DOCX JPG PDF XML CSV
 Product Family
TIFF

Zamień XLTX na TIFF w Java

Szybka biblioteka Java do konwersji XLTX na TIFF. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania XLTX, TIFF i wielu innych formatów przy użyciu Java.

Konwertuj XLTX na TIFF za pomocą Java

Jak przekonwertować XLTX na TIFF? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for Java możesz łatwo przekonwertować programowo XLTX na TIFF za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for Java jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. Java Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio z Maven i zainstaluj go w swoim projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pliku pom.xml.

Magazyn


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność


<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Zaoszczędź XLTX do TIFF w Java Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować XLTX na TIFF w Java.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować XLTX na TIFF. Prześlij swój plik XLTX, a następnie po prostu zapisz go jako plik TIFF. Zarówno do odczytu XLTX, jak i zapisu TIFF można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie TIFF będą identyczne z oryginalnym dokumentem XLTX.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji XLTX na TIFF online
Input file
Select format
  
                  

	
 import com.aspose.cells.Workbook;   
 Workbook workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.save("Output.pdf");
	 
        
      

Jak przekonwertować XLTX na TIFF via Java

Chcesz programowo przekonwertować pliki XLTX na TIFF? Java programiści mogą łatwo przekonwertować XLTX na TIFF w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for Java”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Java.
 3. Załaduj plik XLTX z instancją klasy Workbook.
 4. Konwertuj XLTX na TIFF, wywołując metodę Workbook.save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji XLTX na TIFF.

Java biblioteka do konwersji XLTX na TIFF

Hostujemy nasze paczki Java w Maven repozytoria. „Aspose.Cells for Java” to popularny plik JAR zawierający kod bajtowy. Proszę postępować zgodnie z instrukcje krok po kroku jak zainstalować go w swoim środowisku deweloperskim Java.

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem kodu źródłowego konwersji Java upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z Java Runtime Environment for JSP/JSF Application and Desktop Applications.
 • Pobierz najnowszą wersję Aspose.Cells for Java bezpośrednio z Maven.

XLTX Co to jest XLTX Format pliku

Pliki z rozszerzeniem .xltx reprezentują pliki szablonów programu Excel Microsoft, które są oparte na specyfikacjach formatu plików Office OpenXML. Służy do tworzenia standardowego pliku szablonu, który można wykorzystać do wygenerowania plików XLSX, które mają te same ustawienia, co określone w pliku XLTX.

Czytaj więcej

TIFF Co to jest TIFF Format pliku

TIFF lub TIF, Tagged Image File Format, reprezentuje obrazy rastrowe przeznaczone do użytku na różnych urządzeniach zgodnych z tym standardem formatu plików. Jest w stanie opisywać dane obrazu dwupoziomowego, w skali szarości, w palecie kolorów i w pełnym kolorze w kilku przestrzeniach kolorów. Obsługuje zarówno stratne, jak i bezstratne schematy kompresji, aby wybrać między przestrzenią a czasem dla aplikacji korzystających z formatu. Format nie jest zależny od maszyny i jest wolny od ograniczeń, takich jak procesor, system operacyjny lub systemy plików.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować XLTX na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

XLTX DO BMP (Bitmapa)
XLTX DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
XLTX DO GIF (Graficzny format wymiany)
XLTX DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
XLTX DO MD (język Markdowna)
XLTX DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
XLTX DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
XLTX DO PDF (format dokumentu przenośnego)
XLTX DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
XLTX DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
XLTX DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
XLTX DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
XLTX DO TXT (Dokument tekstowy)
XLTX DO XLS (Format binarny Excela)
XLTX DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
XLTX DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
XLTX DO XLSX (Plik Excela OOXML)
XLTX DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
XLTX DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
XLTX DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
XLTX DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
XLTX DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)
XLTX DO JPEG (JPEG Obraz)