HTML JPG PDF XML EXCEL
 Product Family
MD

Konwertuj EXCEL na MD w C#

Szybka biblioteka C# do konwersji EXCEL na MD. Jest to profesjonalne rozwiązanie do importowania i eksportowania plików EXCEL, MD i wielu innych formatów na platformach .NET Framework, .NET Core lub Mono.

Konwertuj EXCEL na MD za pomocą C#

Jak przekonwertować EXCEL na MD? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for .NET możesz łatwo programowo przekonwertować EXCEL na MD za pomocą kilku linijek kodu. Aspose.Cells for .NET potrafi budować aplikacje wieloplatformowe z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. .NET Excel API nie tylko konwertuje pomiędzy formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może także renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumentów w formatach będących standardami branżowymi. otwarty NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli Menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Cells

Zapisz EXCEL na MD pod numerem C#

Poniższy przykład ilustruje, jak przekonwertować plik EXCEL na MD w C#.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować plik EXCEL na MD. Prześlij plik EXCEL, a następnie po prostu zapisz go jako plik MD. Zarówno do odczytu w formacie EXCEL, jak i do zapisu na MD można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie MD będą identyczne z oryginalnym dokumentem EXCEL.

Przykładowy kod do konwersji programu EXCEL na MD
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak przekonwertować EXCEL na MD poprzez C#

Chcesz programowo przekonwertować pliki EXCEL na MD? Programiści .NET mogą z łatwością załadować i przekonwertować plik EXCEL na MD w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for .NET”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C#.
 3. Załaduj plik EXCEL z instancją skoroszytu.
 4. Konwertuj EXCEL na MD, wywołując metodę Workbook.Save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji EXCEL do MD.

Biblioteka C# do konwersji EXCEL na MD

Istnieją dwie alternatywne opcje instalacji „Aspose.Cells for .NET” w systemie. Wybierz ten, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą Konsola menedżera pakietów w środowisku Visual Studio IDE

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji .NET upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z platformami .NET, .NET Core, Windows Azure lub Mono..
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for .NET w swoim projekcie.

EXCEL Co to jest EXCEL Format pliku

XLSX to dobrze znany format dokumentów Excel Microsoft, który został wprowadzony przez Microsoft wraz z wydaniem Microsoft Office 2007. Nowy format opiera się na strukturze zorganizowanej zgodnie z konwencjami Open Packaging Convention jak opisano w części 2 standardu OOXML ECMA-376. pakiet zip zawierający wiele plików XML. Podstawową strukturę i pliki można sprawdzić, po prostu rozpakowując plik .xlsx.

Czytaj więcej

MD Co to jest MD Format pliku

Pliki tekstowe utworzone w dialektach języka Markdown są zapisywane z rozszerzeniem .md lub .MARKDOWN. Pliki MD są zapisywane w formacie zwykłego tekstu wykorzystującym język Markdown, który zawiera również symbole tekstu wbudowanego, definiujące sposób formatowania tekstu, taki jak wcięcia, formatowanie tabeli, czcionki i nagłówki. Pliki MD można przekonwertować na numer HTML za pomocą programu o nazwie Markdown. Język Markdown został wydany przez Johna Grubera.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować EXCEL na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

EXCEL DO BMP (Bitmapa)
EXCEL DO EMF (Ulepszony format metapliku)
EXCEL DO GIF (Graficzny format wymiany)
EXCEL DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
EXCEL DLA MD (Język Markdown)
EXCEL DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
EXCEL DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
EXCEL DO PDF (format dokumentu przenośnego)
EXCEL DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
EXCEL DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
EXCEL DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
EXCEL DO TSV (Wartości rozdzielone tabulatorami)
EXCEL DO TXT (Dokument tekstowy)
EXCEL DO XLS (Format binarny Excela)
EXCEL DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
EXCEL DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
EXCEL DO XLSX (Plik Excela OOXML)
EXCEL DO XLT (Microsoft Szablon Excela)
EXCEL DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
EXCEL DO XLTX (Szablon programu Excel pakietu Office OpenXML)
EXCEL DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
EXCEL DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
EXCEL DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)