HTML JPG PDF XML ODS
 Product Family
TSV

Konwertuj ODS na TSV w C#

Szybka biblioteka C# do konwersji ODS na TSV. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania ODS, TSV i wielu innych formatów na platformach .NET Framework, .NET Core lub Mono.

Konwertuj ODS na TSV za pomocą C#

Jak przekonwertować numer ODS na numer TSV? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for .NET możesz łatwo przekonwertować programowo ODS na TSV za pomocą kilku linijek kodu. Aspose.Cells for .NET potrafi budować aplikacje wieloplatformowe z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. .NET Excel API nie tylko konwertuje pomiędzy formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może także renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumentów w formatach będących standardami branżowymi. otwarty NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli Menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Cells

Zapisz ODS do TSV w C#

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować ODS na TSV w C#.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować numer ODS na numer TSV. Prześlij plik ODS, a następnie po prostu zapisz go jako plik TSV. Zarówno do odczytu ODS, jak i do zapisu TSV można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Treść i formatowanie wyjściowego TSV będą identyczne z oryginalnym dokumentem ODS.

Przykładowy kod do konwersji ODS na TSV
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak przekonwertować ODS na TSV przez C#

Chcesz programowo przekonwertować pliki ODS na TSV? Programiści .NET mogą łatwo załadować i przekonwertować ODS na TSV w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for .NET”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C#.
 3. Załaduj plik ODS z instancją skoroszytu.
 4. Konwertuj ODS na TSV, wywołując metodę Workbook.Save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji ODS na TSV.

Biblioteka C# do konwersji ODS na TSV

Istnieją dwie alternatywne opcje instalacji „Aspose.Cells for .NET” w systemie. Wybierz ten, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą Konsola menedżera pakietów w środowisku Visual Studio IDE

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji .NET upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z platformami .NET, .NET Core, Windows Azure lub Mono..
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for .NET w swoim projekcie.

ODS Co to jest ODS Format pliku

Pliki z rozszerzeniem .ods oznaczają format dokumentu arkusza kalkulacyjnego OpenDocument, który może być edytowany przez użytkownika. Dane są przechowywane w pliku ODF w wierszach i kolumnach. Jest to format oparty na języku XML i jest jednym z kilku podtypów rodziny formatów dokumentów otwartych (ODF). Format jest określony jako część specyfikacji ODF 1.2 opublikowanej i utrzymywanej przez firmę OASIS. Wiele aplikacji na Windows, a także na innych systemach operacyjnych, może otwierać pliki ODS do edycji i manipulacji, w tym Microsoft Excel, NeoOffice i LibreOffice. Pliki ODS można również konwertować na inne formaty arkuszy kalkulacyjnych, takie jak XLS, XLSX i inne, za pomocą różnych aplikacji.

Czytaj więcej

TSV Co to jest TSV Format pliku

Format pliku Wartości rozdzielane tabulatorami (TSV) reprezentuje dane rozdzielone tabulatorami w formacie zwykłego tekstu. Format pliku, podobny do CSV, służy do uporządkowanego organizowania danych w celu importu i eksportu między różnymi aplikacjami. Format ten jest używany głównie do importu/eksportu i wymiany danych w aplikacjach arkuszy kalkulacyjnych i bazach danych. Każdy rekord w pliku TSV jest zawarty w pojedynczym wierszu pliku tekstowego, w którym każda wartość pola jest oddzielona znakiem tabulacji. Typ multimediów dla formatu pliku TSV to tekst/wartości rozdzielane tabulatorami.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować ODS na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

ODS DO BMP (Bitmapa)
ODS DO EMF (Ulepszony format metapliku)
ODS DO GIF (Graficzny format wymiany)
ODS DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
ODS DO MD (Język Markdown)
ODS DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
ODS DO PDF (format dokumentu przenośnego)
ODS DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
ODS DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
ODS DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
ODS DO TSV (Wartości rozdzielone tabulatorami)
ODS DO TXT (Dokument tekstowy)
ODS DO XLS (Format binarny Excela)
ODS DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
ODS DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
ODS DO XLSX (Plik Excela OOXML)
ODS DO XLT (Microsoft Szablon Excela)
ODS DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
ODS DO XLTX (Szablon programu Excel pakietu Office OpenXML)
ODS DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
ODS DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
ODS DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)