DOCX JPG PDF XML FODS
 Product Family
ODS

Konwertuj FODS na ODS przez Java

Konwersja FODS na ODS Java w celu konwersji jednej lub wielu stron na ODS przy użyciu lokalnej biblioteki Java.

Jak przekonwertować FODS na ODS za pomocą Java

Aby renderować FODS do ODS, użyjemy

Aspose.Cells for Java

API, która jest bogatą w funkcje, wydajną i łatwą w użyciu platformą konwersji API for Java. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio z

Maven

i zainstaluj go w swoim projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pom.xml.

Magazyn


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Kroki konwersji FODS na ODS za pomocą Java

Java programiści mogą łatwo przekonwertować plik FODS na ODS w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Załaduj plik FODS z instancją klasy Workbook1. Wywołaj metodę Workbook.save1. Przekaż ścieżkę wyjściową z rozszerzeniem ODS i SaveFormat jako parametrami1. Sprawdź określoną ścieżkę dla wynikowego pliku ODS

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem kodu źródłowego konwersji Java upewnij się, że spełniasz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny ze środowiskiem wykonawczym Java dla aplikacji JSP/JSF i aplikacji komputerowych.- Pobierz najnowszą wersję Aspose.Cells for Java bezpośrednio od firmy Maven.
 

FODS na ODS Java Kod źródłowy konwersji

// załaduj plik FODS w instancji Workbook
Workbook book = new Workbook("template.fods");
// zachowaj FODS jako ODS
book.save("output.ods", SaveFormat.AUTO);  
  
 
 • Prezentacje na żywo konwersji FODS na ODS

  Zamiana FODS na ODS teraz, odwiedzając naszą stronę Live Demos. Demo na żywo ma następujące zalety

    Nie ma potrzeby pobierania Aspose API.
    Nie musisz pisać żadnego kodu.
    Po prostu prześlij swój plik FODS, zostanie on natychmiast przekonwertowany na ODS.
    Otrzymasz link do pobrania.

  Java Biblioteka manipulacji arkuszem kalkulacyjnym

  Excel API może być używany do tworzenia, edytowania, konwertowania i renderowania formatów Microsoft Excel do różnych formatów. Co więcej, może być używany do kompleksowych wykresów, skalowalnych raportów i niezawodnych obliczeń w aplikacjach. Aspose.Cells jest samodzielnym API i nie wymaga żadnego oprogramowania takiego jak Microsoft czy OpenOffice.

  FODS Co to jest FODS Format pliku

  Plik z rozszerzeniem .fods jest rodzajem formatu dokumentu OpenDocument Spreadsheet, który przechowuje dane w wierszach i kolumnach. Format jest określony jako część specyfikacji ODF 1.2 opublikowanych i utrzymywanych przez OASIS. Plików FODS nie można otwierać za pomocą programu Excel, innej aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych firmy Microsoft. Pliki FODS można zapisywać jako ODS za pomocą LibreOffice i konwertować na inne formaty, takie jak XLS i XLSX.

  Czytaj więcej

  ODS Co to jest ODS Format pliku

  Pliki z rozszerzeniem ODS oznaczają format dokumentu OpenDocument Spreadsheet, który może być edytowany przez użytkownika. Dane są przechowywane w pliku ODF w wierszach i kolumnach. Jest to format oparty na XML i jest jednym z kilku podtypów w rodzinie Open Document Formats (ODF). Format jest określony jako część specyfikacji ODF 1.2 opublikowanych i utrzymywanych przez OASIS. Wiele aplikacji w systemie Windows, a także innych systemach operacyjnych, może otwierać pliki ODS w celu edycji i manipulacji, w tym Microsoft Excel, NeoOffice i LibreOffice. Pliki ODS można również konwertować na inne formaty arkuszy kalkulacyjnych, takie jak XLS, XLSX i inne, za pomocą różnych aplikacji.

  Czytaj więcej