DOCX JPG PDF XML CSV
 Product Family
EMF

Konwertuj LICZBY na EMF w Java

Szybka biblioteka Java do konwersji NUMERÓW na EMF. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania NUMERÓW, EMF i wielu innych formatów przy użyciu Java.

Konwertuj LICZBY na EMF za pomocą Java

Jak przekonwertować NUMERY na EMF? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Java możesz łatwo programowo przekonwertować NUMERY na EMF za pomocą kilku linijek kodu. Aspose.Cells for Java potrafi budować aplikacje wieloplatformowe z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Java Excel API nie tylko konwertuje pomiędzy formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może także renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumentów w formatach będących standardami branżowymi. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio ze strony Maven i zainstaluj go w projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pliku pom.xml.

Magazyn


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność


<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Zapisz NUMERY pod numerem EMF w formacie Java

Poniższy przykład ilustruje, jak przekonwertować NUMERY na EMF w Java.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować NUMBERS na EMF. Prześlij plik NUMBERS, a następnie po prostu zapisz go jako plik EMF. Zarówno do odczytu NUMBERS, jak i do zapisu EMF można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Treść i formatowanie wyjściowego numeru EMF będą identyczne z oryginalnym dokumentem NUMBERS.

Przykładowy kod do konwersji NUMERÓW na EMF
Input file
Select format
  
                  

	
 import com.aspose.cells.Workbook;   
 Workbook workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.save("Output.pdf");
	 
        
      

Jak przekonwertować LICZBY na EMF via Java

Chcesz programowo przekonwertować pliki NUMBERS na EMF? Programiści Java mogą z łatwością przekonwertować NUMERY na EMF w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for Java”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Java.
 3. Załaduj plik NUMBERS z instancją klasy Workbook.
 4. Konwertuj NUMERY na EMF, wywołując metodę Workbook.save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji NUMBERS na EMF.

Biblioteka Java do konwersji NUMERÓW na EMF

Nasze pakiety Java hostujemy w Maven repozytoria. „Aspose.Cells for Java” to popularny plik JAR zawierający kod bajtowy. Proszę postępować zgodnie z instrukcje krok po kroku jak zainstalować go w środowisku programistycznym Java.

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem kodu źródłowego konwersji Java upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny ze środowiskiem wykonawczym Java dla aplikacji JSP/JSF i aplikacji komputerowych.
 • Pobierz najnowszą wersję Aspose.Cells for Java bezpośrednio z Maven.

NUMBERS Co to jest NUMBERS Format pliku

Pliki z rozszerzeniem .numbers klasyfikowane są jako pliki arkuszy kalkulacyjnych, dlatego przypominają pliki .xlsx; ale pliki Numbers są tworzone przy użyciu oprogramowania arkusza kalkulacyjnego Apple iWork Numbers. Apple iWork Numbers to oprogramowanie jednostkowe pakietu iWork Productivity Suite. Pakiet iWork Productivity Suite jest odpowiednikiem pakietu Office Microsoft używanego na komputerach Windows. Dlatego możemy powiedzieć, że numer Numbers dostępny dla systemu MacOS jest również konkurentem programu Excel Microsoft. Podobnie Microsoft Excel, plik NUMBERS może również zawierać tabele, wykresy i formuły.

Czytaj więcej

EMF Co to jest EMF Format pliku

Ulepszony format metapliku (EMF) przechowuje obrazy graficzne niezależnie od urządzenia. Metapliki numeru EMF składają się z rekordów o zmiennej długości, ułożonych w porządku chronologicznym, które umożliwiają wyrenderowanie zapisanego obrazu po przeanalizowaniu na dowolnym urządzeniu wyjściowym. Te rekordy o zmiennej długości mogą obejmować definicje zamkniętych obiektów, polecenia dotyczące rysowania i właściwości graficzne krytyczne dla dokładnego renderowania obrazu. Gdy urządzenie otwiera metaplik EMF przy użyciu własnego środowiska graficznego, proporcje, wymiary, kolory i inne właściwości graficzne oryginalnego obrazu pozostają takie same niezależnie od platformy urządzenia otwierającego.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować NUMERY na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

NUMERY POD BMP (Bitmapa)
NUMERY POD EMF (Ulepszony format metapliku)
NUMERY POD GIF (Graficzny format wymiany)
NUMERY POD HTML (hipertekstowy język znaczników)
NUMERY DO MD (Język Markdown)
NUMERY POD MHTML (Format archiwum stron internetowych)
NUMERY POD ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
NUMERY POD PDF (format dokumentu przenośnego)
NUMERY POD PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
NUMERY POD SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
NUMERY POD TIFF (Oznaczony format obrazu)
NUMERY POD TSV (Wartości rozdzielone tabulatorami)
NUMERY POD TXT (Dokument tekstowy)
NUMERY POD XLS (Format binarny Excela)
NUMERY POD XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
NUMERY POD XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
NUMERY POD XLSX (Plik Excela OOXML)
NUMERY POD XLT (Microsoft Szablon Excela)
NUMERY POD XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
NUMERY POD XLTX (Szablon programu Excel pakietu Office OpenXML)
NUMERY DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
NUMERY POD XPS (Specyfikacje papieru XML)
NUMERY POD JSON (Notacja obiektu JavaScript)
NUMERY POD JPEG (JPEG Zdjęcie)