DOCX JPG PDF XML CSV
 Product Family
MARKDOWN

Zamień XLSM na MARKDOWN w Java

Szybka biblioteka Java do konwersji XLSM na MARKDOWN. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania XLSM, MARKDOWN i wielu innych formatów przy użyciu Java.

Konwertuj XLSM na MARKDOWN za pomocą Java

Jak przekonwertować XLSM na MARKDOWN? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Java możesz łatwo przekonwertować programowo XLSM na MARKDOWN za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for Java jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Java Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio z Maven i zainstaluj go w swoim projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pliku pom.xml.

Magazyn


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność


<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Zaoszczędź XLSM do MARKDOWN w Java Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować XLSM na MARKDOWN w Java.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować XLSM na MARKDOWN. Prześlij swój plik XLSM, a następnie po prostu zapisz go jako plik MARKDOWN. Zarówno do odczytu XLSM, jak i zapisu MARKDOWN można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie MARKDOWN będą identyczne z oryginalnym dokumentem XLSM.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji XLSM na MARKDOWN online
Input file
Select format
  
                  

	
 import com.aspose.cells.Workbook;   
 Workbook workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.save("Output.pdf");
	 
        
      

Jak przekonwertować XLSM na MARKDOWN via Java

Chcesz programowo przekonwertować pliki XLSM na MARKDOWN? Java programiści mogą łatwo przekonwertować XLSM na MARKDOWN w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for Java”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Java.
 3. Załaduj plik XLSM z instancją klasy Workbook.
 4. Konwertuj XLSM na MARKDOWN, wywołując metodę Workbook.save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji XLSM na MARKDOWN.

Java biblioteka do konwersji XLSM na MARKDOWN

Hostujemy nasze paczki Java w Maven repozytoria. „Aspose.Cells for Java” to popularny plik JAR zawierający kod bajtowy. Proszę postępować zgodnie z instrukcje krok po kroku jak zainstalować go w swoim środowisku deweloperskim Java.

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem kodu źródłowego konwersji Java upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z Java Runtime Environment for JSP/JSF Application and Desktop Applications.
 • Pobierz najnowszą wersję Aspose.Cells for Java bezpośrednio z Maven.

XLSM Co to jest XLSM Format pliku

Pliki z rozszerzeniem XLSM to rodzaj plików Arkusz kalkulacyjny obsługujący Makra. Z punktu widzenia aplikacji makro to zestaw instrukcji służących do automatyzacji procesów. Makro służy do rejestrowania powtarzających się czynności i ułatwia wykonywanie czynności poprzez ponowne uruchomienie makra. Makra są programowane za pomocą języka Visual Basic for Applications (VBA) firmy Microsoft z poziomu skoroszytu programu Excel przy użyciu edytora Visual Basic i można je uruchamiać/debugować bezpośrednio z tego miejsca.

Czytaj więcej

MARKDOWN Co to jest MARKDOWN Format pliku

Pliki tekstowe utworzone za pomocą dialektów języka Markdown są zapisywane z rozszerzeniem .md lub .MARKDOWN. Pliki MD są zapisywane w formacie zwykłego tekstu, który wykorzystuje język Markdown, który zawiera również wbudowane symbole tekstowe, określające sposób formatowania tekstu, taki jak wcięcia, formatowanie tabeli, czcionki i nagłówki. Pliki MD można konwertować na HTML za pomocą programu o nazwie Markdown. Język Markdown został wydany przez Johna Grubera.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować XLSM na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

XLSM DO BMP (Bitmapa)
XLSM DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
XLSM DO GIF (Graficzny format wymiany)
XLSM DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
XLSM DO MD (język Markdowna)
XLSM DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
XLSM DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
XLSM DO PDF (format dokumentu przenośnego)
XLSM DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
XLSM DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
XLSM DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
XLSM DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
XLSM DO TXT (Dokument tekstowy)
XLSM DO XLS (Format binarny Excela)
XLSM DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
XLSM DO XLSX (Plik Excela OOXML)
XLSM DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
XLSM DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
XLSM DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
XLSM DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
XLSM DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
XLSM DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)
XLSM DO JPEG (JPEG Obraz)