HTML JPG PDF XML MHTML
 Product Family
PDF

Konwertuj MHTML na PDF w C#

Szybka biblioteka C# do konwersji MHTML na PDF. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania MHTML, PDF i wielu innych formatów na platformach .NET Framework, .NET Core lub Mono.

Konwertuj MHTML na PDF za pomocą C#

Jak przekonwertować numer MHTML na numer PDF? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for .NET możesz łatwo przekonwertować programowo MHTML na PDF za pomocą kilku linijek kodu. Aspose.Cells for .NET potrafi budować aplikacje wieloplatformowe z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. .NET Excel API nie tylko konwertuje pomiędzy formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może także renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumentów w formatach będących standardami branżowymi. otwarty NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli Menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Cells

Zapisz MHTML do PDF w C#

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować MHTML na PDF w C#.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować numer MHTML na numer PDF. Prześlij plik MHTML, a następnie po prostu zapisz go jako plik PDF. Zarówno do odczytu MHTML, jak i do zapisu PDF można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Treść i formatowanie wyjściowego PDF będą identyczne z oryginalnym dokumentem MHTML.

Przykładowy kod do konwersji MHTML na PDF
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak przekonwertować MHTML na PDF przez C#

Chcesz programowo przekonwertować pliki MHTML na PDF? Programiści .NET mogą łatwo załadować i przekonwertować MHTML na PDF w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for .NET”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C#.
 3. Załaduj plik MHTML z instancją skoroszytu.
 4. Konwertuj MHTML na PDF, wywołując metodę Workbook.Save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji MHTML na PDF.

Biblioteka C# do konwersji MHTML na PDF

Istnieją dwie alternatywne opcje instalacji „Aspose.Cells for .NET” w systemie. Wybierz ten, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą Konsola menedżera pakietów w środowisku Visual Studio IDE

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji .NET upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z platformami .NET, .NET Core, Windows Azure lub Mono..
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for .NET w swoim projekcie.

MHTML Co to jest MHTML Format pliku

Pliki z rozszerzeniem MHTML reprezentują format archiwum stron internetowych, który może być tworzony przez wiele różnych aplikacji. Format ten nazywany jest formatem archiwum, ponieważ zapisuje kod internetowy HTML i powiązane zasoby w jednym pliku. Zasoby te obejmują wszystko, co jest powiązane ze stroną internetową, takie jak obrazy, aplety, animacje, pliki audio i tak dalej. Pliki MHTML można otwierać w różnych aplikacjach, takich jak Internet Explorer i Microsoft Word. Microsoft Windows używa formatu pliku MHTML do rejestrowania scenariuszy problemów zaobserwowanych podczas korzystania z dowolnej aplikacji pod numerem Windows, która powoduje problemy. Format pliku MHTML koduje zawartość strony podobnie do specyfikacji określonych w Message/rfc822, który jest specyfikacją związaną ze zwykłym tekstem wiadomości e-mail.

Czytaj więcej

PDF Co to jest PDF Format pliku

Portable Document Format (PDF) to rodzaj dokumentu utworzonego przez firmę Adobe w latach 90. XX wieku. Celem tego formatu pliku było wprowadzenie standardu reprezentacji dokumentów i innych materiałów referencyjnych w formacie niezależnym od oprogramowania aplikacyjnego, sprzętu i systemu operacyjnego. Format pliku PDF ma pełną możliwość przechowywania informacji, takich jak tekst, obrazy, hiperłącza, pola formularzy, multimedia, podpisy cyfrowe, załączniki, metadane, cechy geoprzestrzenne i obiekty 3D, które mogą stać się częścią dokumentu źródłowego.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować MHTML na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

MHTML DO BMP (Bitmapa)
MHTML DO EMF (Ulepszony format metapliku)
MHTML DO GIF (Graficzny format wymiany)
MHTML DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
MHTML DO MD (Język Markdown)
MHTML DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
MHTML DO PDF (format dokumentu przenośnego)
MHTML DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
MHTML DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
MHTML DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
MHTML DO TSV (Wartości rozdzielone tabulatorami)
MHTML DO TXT (Dokument tekstowy)
MHTML DO XLS (Format binarny Excela)
MHTML DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
MHTML DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
MHTML DO XLSX (Plik Excela OOXML)
MHTML DO XLT (Microsoft Szablon Excela)
MHTML DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
MHTML DO XLTX (Szablon programu Excel pakietu Office OpenXML)
MHTML DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
MHTML DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
MHTML DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)