HTML JPG PDF XML JPEG
 Product Family
XLT

Konwertuj JPEG na XLT w C#

Szybka biblioteka C# do konwersji JPEG na XLT. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania JPEG, XLT i wielu innych formatów na platformach .NET Framework, .NET Core lub Mono.

Konwertuj JPEG na XLT za pomocą C#

Jak przekonwertować numer JPEG na numer XLT? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for .NET możesz łatwo przekonwertować programowo JPEG na XLT za pomocą kilku linijek kodu. Aspose.Cells for .NET potrafi budować aplikacje wieloplatformowe z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. .NET Excel API nie tylko konwertuje pomiędzy formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może także renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumentów w formatach będących standardami branżowymi. otwarty NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli Menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Cells

Zapisz JPEG do XLT w C#

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować JPEG na XLT w C#.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować numer JPEG na numer XLT. Prześlij plik JPEG, a następnie po prostu zapisz go jako plik XLT. Zarówno do odczytu JPEG, jak i do zapisu XLT można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Treść i formatowanie wyjściowego XLT będą identyczne z oryginalnym dokumentem JPEG.

Przykładowy kod do konwersji JPEG na XLT
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak przekonwertować JPEG na XLT przez C#

Chcesz programowo przekonwertować pliki JPEG na XLT? Programiści .NET mogą łatwo załadować i przekonwertować JPEG na XLT w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for .NET”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C#.
 3. Załaduj plik JPEG z instancją skoroszytu.
 4. Konwertuj JPEG na XLT, wywołując metodę Workbook.Save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji JPEG na XLT.

Biblioteka C# do konwersji JPEG na XLT

Istnieją dwie alternatywne opcje instalacji „Aspose.Cells for .NET” w systemie. Wybierz ten, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą Konsola menedżera pakietów w środowisku Visual Studio IDE

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji .NET upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z platformami .NET, .NET Core, Windows Azure lub Mono..
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for .NET w swoim projekcie.

JPEG Co to jest JPEG Format pliku

JPEG to typ formatu obrazu zapisywanego przy użyciu metody kompresji stratnej. Obraz wyjściowy będący wynikiem kompresji jest kompromisem pomiędzy rozmiarem pamięci a jakością obrazu. Użytkownicy mogą dostosować poziom kompresji, aby osiągnąć pożądany poziom jakości, jednocześnie zmniejszając rozmiar pamięci. Jeśli do obrazu zostanie zastosowana kompresja 10:1, jakość obrazu ulegnie nieznacznemu pogorszeniu. Im wyższa wartość kompresji, tym większa degradacja jakości obrazu.

Czytaj więcej

XLT Co to jest XLT Format pliku

Pliki z rozszerzeniem .xlt to pliki szablonów utworzone za pomocą programu Microsoft Excel, który jest aplikacją arkusza kalkulacyjnego wchodzącą w skład pakietu Office Microsoft. Microsoft Pakiet Office 97-2003 obsługiwał tworzenie nowych plików XLT oraz ich otwieranie. Najnowsza wersja programu Excel nadal umożliwia otwieranie plików szablonów w starym formacie. Taki plik szablonu służy do szybkiego tworzenia nowych plików Excel z domyślnymi danymi i ustawieniami, takimi jak formatowanie strony, rozmiar czcionki, marginesy, wykresy itp., które można później zapisać jako nowe pliki .xls.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować JPEG na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

JPEG DO BMP (Bitmapa)
JPEG DO EMF (Ulepszony format metapliku)
JPEG DO GIF (Graficzny format wymiany)
JPEG DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
JPEG DO MD (Język Markdown)
JPEG DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
JPEG DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
JPEG DO PDF (format dokumentu przenośnego)
JPEG DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
JPEG DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
JPEG DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
JPEG DO TSV (Wartości rozdzielone tabulatorami)
JPEG DO TXT (Dokument tekstowy)
JPEG DO XLS (Format binarny Excela)
JPEG DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
JPEG DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
JPEG DO XLSX (Plik Excela OOXML)
JPEG DO XLT (Microsoft Szablon Excela)
JPEG DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
JPEG DO XLTX (Szablon programu Excel pakietu Office OpenXML)
JPEG DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
JPEG DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
JPEG DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)