DOCX JPG PDF XML CSV
 Product Family
MARKDOWN

Konwertuj ARKUSZ KALKACYJNY na MARKDOWN via Java

Konwersja SPREADSHEETML na MARKDOWN Java w celu konwersji jednej lub wielu stron na MARKDOWN przy użyciu lokalnej biblioteki Java.

Konwertuj SPREADSHEETML na MARKDOWN przy użyciu Java

Jak przekonwertować SPREADSHEETML na MARKDOWN? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Java możesz łatwo przekonwertować SPREADSHEETML na MARKDOWN programowo za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for Java jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Java Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio z Maven i zainstaluj go w swoim projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pliku pom.xml.

Magazyn


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność


<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Zapisz SPREADSHEETML pod numerem MARKDOWN w Java Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować SPREADSHEETML na MARKDOWN w Java.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować SPREADSHEETML na MARKDOWN. Prześlij swój plik SPREADSHEETML, a następnie po prostu zapisz go jako plik MARKDOWN. Zarówno do odczytu SPREADSHEETML, jak i zapisu MARKDOWN można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie MARKDOWN będą identyczne z oryginalnym dokumentem SPREADSHEETML.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji SPREADSHEETML na MARKDOWN online
Input file
Select format
  
                  

	
 import com.aspose.cells.Workbook;   
 Workbook workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.save("Output.pdf");
	 
        
      

Jak przekonwertować SPREADSHEETML na MARKDOWN via Java

Java programiści mogą łatwo przekonwertować SPREADSHEETML na MARKDOWN w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Załaduj plik SPREADSHEETML z instancją klasy Workbook
 2. Konwertuj SPREADSHEETML na MARKDOWN, wywołując metodę Workbook.save

Java biblioteka do konwersji SPREADSHEETML na MARKDOWN

Hostujemy nasze paczki Java w Maven repozytoria. „Aspose.Cells for Java” to popularny plik JAR zawierający kod bajtowy. Proszę postępować zgodnie z instrukcje krok po kroku jak zainstalować go w swoim środowisku deweloperskim Java.

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem kodu źródłowego konwersji Java upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z Java Runtime Environment for JSP/JSF Application and Desktop Applications.
 • Pobierz najnowszą wersję Aspose.Cells for Java bezpośrednio z Maven.

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować SPREADSHEETML na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

ARKUSZ ML DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
ARKUSZ ML DO GIF (Graficzny format wymiany)
ARKUSZ ML DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
ARKUSZ ML DO MD (język Markdowna)
ARKUSZ ML DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
ARKUSZ ML DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
ARKUSZ ML DO PDF (format dokumentu przenośnego)
ARKUSZ ML DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
ARKUSZ ML DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
ARKUSZ ML DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
ARKUSZ ML DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
ARKUSZ ML DO TXT (Dokument tekstowy)
ARKUSZ ML DO XLS (Format binarny Excela)
ARKUSZ ML DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
ARKUSZ ML DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
ARKUSZ ML DO XLSX (Plik Excela OOXML)
ARKUSZ ML DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
ARKUSZ ML DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
ARKUSZ ML DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
ARKUSZ KALKULACJIML DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
ARKUSZ ML DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
ARKUSZ ML DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)
ARKUSZ ML DO JPEG (JPEG Obraz)