DOCX JPG PDF XML CSV
 Product Family
XML

Konwertuj ARKUSZ ROZPRASZAJĄCY na XML w formacie Java

Szybka biblioteka Java do konwersji SPREADSHEETML na XML. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania arkuszy kalkulacyjnych, XML i wielu innych formatów przy użyciu numeru Java.

Konwertuj ARKUSZ kalkulacyjny na XML za pomocą Java

Jak przekonwertować ARKUSZ ROZPUSZCZALNY na XML? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Java możesz łatwo programowo przekonwertować SPREADSHEETML na XML za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for Java potrafi budować aplikacje wieloplatformowe z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Java Excel API nie tylko konwertuje pomiędzy formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może także renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumentów w formatach będących standardami branżowymi. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio ze strony Maven i zainstaluj go w projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pliku pom.xml.

Magazyn


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność


<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Zapisz SPREADSHEETML w formacie XML pod numerem Java

Poniższy przykład ilustruje sposób konwersji SPREADSHEETML na XML w formacie Java.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować arkusz kalkulacyjny na format XML. Prześlij plik SPREADSHEETML, a następnie po prostu zapisz go jako plik XML. Zarówno do odczytu SPREADSHEETML, jak i do zapisu w formacie XML można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie XML będą identyczne z oryginalnym dokumentem SPREADSHEETML.

Przykładowy kod do konwersji SPREADSHEETML na XML
Input file
Select format
  
                  

	
 import com.aspose.cells.Workbook;   
 Workbook workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.save("Output.pdf");
	 
        
      

Jak przekonwertować arkusz kalkulacyjny na XML via Java

Chcesz programowo przekonwertować pliki SPREADSHEETML na XML? Programiści Java mogą z łatwością przekonwertować SPREADSHEETML na XML za pomocą zaledwie kilku linijek kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for Java”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Java.
 3. Załaduj plik SPREADSHEETML z instancją klasy Workbook.
 4. Konwertuj SPREADSHEETML na XML, wywołując metodę Workbook.save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji SPREADSHEETML na XML.

Java biblioteka do konwersji SPREADSHEETML na XML

Nasze pakiety Java hostujemy w Maven repozytoria. „Aspose.Cells for Java” to popularny plik JAR zawierający kod bajtowy. Proszę postępować zgodnie z instrukcje krok po kroku jak zainstalować go w środowisku programistycznym Java.

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem kodu źródłowego konwersji Java upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny ze środowiskiem wykonawczym Java dla aplikacji JSP/JSF i aplikacji komputerowych.
 • Pobierz najnowszą wersję Aspose.Cells for Java bezpośrednio z Maven.

SPREADSHEETML Co to jest SPREADSHEETML Format pliku

XML oznacza Extensible Markup Language, który jest podobny do HTML, ale różni się pod względem używania znaczników do definiowania obiektów. Cała idea stworzenia formatu pliku XML polegała na przechowywaniu i transporcie danych bez uzależnienia od oprogramowania lub narzędzi sprzętowych. Jego popularność wynika z tego, że jest czytelny zarówno dla ludzi, jak i maszyn. Umożliwia to tworzenie wspólnych protokołów danych w postaci obiektów, które można przechowywać i udostępniać w sieci, takiej jak sieć WWW (WWW). „X” w formacie XML oznacza rozszerzalny, co oznacza, że język można rozszerzyć do dowolnej liczby symboli zgodnie z wymaganiami użytkownika. To właśnie dla tych funkcji wykorzystuje go wiele standardowych formatów plików, takich jak Microsoft Open XML, LibreOffice OpenDocument, XHTML i SVG.

Czytaj więcej

XML Co to jest XML Format pliku

XML oznacza Extensible Markup Language, który jest podobny do HTML, ale różni się pod względem używania znaczników do definiowania obiektów. Cała idea stworzenia formatu pliku XML polegała na przechowywaniu i transporcie danych bez uzależnienia od oprogramowania lub narzędzi sprzętowych. Jego popularność wynika z tego, że jest czytelny zarówno dla ludzi, jak i maszyn. Umożliwia to tworzenie wspólnych protokołów danych w postaci obiektów, które można przechowywać i udostępniać w sieci, takiej jak sieć WWW (WWW). „X” w formacie XML oznacza rozszerzalny, co oznacza, że język można rozszerzyć do dowolnej liczby symboli zgodnie z wymaganiami użytkownika. To właśnie dla tych funkcji wykorzystuje go wiele standardowych formatów plików, takich jak Microsoft Open XML, LibreOffice OpenDocument, XHTML i SVG.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować SPREADSHEETML na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

ARKUSZ KALKULACYJNY DO EMF (Ulepszony format metapliku)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO GIF (Graficzny format wymiany)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO MD (Język Markdown)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO PDF (format dokumentu przenośnego)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO TSV (Wartości rozdzielone tabulatorami)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO TXT (Dokument tekstowy)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO XLS (Format binarny Excela)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO XLSX (Plik Excela OOXML)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO XLT (Microsoft Szablon Excela)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO XLTX (Szablon programu Excel pakietu Office OpenXML)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
ARKUSZ KALKULACYJNY DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)