DOCX JPG PDF XML CSV
 Product Family
XLSM

Konwertuj JSON na XLSM via Java

JSON do XLSM Java konwersja w celu konwersji jednej lub wielu stron do XLSM przy użyciu lokalnej biblioteki Java.

Konwertuj JSON na XLSM za pomocą Java

Jak przekonwertować JSON na XLSM? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Java możesz łatwo przekonwertować programowo JSON na XLSM za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for Java jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Java Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio z Maven i zainstaluj go w swoim projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pliku pom.xml.

Magazyn


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność


<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Zaoszczędź JSON do XLSM w Java Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować JSON na XLSM w Java.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować JSON na XLSM. Prześlij swój plik JSON, a następnie po prostu zapisz go jako plik XLSM. Zarówno do odczytu JSON, jak i zapisu XLSM można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie XLSM będą identyczne z oryginalnym dokumentem JSON.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji JSON na XLSM online
Input file
Select format
  
                  

	
 import com.aspose.cells.Workbook;   
 Workbook workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.save("Output.pdf");
	 
        
      

Jak przekonwertować JSON na XLSM via Java

Java programiści mogą łatwo przekonwertować JSON na XLSM w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Załaduj plik JSON z instancją klasy Workbook
 2. Konwertuj JSON na XLSM, wywołując metodę Workbook.save

Java biblioteka do konwersji JSON na XLSM

Hostujemy nasze paczki Java w Maven repozytoria. „Aspose.Cells for Java” to popularny plik JAR zawierający kod bajtowy. Proszę postępować zgodnie z instrukcje krok po kroku jak zainstalować go w swoim środowisku deweloperskim Java.

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem kodu źródłowego konwersji Java upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z Java Runtime Environment for JSP/JSF Application and Desktop Applications.
 • Pobierz najnowszą wersję Aspose.Cells for Java bezpośrednio z Maven.

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować JSON na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

JSON DO BMP (Bitmapa)
JSON DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
JSON DO GIF (Graficzny format wymiany)
JSON DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
JSON DO MD (język Markdowna)
JSON DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
JSON DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
JSON DO PDF (format dokumentu przenośnego)
JSON DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
JSON DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
JSON DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
JSON DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
JSON DO TXT (Dokument tekstowy)
JSON DO XLS (Format binarny Excela)
JSON DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
JSON DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
JSON DO XLSX (Plik Excela OOXML)
JSON DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
JSON DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
JSON DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
JSON DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
JSON DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
JSON DO JPEG (JPEG Obraz)