PNG JPG BMP TIFF XLSX
Aspose.Cells for Java

Wyszukaj XLSX Formaty w Java

Natywne i wydajne wyszukiwanie dokumentów XLSX za pomocą interfejsów API Aspose.Cells for Java po stronie serwera, bez użycia oprogramowania, takiego jak Microsoft lub Adobe PDF.

Jak wyszukać plik XLSX za pomocą Java

Aby wyszukać plik XLSX, użyjemy

Aspose.Cells for Java

API, która jest bogatą w funkcje, wydajną i łatwą w użyciu platformą wyszukiwania API for Java. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio z

Maven

i zainstaluj go w swoim projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pliku pom.xml.

Magazyn


<repository>
<id>AsposeJavaAPI</id>
<name>Aspose Java API</name>
<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-cells</artifactId>
<version>version of aspose-cells API</version>
<classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Kroki wyszukiwania plików XLSX w Java

Podstawowe wyszukiwanie dokumentów przy użyciu interfejsów API Aspose.Cells można wykonać za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu.

 • Załaduj plik XLSX, tworząc instancję obiektu skoroszytu.
 • Uzyskaj dostęp do pierwszego arkusza roboczego w pliku XLSX.
 • Znajdź komórkę zawierającą określoną formułę.
 • Utwórz instancję FindOptions.
 • Znajdź komórkę zawierającą wartość ciągu
 • Wydrukuj komórki znalezione po wyniku wyszukiwania

wymagania systemowe

Aspose.Cells for Java obsługuje wszystkie główne platformy i systemy operacyjne. Upewnij się, że spełniasz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z Java Runtime Environment for JSP/JSF Application and Desktop Applications.
 • Pobierz najnowszą wersję Aspose.Cells for Java bezpośrednio z Maven .
 

Wyszukaj pliki XLSM - Java

// Instantiating a Workbook object
Workbook workbook = new Workbook(dataDir + "book1.xlsx");

// Accessing the first worksheet in the XLSX file
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// Finding the cell containing the specified formula
Cells cells = worksheet.getCells();

// Instantiate FindOptions
FindOptions findOptions = new FindOptions();

// Finding the cell containing a string value that starts with Or
findOptions.setLookAtType(LookAtType.START_WITH);

Cell cell = cells.find("SH", null, findOptions);

// Printing the name of the cell found after searching 
System.out.println("Name of the cell containing String: " + cell.getName()); 
 
 • O Aspose.Cells for Java API

  Aspose.Cells API może być używany do tworzenia, edytowania, konwertowania i renderowania Microsoft formatów programu Excel do różnych formatów. Ponadto może być używany do tworzenia kompleksowych wykresów, skalowalnych raportów i niezawodnych obliczeń w aplikacjach. Aspose.Cells to samodzielny numer API i nie wymaga żadnego oprogramowania, takiego jak Microsoft lub OpenOffice.

  Online XLSX Wyszukaj prezentacje na żywo

  Wyszukaj tekst, słowa, wyrażenia w dokumentach XLSX już teraz, odwiedzając naszą Strona demonstracyjna na żywo . Demo na żywo ma następujące zalety

    Nie ma potrzeby pobierania Aspose API.
    Nie trzeba pisać żadnego kodu.
    Po prostu prześlij swoje pliki XLSX.
    Wynik wyszukiwania pojawia się natychmiast.

  XLSX Co to jest XLSX Format pliku

  XLSX to dobrze znany format dokumentów Excel Microsoft, który został wprowadzony przez Microsoft wraz z wydaniem Microsoft Office 2007. Oparty na strukturze zorganizowanej zgodnie z konwencjami Open Packaging, jak opisano w części 2 standardu OOXML ECMA-376, nowy format to pakiet zip zawierający pewną liczbę plików XML. Podstawową strukturę i pliki można sprawdzić, po prostu rozpakowując plik .xlsx.

  Czytaj więcej

  Inne obsługiwane dokumenty wyszukiwania

  Korzystając z Java, można również wyszukiwać inne pliki, w tym.

  CSV (Wartości oddzielone przecinkami)
  ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
  TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
  TXT (Dokument tekstowy)
  XLS (Format binarny Excela)
  XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)