HTML JPG PDF XML ODS
Aspose.Cells for .NET
ODS

Zbiorcze generowanie raportów w formacie ODS za pośrednictwem C#

Generuj raporty w formacie ODS, korzystając ze źródła danych i szablonu.

Jak generować raporty oparte na ODS za pomocą C#

Aby utworzyć raporty ODS, użyjemy

Aspose.Cells for .NET

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu narzędziem do generowania raportów API dla platformy C#. otwarty

NuGet

menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Aspose.Cells


PM> Install-Package Aspose.Cells

Kroki montażu ODS przez C#

 1. Utwórz instancję klasy WorkbookDesigner
 2. Ustaw znacznik w dowolnej komórce dowolnego arkusza
 3. Ustaw źródło danych dla obiektu WorkbookDesigner
 4. Wywołaj metodę WorkbookDesigner.Process, aby wypełnić szablon danymi
 5. Zapisz wynik w formacie ODS za pomocą metody WorkbookDesigner.Worbook.Save

wymagania systemowe

Aspose.Cells for .NET jest obsługiwany we wszystkich głównych systemach operacyjnych. Upewnij się tylko, że spełniasz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z .NET Framework, .NET Core, Mono lub Xamarin Platforms
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for .NET w swoim projekcie
 

Wygeneruj raporty ODS

 
 • O Aspose.Cells for .NET API

  Aspose.Cells API może być używany do tworzenia, edytowania, konwertowania i renderowania Microsoft formatów programu Excel do różnych formatów. Ponadto może być używany do tworzenia kompleksowych wykresów, skalowalnych raportów i niezawodnych obliczeń w aplikacjach. Aspose.Cells to samodzielny numer API i nie wymaga żadnego oprogramowania, takiego jak Microsoft lub OpenOffice.

  Darmowa aplikacja do montażu ODS

  Sprawdź nasze wersje demonstracyjne na żywo utwórz pliki ODS z następującymi korzyściami.

    Nie trzeba niczego pobierać ani konfigurować
    Nie ma potrzeby pisania ani kompilowania kodu
    Po prostu prześlij plik ODS i naciśnij przycisk „Złóż”.
    Pobierz wynikowy plik ODS z łącza

  ODS Co to jest ODS Format pliku

  Pliki z rozszerzeniem ODS oznaczają format dokumentu arkusza kalkulacyjnego OpenDocument, który może być edytowany przez użytkownika. Dane są przechowywane w pliku ODF w wierszach i kolumnach. Jest to format oparty na XML i jest jednym z kilku podtypów w rodzinie Open Document Formats (ODF). Format jest określony jako część specyfikacji ODF 1.2 publikowanych i utrzymywanych przez OASIS. Szereg aplikacji na Windows, jak również innych systemów operacyjnych, może otwierać pliki ODS do edycji i manipulacji, w tym Microsoft Excel, NeoOffice i LibreOffice. Pliki ODS można również konwertować do innych formatów arkuszy kalkulacyjnych, takich jak XLS, XLSX i inne, za pomocą różnych aplikacji.

  Czytaj więcej

  Inne obsługiwane formaty generowania raportów

  Korzystając z numeru C#, można łatwo generować raporty w wielu formatach, w tym.

  XLS (Format binarny Excela)
  XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
  XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
  XLSX (Plik Excela OOXML)