HTML JPG PDF XML MHTML
 Product Family
PDF

Konwertuj MHTML na PDF przez C#

Szybka biblioteka C# do konwersji MHTML na PDF. Eksportuj arkusze kalkulacyjne Excel do formatu PDF na platformach .NET Framework, .NET Core lub Mono.

Konwertuj MHTML na PDF za pomocą C#

Jak przekonwertować MHTML na PDF? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for .NET możesz łatwo przekonwertować programowo MHTML na PDF za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for .NET jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. .NET Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. otwarty NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli Menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Cells

Zaoszczędź MHTML do PDF w C# Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować MHTML na PDF w C#.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować MHTML na PDF. Prześlij swój plik MHTML, a następnie po prostu zapisz go jako plik PDF. Zarówno do odczytu MHTML, jak i zapisu PDF można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie PDF będą identyczne z oryginalnym dokumentem MHTML.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji MHTML na PDF online
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak przekonwertować MHTML na PDF przez C#

.NET programiści mogą łatwo załadować i przekonwertować MHTML na PDF w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Załaduj plik MHTML z instancją skoroszytu
 2. Konwertuj MHTML na PDF, wywołując metodę Workbook.Save

C# biblioteka do konwersji MHTML na PDF

Istnieją dwie alternatywne opcje instalacji „Aspose.Cells for .NET” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą Konsola menedżera pakietów Visual Studio IDE

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji .NET upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z platformami .NET, .NET Core, Windows Azure lub Mono.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for .NET w swoim projekcie.

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować MHTML na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

MHTML DO BMP (Bitmapa)
MHTML DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
MHTML DO GIF (Graficzny format wymiany)
MHTML DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
MHTML DO MD (język Markdowna)
MHTML DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
MHTML DO PDF (format dokumentu przenośnego)
MHTML DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
MHTML DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
MHTML DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
MHTML DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
MHTML DO TXT (Dokument tekstowy)
MHTML DO XLS (Format binarny Excela)
MHTML DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
MHTML DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
MHTML DO XLSX (Plik Excela OOXML)
MHTML DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
MHTML DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
MHTML DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
MHTML DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
MHTML DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
MHTML DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)