DOCX JPG PDF XML CSV
 Product Family
BMP

Konwertuj ODS na BMP w Java

Szybka biblioteka Java do konwersji ODS na BMP. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania ODS, BMP i wielu innych formatów przy użyciu Java.

Konwertuj ODS na BMP za pomocą Java

Jak przekonwertować numer ODS na numer BMP? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Java możesz łatwo przekonwertować programowo ODS na BMP za pomocą kilku linijek kodu. Aspose.Cells for Java potrafi budować aplikacje wieloplatformowe z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Java Excel API nie tylko konwertuje pomiędzy formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może także renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumentów w formatach będących standardami branżowymi. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio ze strony Maven i zainstaluj go w projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pliku pom.xml.

Magazyn


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność


<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Zapisz ODS do BMP w Java

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować ODS na BMP w Java.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować numer ODS na numer BMP. Prześlij plik ODS, a następnie po prostu zapisz go jako plik BMP. Zarówno do odczytu ODS, jak i do zapisu BMP można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Treść i formatowanie wyjściowego BMP będą identyczne z oryginalnym dokumentem ODS.

Przykładowy kod do konwersji ODS na BMP
Input file
Select format
  
                  

	
 import com.aspose.cells.Workbook;   
 Workbook workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.save("Output.pdf");
	 
        
      

Jak przekonwertować ODS na BMP via Java

Chcesz programowo przekonwertować pliki ODS na BMP? Programiści Java mogą łatwo przekonwertować ODS na BMP w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for Java”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Java.
 3. Załaduj plik ODS z instancją klasy Workbook.
 4. Konwertuj numer ODS na numer BMP, wywołując metodę Workbook.save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji ODS na BMP.

Biblioteka Java do konwersji ODS na BMP

Nasze pakiety Java hostujemy w Maven repozytoria. „Aspose.Cells for Java” to popularny plik JAR zawierający kod bajtowy. Proszę postępować zgodnie z instrukcje krok po kroku jak zainstalować go w środowisku programistycznym Java.

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem kodu źródłowego konwersji Java upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny ze środowiskiem wykonawczym Java dla aplikacji JSP/JSF i aplikacji komputerowych.
 • Pobierz najnowszą wersję Aspose.Cells for Java bezpośrednio z Maven.

ODS Co to jest ODS Format pliku

Pliki z rozszerzeniem .ods oznaczają format dokumentu arkusza kalkulacyjnego OpenDocument, który może być edytowany przez użytkownika. Dane są przechowywane w pliku ODF w wierszach i kolumnach. Jest to format oparty na języku XML i jest jednym z kilku podtypów rodziny formatów dokumentów otwartych (ODF). Format jest określony jako część specyfikacji ODF 1.2 opublikowanej i utrzymywanej przez firmę OASIS. Wiele aplikacji na Windows, a także na innych systemach operacyjnych, może otwierać pliki ODS do edycji i manipulacji, w tym Microsoft Excel, NeoOffice i LibreOffice. Pliki ODS można również konwertować na inne formaty arkuszy kalkulacyjnych, takie jak XLS, XLSX i inne, za pomocą różnych aplikacji.

Czytaj więcej

BMP Co to jest BMP Format pliku

Pliki mające rozszerzenie .BMP reprezentują pliki obrazów bitmapowych, które są używane do przechowywania cyfrowych obrazów bitmapowych. Obrazy te są niezależne od karty graficznej i nazywane są także formatami plików bitmap niezależnych od urządzeń (DIB). Ta niezależność służy do otwierania pliku na wielu platformach, takich jak Microsoft Windows i Mac. Format pliku BMP może przechowywać dane w postaci dwuwymiarowych obrazów cyfrowych zarówno w formacie monochromatycznym, jak i kolorowym o różnej głębi kolorów.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować ODS na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

ODS DO BMP (Bitmapa)
ODS DO EMF (Ulepszony format metapliku)
ODS DO GIF (Graficzny format wymiany)
ODS DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
ODS DO MD (Język Markdown)
ODS DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
ODS DO PDF (format dokumentu przenośnego)
ODS DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
ODS DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
ODS DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
ODS DO TSV (Wartości rozdzielone tabulatorami)
ODS DO TXT (Dokument tekstowy)
ODS DO XLS (Format binarny Excela)
ODS DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
ODS DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
ODS DO XLSX (Plik Excela OOXML)
ODS DO XLT (Microsoft Szablon Excela)
ODS DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
ODS DO XLTX (Szablon programu Excel pakietu Office OpenXML)
ODS DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
ODS DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
ODS DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)
ODS DO JPEG (JPEG Zdjęcie)