.Cells for C++” w systemie. Wybierz ten, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą opcji Dołącz i lib Foldery. Widzieć Dokumentacja
 3. Zainstaluj Aspose.Cells for C++ w systemie Linux. Widzieć Dokumentacja

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji C++ upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z C++ Runtime Environment dla Windows 32-bitowy, Windows 64-bitowy i Linux 64-bitowy.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for C++ w swoim projekcie.

XLSX Co to jest XLSX Format pliku

XLSX to dobrze znany format dokumentów Excel Microsoft, który został wprowadzony przez Microsoft wraz z wydaniem Microsoft Office 2007. Nowy format opiera się na strukturze zorganizowanej zgodnie z konwencjami Open Packaging Convention jak opisano w części 2 standardu OOXML ECMA-376. pakiet zip zawierający wiele plików XML. Podstawową strukturę i pliki można sprawdzić, po prostu rozpakowując plik .xlsx.

Czytaj więcej

PNG Co to jest PNG Format pliku

Plik PNG (Portable Network Graphics) to format pliku obrazu rastrowego wykorzystujący kompresję bezstratną. Ten format pliku został stworzony jako zamiennik formatu Graphics Interchange Format (GIF) i nie ma żadnych ograniczeń praw autorskich. Jednak format pliku PNG nie obsługuje animacji. Format pliku PNG obsługuje bezstratną kompresję obrazu, co czyni go popularnym wśród użytkowników. Z biegiem czasu PNG ewoluował jako jeden z powszechnie używanych formatów plików graficznych.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować XLSX na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

XLSX DO BMP (Bitmapa)
XLSX DO EMF (Ulepszony format metapliku)
XLSX DO GIF (Graficzny format wymiany)
XLSX DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
XLSX DO MD (Język Markdown)
XLSX DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
XLSX DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
XLSX DO PDF (format dokumentu przenośnego)
XLSX DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
XLSX DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
XLSX DO TSV (Wartości rozdzielone tabulatorami)
XLSX DO TXT (Dokument tekstowy)
XLSX DO XLS (Format binarny Excela)
XLSX DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
XLSX DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
XLSX DO XLT (Microsoft Szablon Excela)
XLSX DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
XLSX DO XLTX (Szablon programu Excel pakietu Office OpenXML)
XLSX DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
XLSX DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
XLSX DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)
XLSX DO JPEG (JPEG Zdjęcie)