DOCX JPG PDF XML CSV
 Product Family
JSON

Konwertuj TSV na JSON w Java

Szybka biblioteka Java do konwersji TSV na JSON. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania TSV, JSON i wielu innych formatów przy użyciu Java.

Konwertuj TSV na JSON za pomocą Java

Jak przekonwertować numer TSV na numer JSON? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Java możesz łatwo przekonwertować programowo TSV na JSON za pomocą kilku linijek kodu. Aspose.Cells for Java potrafi budować aplikacje wieloplatformowe z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Java Excel API nie tylko konwertuje pomiędzy formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może także renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumentów w formatach będących standardami branżowymi. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio ze strony Maven i zainstaluj go w projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pliku pom.xml.

Magazyn


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność


<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Zapisz TSV do JSON w Java

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować TSV na JSON w Java.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować numer TSV na numer JSON. Prześlij plik TSV, a następnie po prostu zapisz go jako plik JSON. Zarówno do odczytu TSV, jak i do zapisu JSON można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Treść i formatowanie wyjściowego JSON będą identyczne z oryginalnym dokumentem TSV.

Przykładowy kod do konwersji TSV na JSON
Input file
Select format
  
                  

	
 import com.aspose.cells.Workbook;   
 Workbook workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.save("Output.pdf");
	 
        
      

Jak przekonwertować TSV na JSON via Java

Chcesz programowo przekonwertować pliki TSV na JSON? Programiści Java mogą łatwo przekonwertować TSV na JSON w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for Java”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Java.
 3. Załaduj plik TSV z instancją klasy Workbook.
 4. Konwertuj numer TSV na numer JSON, wywołując metodę Workbook.save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji TSV na JSON.

Biblioteka Java do konwersji TSV na JSON

Nasze pakiety Java hostujemy w Maven repozytoria. „Aspose.Cells for Java” to popularny plik JAR zawierający kod bajtowy. Proszę postępować zgodnie z instrukcje krok po kroku jak zainstalować go w środowisku programistycznym Java.

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem kodu źródłowego konwersji Java upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny ze środowiskiem wykonawczym Java dla aplikacji JSP/JSF i aplikacji komputerowych.
 • Pobierz najnowszą wersję Aspose.Cells for Java bezpośrednio z Maven.

TSV Co to jest TSV Format pliku

Format pliku Wartości rozdzielane tabulatorami (TSV) reprezentuje dane rozdzielone tabulatorami w formacie zwykłego tekstu. Format pliku, podobny do CSV, służy do uporządkowanego organizowania danych w celu importu i eksportu między różnymi aplikacjami. Format ten jest używany głównie do importu/eksportu i wymiany danych w aplikacjach arkuszy kalkulacyjnych i bazach danych. Każdy rekord w pliku TSV jest zawarty w pojedynczym wierszu pliku tekstowego, w którym każda wartość pola jest oddzielona znakiem tabulacji. Typ multimediów dla formatu pliku TSV to tekst/wartości rozdzielane tabulatorami.

Czytaj więcej

JSON Co to jest JSON Format pliku

JSON (JavaScript Object Notation) to otwarty standardowy format plików do udostępniania danych, w którym do przechowywania i przesyłania danych wykorzystywany jest tekst czytelny dla człowieka. Pliki JSON są przechowywane z rozszerzeniem .json. JSON wymaga mniej formatowania i jest dobrą alternatywą dla XML. JSON wywodzi się z JavaScript, ale jest formatem danych niezależnym od języka. Generowanie i analizowanie numeru JSON jest obsługiwane przez wiele nowoczesnych języków programowania. application/json to typ multimediów używany dla JSON.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować TSV na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

TSV DO BMP (Bitmapa)
TSV DO EMF (Ulepszony format metapliku)
TSV DO GIF (Graficzny format wymiany)
TSV DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
TSV DO MD (Język Markdown)
TSV DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
TSV DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
TSV DO PDF (format dokumentu przenośnego)
TSV DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
TSV DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
TSV DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
TSV DO TXT (Dokument tekstowy)
TSV DO XLS (Format binarny Excela)
TSV DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
TSV DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
TSV DO XLSX (Plik Excela OOXML)
TSV DO XLT (Microsoft Szablon Excela)
TSV DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
TSV DO XLTX (Szablon programu Excel pakietu Office OpenXML)
TSV DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
TSV DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
TSV DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)
TSV DO JPEG (JPEG Zdjęcie)