DOCX JPG PDF XML CSV
 Product Family
XLAM

Zamień LICZBY na XLAM na Java

Szybka biblioteka Java do konwersji LICZB na XLAM. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania LICZB, XLAM i wielu innych formatów przy użyciu Java.

Konwertuj LICZBY na XLAM za pomocą Java

Jak przekonwertować LICZBY na XLAM? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Java możesz łatwo przekonwertować NUMERY na XLAM programowo za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for Java jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Java Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio z Maven i zainstaluj go w swoim projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pliku pom.xml.

Magazyn


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność


<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Zapisz NUMERY pod XLAM w Java Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować LICZBY na XLAM w Java.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować NUMBERS na XLAM. Prześlij swój plik NUMBERS, a następnie po prostu zapisz go jako plik XLAM. Zarówno do odczytu NUMBERS, jak i zapisu XLAM możesz używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie XLAM będą identyczne z oryginalnym dokumentem NUMBERS.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji NUMERÓW na XLAM online
Input file
Select format
  
                  

	
 import com.aspose.cells.Workbook;   
 Workbook workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.save("Output.pdf");
	 
        
      

Jak przekonwertować LICZBY na XLAM via Java

Chcesz programowo przekonwertować pliki NUMBERS na XLAM? Programiści Java mogą z łatwością konwertować NUMERY na XLAM w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for Java”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Java.
 3. Załaduj plik NUMBERS z instancją klasy Workbook.
 4. Konwertuj NUMERY na XLAM, wywołując metodę Workbook.save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji LICZBY na XLAM.

Java biblioteka do konwersji LICZB na XLAM

Hostujemy nasze paczki Java w Maven repozytoria. „Aspose.Cells for Java” to popularny plik JAR zawierający kod bajtowy. Proszę postępować zgodnie z instrukcje krok po kroku jak zainstalować go w swoim środowisku deweloperskim Java.

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem kodu źródłowego konwersji Java upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z Java Runtime Environment for JSP/JSF Application and Desktop Applications.
 • Pobierz najnowszą wersję Aspose.Cells for Java bezpośrednio z Maven.

NUMBERS Co to jest NUMBERS Format pliku

Pliki z rozszerzeniem .numbers są klasyfikowane jako pliki typu arkusz kalkulacyjny, dlatego są podobne do plików .xlsx; ale pliki Numbers są tworzone przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Apple iWork Numbers. Apple iWork Numbers to oprogramowanie jednostkowe pakietu iWork Productivity Suite. Pakiet iWork Productivity Suite jest odpowiednikiem pakietu Office Microsoft używanego na komputerach PC Windows. Dlatego możemy powiedzieć, że Numbers, który jest dostępny dla MacOS, jest również konkurentem Microsoft Excel. Podobnie Microsoft Excel, plik NUMBERS może zawierać również tabele, wykresy i formuły.

Czytaj więcej

XLAM Co to jest XLAM Format pliku

XLAM to plik dodatku z obsługą makr, który służy do dodawania nowych funkcji do arkuszy kalkulacyjnych. Dodatek to dodatkowy program, który uruchamia dodatkowy kod i zapewnia dodatkową funkcjonalność arkuszy kalkulacyjnych. Pliki XLAM są przechowywane z rozszerzeniem .xlam. Pliki XLAM są plikami opartymi na XML, podobnymi do formatów plików XLSM i XLSX i są zapisywane z kompresją ZIP, aby zmniejszyć ogólny rozmiar pliku.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować NUMBERS na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

NUMERY DO BMP (Bitmapa)
NUMERY DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
NUMERY DO GIF (Graficzny format wymiany)
NUMERY DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
NUMERY DO MD (język Markdowna)
NUMERY DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
NUMERY DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
NUMERY DO PDF (format dokumentu przenośnego)
NUMERY DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
NUMERY DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
NUMERY DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
NUMERY DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
NUMERY DO TXT (Dokument tekstowy)
NUMERY DO XLS (Format binarny Excela)
NUMERY DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
NUMERY DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
NUMERY DO XLSX (Plik Excela OOXML)
NUMERY DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
NUMERY DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
NUMERY DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
LICZBY DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
NUMERY DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
NUMERY DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)
NUMERY DO JPEG (JPEG Obraz)