HTML JPG PDF XML XLSB
Aspose.Cells for .NET
XLSB

Zbiorcze generowanie raportów w formacie XLSB za pośrednictwem C#

Generuj raporty w formacie XLSB, korzystając ze źródła danych i szablonu.

Jak generować raporty oparte na XLSB za pomocą C#

Aby utworzyć raporty XLSB, użyjemy

Aspose.Cells for .NET

API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu narzędziem do generowania raportów API dla platformy C#. otwarty

NuGet

menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Aspose.Cells


PM> Install-Package Aspose.Cells

Kroki montażu XLSB przez C#

 1. Utwórz instancję klasy WorkbookDesigner
 2. Ustaw znacznik w dowolnej komórce dowolnego arkusza
 3. Ustaw źródło danych dla obiektu WorkbookDesigner
 4. Wywołaj metodę WorkbookDesigner.Process, aby wypełnić szablon danymi
 5. Zapisz wynik w formacie XLSB za pomocą metody WorkbookDesigner.Worbook.Save

wymagania systemowe

Aspose.Cells for .NET jest obsługiwany we wszystkich głównych systemach operacyjnych. Upewnij się tylko, że spełniasz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z .NET Framework, .NET Core, Mono lub Xamarin Platforms
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for .NET w swoim projekcie
 

Wygeneruj raporty XLSB

 
 • O Aspose.Cells for .NET API

  Aspose.Cells API może być używany do tworzenia, edytowania, konwertowania i renderowania Microsoft formatów programu Excel do różnych formatów. Ponadto może być używany do tworzenia kompleksowych wykresów, skalowalnych raportów i niezawodnych obliczeń w aplikacjach. Aspose.Cells to samodzielny numer API i nie wymaga żadnego oprogramowania, takiego jak Microsoft lub OpenOffice.

  Darmowa aplikacja do montażu XLSB

  Sprawdź nasze wersje demonstracyjne na żywo utwórz pliki XLSB z następującymi korzyściami.

    Nie trzeba niczego pobierać ani konfigurować
    Nie ma potrzeby pisania ani kompilowania kodu
    Po prostu prześlij plik XLSB i naciśnij przycisk „Złóż”.
    Pobierz wynikowy plik XLSB z łącza

  XLSB Co to jest XLSB Format pliku

  Format pliku XLSB określa binarny format pliku programu Excel, który jest zbiorem rekordów i struktur określających zawartość skoroszytu programu Excel. Zawartość może obejmować nieustrukturyzowane lub częściowo ustrukturyzowane tabele liczb, tekst lub zarówno liczby, jak i tekst, formuły, połączenia danych zewnętrznych, wykresy i obrazy. W przeciwieństwie do XLSX (który jest oparty na formacie pliku Open XML), XLSB reprezentuje binarny plik skoroszytu programu Excel. XLSB można szybciej odczytywać i zapisywać pliki, co czyni je przydatnymi do pracy z dużymi plikami. XLSB jest rzadko używany do przechowywania skoroszytów, ponieważ XLSX (a wcześniej XLS) to najczęściej wybierane przez użytkowników formaty plików do zapisywania skoroszytów. Można go otworzyć za pomocą Microsoft Office 2007 i nowszych.

  Czytaj więcej

  Inne obsługiwane formaty generowania raportów

  Korzystając z numeru C#, można łatwo generować raporty w wielu formatach, w tym.

  ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
  XLS (Format binarny Excela)
  XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
  XLSX (Plik Excela OOXML)