DOCX JPG PDF XML CSV
 Product Family
MARKDOWN

Konwertuj SXC na MARKDOWN w Java

Szybka biblioteka Java do konwersji SXC na MARKDOWN. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania SXC, MARKDOWN i wielu innych formatów przy użyciu Java.

Konwertuj SXC na MARKDOWN za pomocą Java

Jak przekonwertować numer SXC na numer MARKDOWN? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Java możesz łatwo przekonwertować programowo SXC na MARKDOWN za pomocą kilku linijek kodu. Aspose.Cells for Java potrafi budować aplikacje wieloplatformowe z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Java Excel API nie tylko konwertuje pomiędzy formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może także renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumentów w formatach będących standardami branżowymi. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio ze strony Maven i zainstaluj go w projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pliku pom.xml.

Magazyn


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność


<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Zapisz SXC do MARKDOWN w Java

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować SXC na MARKDOWN w Java.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować numer SXC na numer MARKDOWN. Prześlij plik SXC, a następnie po prostu zapisz go jako plik MARKDOWN. Zarówno do odczytu SXC, jak i do zapisu MARKDOWN można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Treść i formatowanie wyjściowego MARKDOWN będą identyczne z oryginalnym dokumentem SXC.

Przykładowy kod do konwersji SXC na MARKDOWN
Input file
Select format
  
                  

	
 import com.aspose.cells.Workbook;   
 Workbook workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.save("Output.pdf");
	 
        
      

Jak przekonwertować SXC na MARKDOWN via Java

Chcesz programowo przekonwertować pliki SXC na MARKDOWN? Programiści Java mogą łatwo przekonwertować SXC na MARKDOWN w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for Java”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Java.
 3. Załaduj plik SXC z instancją klasy Workbook.
 4. Konwertuj numer SXC na numer MARKDOWN, wywołując metodę Workbook.save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji SXC na MARKDOWN.

Biblioteka Java do konwersji SXC na MARKDOWN

Nasze pakiety Java hostujemy w Maven repozytoria. „Aspose.Cells for Java” to popularny plik JAR zawierający kod bajtowy. Proszę postępować zgodnie z instrukcje krok po kroku jak zainstalować go w środowisku programistycznym Java.

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem kodu źródłowego konwersji Java upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny ze środowiskiem wykonawczym Java dla aplikacji JSP/JSF i aplikacji komputerowych.
 • Pobierz najnowszą wersję Aspose.Cells for Java bezpośrednio z Maven.

SXC Co to jest SXC Format pliku

Format pliku SXC (Sun XML Calc) należy do pakietu biurowego o nazwie OpenOffice.org. Format ten zasadniczo zaspokaja potrzeby użytkowników w zakresie arkuszy kalkulacyjnych, ponieważ jest to format pliku arkusza kalkulacyjnego oparty na formacie XML. Format SXC obsługuje formuły, funkcje, makra i wykresy wraz z DataPilot, który jest niesamowitą funkcją, ponieważ automatycznie indywidualizuje i zapewnia podsumowania surowych zaimportowanych danych. Pliki utworzone za pomocą tego oprogramowania są zapisywane z rozszerzeniem .sxc.

Czytaj więcej

MARKDOWN Co to jest MARKDOWN Format pliku

Pliki tekstowe utworzone w dialektach języka Markdown są zapisywane z rozszerzeniem .md lub .MARKDOWN. Pliki MD są zapisywane w formacie zwykłego tekstu wykorzystującym język Markdown, który zawiera również symbole tekstu wbudowanego, definiujące sposób formatowania tekstu, taki jak wcięcia, formatowanie tabeli, czcionki i nagłówki. Pliki MD można przekonwertować na numer HTML za pomocą programu o nazwie Markdown. Język Markdown został wydany przez Johna Grubera.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować SXC na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

SXC DO BMP (Bitmapa)
SXC DO EMF (Ulepszony format metapliku)
SXC DO GIF (Graficzny format wymiany)
SXC DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
SXC DO MD (Język Markdown)
SXC DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
SXC DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
SXC DO PDF (format dokumentu przenośnego)
SXC DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
SXC DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
SXC DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
SXC DO TSV (Wartości rozdzielone tabulatorami)
SXC DO TXT (Dokument tekstowy)
SXC DO XLS (Format binarny Excela)
SXC DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
SXC DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
SXC DO XLSX (Plik Excela OOXML)
SXC DO XLT (Microsoft Szablon Excela)
SXC DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
SXC DO XLTX (Szablon programu Excel pakietu Office OpenXML)
SXC DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
SXC DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
SXC DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)
SXC DO JPEG (JPEG Zdjęcie)