DOCX JPG PDF XML CSV
 Product Family
EMF

Zamień CSV na EMF w Java

Szybka biblioteka Java do konwersji CSV na EMF. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania CSV, EMF i wielu innych formatów przy użyciu Java.

Konwertuj CSV na EMF za pomocą Java

Jak przekonwertować CSV na EMF? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Java możesz łatwo przekonwertować programowo CSV na EMF za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for Java jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Java Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio z Maven i zainstaluj go w swoim projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pliku pom.xml.

Magazyn


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność


<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Zaoszczędź CSV do EMF w Java Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować CSV na EMF w Java.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować CSV na EMF. Prześlij swój plik CSV, a następnie po prostu zapisz go jako plik EMF. Zarówno do odczytu CSV, jak i zapisu EMF można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie EMF będą identyczne z oryginalnym dokumentem CSV.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji CSV na EMF online
Input file
Select format
  
                  

	
 import com.aspose.cells.Workbook;   
 Workbook workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.save("Output.pdf");
	 
        
      

Jak przekonwertować CSV na EMF via Java

Chcesz programowo przekonwertować pliki CSV na EMF? Java programiści mogą łatwo przekonwertować CSV na EMF w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for Java”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Java.
 3. Załaduj plik CSV z instancją klasy Workbook.
 4. Konwertuj CSV na EMF, wywołując metodę Workbook.save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji CSV na EMF.

Java biblioteka do konwersji CSV na EMF

Hostujemy nasze paczki Java w Maven repozytoria. „Aspose.Cells for Java” to popularny plik JAR zawierający kod bajtowy. Proszę postępować zgodnie z instrukcje krok po kroku jak zainstalować go w swoim środowisku deweloperskim Java.

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem kodu źródłowego konwersji Java upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z Java Runtime Environment for JSP/JSF Application and Desktop Applications.
 • Pobierz najnowszą wersję Aspose.Cells for Java bezpośrednio z Maven.

CSV Co to jest CSV Format pliku

Pliki z rozszerzeniem .csv (Comma Separated Values) reprezentują zwykłe pliki tekstowe, które zawierają rekordy danych z wartościami oddzielonymi przecinkami. Każda linia w pliku CSV jest nowym rekordem ze zbioru rekordów zawartych w pliku. Takie pliki są generowane, gdy zamierzony jest transfer danych z jednego systemu pamięci masowej do drugiego. Ponieważ wszystkie aplikacje potrafią rozpoznawać rekordy oddzielone przecinkami, import takich plików danych do bazy danych odbywa się bardzo wygodnie. Prawie wszystkie aplikacje arkuszy kalkulacyjnych, takie jak Microsoft Excel lub OpenOffice Calc, mogą importować CSV bez większego wysiłku. Dane importowane z takich plików są uporządkowane w komórkach arkusza kalkulacyjnego w celu przedstawienia ich użytkownikowi.

Czytaj więcej

EMF Co to jest EMF Format pliku

Rozszerzony format metaplików (EMF) przechowuje obrazy graficzne niezależnie od urządzenia. Metapliki EMF składają się z rekordów o zmiennej długości w porządku chronologicznym, które mogą renderować zapisany obraz po przeanalizowaniu na dowolnym urządzeniu wyjściowym. Te rekordy o zmiennej długości mogą być definicjami zamkniętych obiektów, poleceniami do rysowania i właściwościami graficznymi, które mają kluczowe znaczenie dla dokładnego renderowania obrazu. Kiedy urządzenie otwiera metaplik EMF przy użyciu własnego środowiska graficznego, proporcje, wymiary, kolory i inne właściwości graficzne oryginalnego obrazu pozostają takie same niezależnie od platformy urządzenia otwierającego.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować CSV na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

CSV DO BMP (Bitmapa)
CSV DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
CSV DO GIF (Graficzny format wymiany)
CSV DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
CSV DO MD (język Markdowna)
CSV DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
CSV DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
CSV DO PDF (format dokumentu przenośnego)
CSV DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
CSV DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
CSV DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
CSV DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
CSV DO TXT (Dokument tekstowy)
CSV DO XLS (Format binarny Excela)
CSV DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
CSV DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
CSV DO XLSX (Plik Excela OOXML)
CSV DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
CSV DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
CSV DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
CSV DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
CSV DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
CSV DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)
CSV DO JPEG (JPEG Obraz)