HTML JPG PDF XML HTML
 Product Family
CSV

Konwertuj HTML na CSV przez C#

Szybka biblioteka C# do konwersji HTML na CSV. Eksportuj arkusze kalkulacyjne Excel do formatu CSV na platformach .NET Framework, .NET Core lub Mono.

Konwertuj HTML na CSV za pomocą C#

Jak przekonwertować HTML na CSV? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for .NET możesz łatwo przekonwertować programowo HTML na CSV za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for .NET jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. .NET Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. otwarty NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli Menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Cells

Zaoszczędź HTML do CSV w C# Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować HTML na CSV w C#.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować HTML na CSV. Prześlij swój plik HTML, a następnie po prostu zapisz go jako plik CSV. Zarówno do odczytu HTML, jak i zapisu CSV można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie CSV będą identyczne z oryginalnym dokumentem HTML.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji HTML na CSV online
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak przekonwertować HTML na CSV przez C#

.NET programiści mogą łatwo załadować i przekonwertować HTML na CSV w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Załaduj plik HTML z instancją skoroszytu
 2. Konwertuj HTML na CSV, wywołując metodę Workbook.Save

C# biblioteka do konwersji HTML na CSV

Istnieją dwie alternatywne opcje instalacji „Aspose.Cells for .NET” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą Konsola menedżera pakietów Visual Studio IDE

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji .NET upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z platformami .NET, .NET Core, Windows Azure lub Mono.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for .NET w swoim projekcie.

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować HTML na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

HTML DO BMP (Bitmapa)
HTML DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
HTML DO GIF (Graficzny format wymiany)
HTML DO MD (język Markdowna)
HTML DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
HTML DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
HTML DO PDF (format dokumentu przenośnego)
HTML DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
HTML DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
HTML DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
HTML DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
HTML DO TXT (Dokument tekstowy)
HTML DO XLS (Format binarny Excela)
HTML DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
HTML DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
HTML DO XLSX (Plik Excela OOXML)
HTML DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
HTML DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
HTML DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
HTML DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
HTML DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
HTML DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)