HTML JPG PDF XML ODS
 Product Family
XPS

Konwertuj ODS na XPS przez C#

Szybka biblioteka C# do konwersji ODS na XPS. Eksportuj arkusze kalkulacyjne Excel do formatu XPS na platformach .NET Framework, .NET Core lub Mono.

Konwertuj ODS na XPS za pomocą C#

Jak przekonwertować ODS na XPS? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for .NET możesz łatwo przekonwertować programowo ODS na XPS za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for .NET jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. .NET Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. otwarty NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli Menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Cells

Zaoszczędź ODS do XPS w C# Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować ODS na XPS w C#.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować ODS na XPS. Prześlij swój plik ODS, a następnie po prostu zapisz go jako plik XPS. Zarówno do odczytu ODS, jak i zapisu XPS można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie XPS będą identyczne z oryginalnym dokumentem ODS.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji ODS na XPS online
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak przekonwertować ODS na XPS przez C#

.NET programiści mogą łatwo załadować i przekonwertować ODS na XPS w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Załaduj plik ODS z instancją skoroszytu
 2. Konwertuj ODS na XPS, wywołując metodę Workbook.Save

C# biblioteka do konwersji ODS na XPS

Istnieją dwie alternatywne opcje instalacji „Aspose.Cells for .NET” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą Konsola menedżera pakietów Visual Studio IDE

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji .NET upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z platformami .NET, .NET Core, Windows Azure lub Mono.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for .NET w swoim projekcie.

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować ODS na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

ODS DO BMP (Bitmapa)
ODS DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
ODS DO GIF (Graficzny format wymiany)
ODS DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
ODS DO MD (język Markdowna)
ODS DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
ODS DO PDF (format dokumentu przenośnego)
ODS DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
ODS DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
ODS DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
ODS DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
ODS DO TXT (Dokument tekstowy)
ODS DO XLS (Format binarny Excela)
ODS DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
ODS DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
ODS DO XLSX (Plik Excela OOXML)
ODS DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
ODS DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
ODS DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
ODS DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
ODS DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
ODS DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)