HTML JPG PDF XML OTS
 Product Family
ODS

Konwertuj OTS na ODS w C#

Szybka biblioteka C# do konwersji OTS na ODS. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania OTS, ODS i wielu innych formatów na platformach .NET Framework, .NET Core lub Mono.

Konwertuj OTS na ODS za pomocą C#

Jak przekonwertować OTS na ODS? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for .NET możesz łatwo programowo przekonwertować OTS na ODS za pomocą kilku linijek kodu. Aspose.Cells for .NET potrafi budować aplikacje wieloplatformowe z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. .NET Excel API nie tylko konwertuje pomiędzy formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może także renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumentów w formatach będących standardami branżowymi. otwarty NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli Menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Cells

Zapisz OTS pod numerem ODS w C#

Poniższy przykład ilustruje sposób konwersji OTS na ODS w C#.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować OTS na ODS. Prześlij plik OTS, a następnie po prostu zapisz go jako plik ODS. Zarówno do odczytu OTS, jak i do zapisu ODS, możesz używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Treść i formatowanie wyjściowego numeru ODS będą identyczne z oryginalnym dokumentem OTS.

Przykładowy kod do konwersji OTS na ODS
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak przekonwertować OTS na ODS przez C#

Chcesz programowo przekonwertować pliki OTS na ODS? Programiści .NET mogą łatwo załadować i przekonwertować OTS na ODS w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for .NET”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C#.
 3. Załaduj plik OTS z instancją skoroszytu.
 4. Konwertuj OTS na ODS, wywołując metodę Workbook.Save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji OTS na ODS.

Biblioteka C# do konwersji OTS na ODS

Istnieją dwie alternatywne opcje instalacji „Aspose.Cells for .NET” w systemie. Wybierz ten, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą Konsola menedżera pakietów w środowisku Visual Studio IDE

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji .NET upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z platformami .NET, .NET Core, Windows Azure lub Mono..
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for .NET w swoim projekcie.

OTS Co to jest OTS Format pliku

Plik z rozszerzeniem .ots to plik szablonu arkusza kalkulacyjnego OpenDocument utworzony za pomocą oprogramowania Calc zawartego w pakiecie Apache OpenOffice. Oprogramowanie aplikacji Calc jest podobne do programu Excel dostępnego w pakiecie Office pod numerem Microsoft. Format pliku OTS służy do tworzenia szablonów zawierających wstępnie zdefiniowane ustawienia związane ze stylami, czcionką, danymi, układem arkusza kalkulacyjnego i formatowaniem. Pliki OTF mają aplikację typu MIME/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template. Te pliki szablonów można wykorzystać jako punkt wyjścia do wygenerowania i zapisania rzeczywistych plików danych zapisanych w formacie pliku ODS. Plików OTS można używać w aplikacjach takich jak OpenOffice i LibreOffice.

Czytaj więcej

ODS Co to jest ODS Format pliku

Pliki z rozszerzeniem .ods oznaczają format dokumentu arkusza kalkulacyjnego OpenDocument, który może być edytowany przez użytkownika. Dane są przechowywane w pliku ODF w wierszach i kolumnach. Jest to format oparty na języku XML i jest jednym z kilku podtypów rodziny formatów dokumentów otwartych (ODF). Format jest określony jako część specyfikacji ODF 1.2 opublikowanej i utrzymywanej przez firmę OASIS. Wiele aplikacji na Windows, a także na innych systemach operacyjnych, może otwierać pliki ODS do edycji i manipulacji, w tym Microsoft Excel, NeoOffice i LibreOffice. Pliki ODS można również konwertować na inne formaty arkuszy kalkulacyjnych, takie jak XLS, XLSX i inne, za pomocą różnych aplikacji.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować OTS na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

OTS DO BMP (Bitmapa)
OTS DO EMF (Ulepszony format metapliku)
OTS DO GIF (Graficzny format wymiany)
OTS DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
OTS DO MD (Język Markdown)
OTS DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
OTS DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
OTS DO PDF (format dokumentu przenośnego)
OTS DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
OTS DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
OTS DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
OTS DO TSV (Wartości rozdzielone tabulatorami)
OTS DO TXT (Dokument tekstowy)
OTS DO XLS (Format binarny Excela)
OTS DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
OTS DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
OTS DO XLSX (Plik Excela OOXML)
OTS DO XLT (Microsoft Szablon Excela)
OTS DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
OTS DO XLTX (Szablon programu Excel pakietu Office OpenXML)
OTS do XML (Rozszerzalny język znaczników)
OTS DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
OTS DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)