Microsoft® Tworzenie plików na podstawie szablonu Excel za pomocą .NET

Generuj raporty w plikach Excel na podstawie predefiniowanego szablonu w .NET aplikacjach opartych na

 

.NET Biblioteka Excela obsługuje generowanie plików Excel opartych na szablonach do zbiorczego generowania raportów. Szablony to wstępnie zaprojektowane formaty, używane do tworzenia raportów o tych samych wzorcach. Kod .NET tworzy nowy plik Excela taki sam jak dokument szablonu po wypełnieniu danymi. Obsługiwane formaty plików to XLS, XLSX, XLSB, XLSM, ODS.

Twórz raporty na podstawie wstępnie zaprojektowanego szablonu Excel

Aby zautomatyzować proces tworzenia tych samych plików wzorców, można łatwo użyć .NETZłożenia API. Istnieją różne sposoby, aby zaimportować dane i generować pliki Excel. API zapewnia WorkbookDesigner class do reprezentowania arkusza projektanta. Utwórz jego obiekt i użyj go do otwarcia pliku szablonu. Ustaw źródło danych, którym może być DataTable, Array, plik Json itp. Przetwórz je, aby zaimportować dane i zapisać plik z danymi w wymaganym formacie. Programiści mogą łączyć dane w raporty w innych formatach plików, korzystając z poniższych linków.

C# Kod do generowania raportów Excel