HTML JPG PDF XML ODS
 Product Family
XLSX

Zamień ODS na XLSX w C#

Szybka biblioteka C# do konwersji ODS na XLSX. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania ODS, XLSX i wielu innych formatów na platformach .NET Framework, .NET Core lub Mono.

Konwertuj ODS na XLSX za pomocą C#

Jak przekonwertować ODS na XLSX? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for .NET możesz łatwo przekonwertować programowo ODS na XLSX za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for .NET jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. .NET Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. otwarty NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli Menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Cells

Zaoszczędź ODS do XLSX w C# Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować ODS na XLSX w C#.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować ODS na XLSX. Prześlij swój plik ODS, a następnie po prostu zapisz go jako plik XLSX. Zarówno do odczytu ODS, jak i zapisu XLSX można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie XLSX będą identyczne z oryginalnym dokumentem ODS.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji ODS na XLSX online
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak przekonwertować ODS na XLSX przez C#

Chcesz programowo przekonwertować pliki ODS na XLSX? Programiści .NET mogą łatwo załadować i przekonwertować ODS na XLSX w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for .NET”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C#.
 3. Załaduj plik ODS z instancją skoroszytu.
 4. Konwertuj ODS na XLSX, wywołując metodę Workbook.Save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji ODS na XLSX.

C# biblioteka do konwersji ODS na XLSX

Istnieją dwie alternatywne opcje instalacji „Aspose.Cells for .NET” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą Konsola menedżera pakietów w Visual Studio IDE

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji .NET upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z platformami .NET, .NET Core, Windows Azure lub Mono.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for .NET w swoim projekcie.

ODS Co to jest ODS Format pliku

Pliki z rozszerzeniem .ods oznaczają format dokumentu arkusza kalkulacyjnego OpenDocument, który może być edytowany przez użytkownika. Dane są przechowywane w pliku ODF w wierszach i kolumnach. Jest to format oparty na XML i jest jednym z kilku podtypów w rodzinie Open Document Formats (ODF). Format jest określony jako część specyfikacji ODF 1.2 publikowanych i utrzymywanych przez OASIS. Szereg aplikacji w systemie Windows oraz innych systemach operacyjnych może otwierać pliki ODS do edycji i manipulacji, w tym Microsoft Excel, NeoOffice i LibreOffice. Pliki ODS można również konwertować na inne formaty arkuszy kalkulacyjnych, takie jak XLS, XLSX i inne, za pomocą różnych aplikacji.

Czytaj więcej

XLSX Co to jest XLSX Format pliku

XLSX to dobrze znany format dokumentów Excel Microsoft, który został wprowadzony przez Microsoft wraz z wydaniem Microsoft Office 2007. Oparty na strukturze zorganizowanej zgodnie z konwencjami Open Packaging, jak opisano w części 2 standardu OOXML ECMA-376, nowy format to pakiet zip zawierający pewną liczbę plików XML. Podstawową strukturę i pliki można sprawdzić, po prostu rozpakowując plik .xlsx.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować ODS na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

ODS DO BMP (Bitmapa)
ODS DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
ODS DO GIF (Graficzny format wymiany)
ODS DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
ODS DO MD (język Markdowna)
ODS DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
ODS DO PDF (format dokumentu przenośnego)
ODS DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
ODS DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
ODS DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
ODS DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
ODS DO TXT (Dokument tekstowy)
ODS DO XLS (Format binarny Excela)
ODS DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
ODS DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
ODS DO XLSX (Plik Excela OOXML)
ODS DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
ODS DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
ODS DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
ODS DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
ODS DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
ODS DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)