HTML JPG PDF XML JPG
 Product Family
ODS

Konwertuj JPG na ODS w C#

Szybka biblioteka C# do konwersji JPG na ODS. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania JPG, ODS i wielu innych formatów na platformach .NET Framework, .NET Core lub Mono.

Konwertuj JPG na ODS za pomocą C#

Jak przekonwertować JPG na ODS? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for .NET możesz łatwo przekonwertować JPG na ODS programowo za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for .NET jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. .NET Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. otwarty NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli Menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Cells

Zapisz JPG pod numerem ODS w C# Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować JPG na ODS w C#.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować JPG na ODS. Prześlij swój plik JPG, a następnie po prostu zapisz go jako plik ODS. Zarówno do odczytu JPG, jak i zapisu ODS można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie ODS będą identyczne z oryginalnym dokumentem JPG.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji JPG na ODS online
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak przekonwertować JPG na ODS przez C#

Chcesz programowo przekonwertować pliki JPG na ODS? Programiści .NET mogą łatwo załadować i przekonwertować JPG na ODS w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for .NET”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C#.
 3. Załaduj plik JPG z instancją skoroszytu.
 4. Konwertuj JPG na ODS, wywołując metodę Workbook.Save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji JPG na ODS.

C# biblioteka do konwersji JPG na ODS

Istnieją dwie alternatywne opcje instalacji „Aspose.Cells for .NET” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą Konsola menedżera pakietów w Visual Studio IDE

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji .NET upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z platformami .NET, .NET Core, Windows Azure lub Mono.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for .NET w swoim projekcie.

JPG Co to jest JPG Format pliku

JPEG to rodzaj formatu obrazu, który jest zapisywany przy użyciu metody kompresji stratnej. Obraz wyjściowy, będący wynikiem kompresji, jest kompromisem między rozmiarem pamięci a jakością obrazu. Użytkownicy mogą dostosować poziom kompresji, aby osiągnąć żądany poziom jakości, jednocześnie zmniejszając rozmiar pamięci. Jakość obrazu jest pomijalnie ograniczona, jeśli do obrazu zostanie zastosowana kompresja 10:1. Im wyższa wartość kompresji, tym większe pogorszenie jakości obrazu.

Czytaj więcej

ODS Co to jest ODS Format pliku

Pliki z rozszerzeniem .ods oznaczają format dokumentu arkusza kalkulacyjnego OpenDocument, który może być edytowany przez użytkownika. Dane są przechowywane w pliku ODF w wierszach i kolumnach. Jest to format oparty na XML i jest jednym z kilku podtypów w rodzinie Open Document Formats (ODF). Format jest określony jako część specyfikacji ODF 1.2 publikowanych i utrzymywanych przez OASIS. Szereg aplikacji w systemie Windows oraz innych systemach operacyjnych może otwierać pliki ODS do edycji i manipulacji, w tym Microsoft Excel, NeoOffice i LibreOffice. Pliki ODS można również konwertować na inne formaty arkuszy kalkulacyjnych, takie jak XLS, XLSX i inne, za pomocą różnych aplikacji.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować JPG na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

JPG DO BMP (Bitmapa)
JPG DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
JPG DO GIF (Graficzny format wymiany)
JPG DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
JPG DO MD (język Markdowna)
JPG DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
JPG DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
JPG DO PDF (format dokumentu przenośnego)
JPG DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
JPG DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
JPG DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
JPG DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
JPG DO TXT (Dokument tekstowy)
JPG DO XLS (Format binarny Excela)
JPG DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
JPG DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
JPG DO XLSX (Plik Excela OOXML)
JPG DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
JPG DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
JPG DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
JPG DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
JPG DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
JPG DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)