DOCX JPG PDF XML XLSX
 Product Family
PPTX

Zamień XLSX na PPTX w C++

Wysokowydajna konwersja XLSX do PPTX przy użyciu biblioteki C++ bez konieczności instalacji Microsoft Excel, OpenOffice lub Adobe Acrobat.

Konwertuj XLSX na PPTX za pomocą C++

Jak przekonwertować XLSX na PPTX? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for C++ możesz łatwo przekonwertować programowo XLSX na PPTX za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for C++ jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. C++ Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio, po prostu otwórz NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells.Cpp i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Komenda


PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

Zaoszczędź XLSX do PPTX w C++ Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować XLSX na PPTX w C++.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować XLSX na PPTX. Prześlij swój plik XLSX, a następnie po prostu zapisz go jako plik PPTX. Zarówno do odczytu XLSX, jak i zapisu PPTX można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie PPTX będą identyczne z oryginalnym dokumentem XLSX.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji XLSX na PPTX online
Input file
Select format
  
                  

	 
 intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> wkb = Factory::CreateIWorkbook(new String("Input.xlsx"));
 wkb->Save(new String("Output.pdf"));
	 
        
      

Jak przekonwertować XLSX na PPTX przez C++

Chcesz programowo przekonwertować pliki XLSX na PPTX? C++ programiści mogą łatwo przekonwertować XLSX na PPTX w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for C++”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C++.
 3. Załaduj plik XLSX za pomocą Factory::CreateIWorkbook.
 4. Konwertuj XLSX na PPTX, wywołując metodę Save().
 5. Uzyskaj wynik konwersji XLSX na PPTX.

C++ biblioteka do konwersji XLSX na PPTX

Istnieją trzy opcje instalacji „Aspose.Cells for C++” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę przy użyciu folderów Include i lib. Widzieć Dokumentacja
 3. Zainstaluj Aspose.Cells for C++ w systemie Linux. Widzieć Dokumentacja

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji C++ upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z C++ Runtime Environment dla Windows 32-bitowy, Windows 64-bitowy i Linux 64-bitowy.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for C++ w swoim projekcie.

XLSX Co to jest XLSX Format pliku

XLSX to dobrze znany format dokumentów Excel Microsoft, który został wprowadzony przez Microsoft wraz z wydaniem Microsoft Office 2007. Oparty na strukturze zorganizowanej zgodnie z konwencjami Open Packaging, jak opisano w części 2 standardu OOXML ECMA-376, nowy format to pakiet zip zawierający pewną liczbę plików XML. Podstawową strukturę i pliki można sprawdzić, po prostu rozpakowując plik .xlsx.

Czytaj więcej

PPTX Co to jest PPTX Format pliku

Pliki z rozszerzeniem PPTX to pliki prezentacyjne utworzone za pomocą popularnej aplikacji Microsoft PowerPoint. W przeciwieństwie do poprzedniej wersji formatu pliku prezentacji PPT, który był binarny, format PPTX jest oparty na otwartym formacie pliku prezentacji XML Microsoft PowerPoint. Plik prezentacji to zbiór slajdów, z których każdy może zawierać tekst, obrazy, formatowanie, animacje i inne multimedia. Slajdy te są prezentowane publiczności w formie pokazów slajdów z niestandardowymi ustawieniami prezentacji.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować XLSX na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

XLSX DO BMP (Bitmapa)
XLSX DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
XLSX DO GIF (Graficzny format wymiany)
XLSX DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
XLSX DO MD (język Markdowna)
XLSX DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
XLSX DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
XLSX DO PDF (format dokumentu przenośnego)
XLSX DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
XLSX DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
XLSX DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
XLSX DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
XLSX DO TXT (Dokument tekstowy)
XLSX DO XLS (Format binarny Excela)
XLSX DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
XLSX DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
XLSX DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
XLSX DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
XLSX DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
XLSX DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
XLSX DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
XLSX DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)
XLSX DO JPEG (JPEG Obraz)