HTML JPG PDF XML JSON
 Product Family
SVG

Konwertuj JSON na SVG przez C#

Szybka biblioteka C# do konwersji JSON na SVG. Eksportuj arkusze kalkulacyjne Excel do formatu SVG na platformach .NET Framework, .NET Core lub Mono.

Konwertuj JSON na SVG za pomocą C#

Jak przekonwertować JSON na SVG? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for .NET możesz łatwo przekonwertować programowo JSON na SVG za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for .NET jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. .NET Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. otwarty NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli Menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Cells

Zaoszczędź JSON do SVG w C# Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować JSON na SVG w C#.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować JSON na SVG. Prześlij swój plik JSON, a następnie po prostu zapisz go jako plik SVG. Zarówno do odczytu JSON, jak i zapisu SVG można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie SVG będą identyczne z oryginalnym dokumentem JSON.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji JSON na SVG online
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak przekonwertować JSON na SVG przez C#

.NET programiści mogą łatwo załadować i przekonwertować JSON na SVG w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Załaduj plik JSON z instancją skoroszytu
 2. Konwertuj JSON na SVG, wywołując metodę Workbook.Save

C# biblioteka do konwersji JSON na SVG

Istnieją dwie alternatywne opcje instalacji „Aspose.Cells for .NET” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą Konsola menedżera pakietów Visual Studio IDE

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji .NET upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z platformami .NET, .NET Core, Windows Azure lub Mono.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for .NET w swoim projekcie.

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować JSON na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

JSON DO BMP (Bitmapa)
JSON DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
JSON DO GIF (Graficzny format wymiany)
JSON DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
JSON DO MD (język Markdowna)
JSON DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
JSON DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
JSON DO PDF (format dokumentu przenośnego)
JSON DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
JSON DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
JSON DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
JSON DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
JSON DO TXT (Dokument tekstowy)
JSON DO XLS (Format binarny Excela)
JSON DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
JSON DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
JSON DO XLSX (Plik Excela OOXML)
JSON DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
JSON DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
JSON DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
JSON DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
JSON DO XPS (Specyfikacje papieru XML)