HTML JPG PDF XML SPREADSHEETML
 Product Family
TIFF

Konwersja SPREADSHEETML na TIFF w C#

Szybka biblioteka C# do konwersji SPREADSHEETML na TIFF. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania SPREADSHEETML, TIFF i wielu innych formatów na platformach .NET Framework, .NET Core lub Mono.

Konwertuj SPREADSHEETML na TIFF przy użyciu C#

Jak przekonwertować SPREADSHEETML na TIFF? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for .NET możesz łatwo przekonwertować SPREADSHEETML na TIFF programowo za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for .NET jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. .NET Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. otwarty NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli Menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Cells

Zapisz SPREADSHEETML pod numerem TIFF w C# Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować SPREADSHEETML na TIFF w C#.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować SPREADSHEETML na TIFF. Prześlij swój plik SPREADSHEETML, a następnie po prostu zapisz go jako plik TIFF. Zarówno do odczytu SPREADSHEETML, jak i zapisu TIFF można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie TIFF będą identyczne z oryginalnym dokumentem SPREADSHEETML.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji SPREADSHEETML na TIFF online
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak przekonwertować SPREADSHEETML na TIFF przez C#

Chcesz programowo przekonwertować pliki SPREADSHEETML na TIFF? .NET programiści mogą łatwo załadować i przekonwertować SPREADSHEETML na TIFF w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for .NET”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C#.
 3. Załaduj plik SPREADSHEETML z instancją Workbook.
 4. Konwertuj SPREADSHEETML na TIFF, wywołując metodę Workbook.Save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji SPREADSHEETML na TIFF.

C# biblioteka do konwersji SPREADSHEETML na TIFF

Istnieją dwie alternatywne opcje instalacji „Aspose.Cells for .NET” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą Konsola menedżera pakietów w Visual Studio IDE

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji .NET upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z platformami .NET, .NET Core, Windows Azure lub Mono.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for .NET w swoim projekcie.

SPREADSHEETML Co to jest SPREADSHEETML Format pliku

XML oznacza Extensible Markup Language, który jest podobny do HTML, ale różni się używaniem znaczników do definiowania obiektów. Cała idea stworzenia formatu plików XML polegała na przechowywaniu i przesyłaniu danych bez uzależnienia od oprogramowania lub narzędzi sprzętowych. Jego popularność wynika z tego, że jest czytelny zarówno dla ludzi, jak i dla maszyn. Umożliwia to tworzenie wspólnych protokołów danych w postaci obiektów, które mają być przechowywane i udostępniane w sieci, takiej jak World Wide Web (WWW). „X” w XML oznacza rozszerzalny, co oznacza, że język można rozszerzyć do dowolnej liczby symboli, zgodnie z wymaganiami użytkownika. Właśnie dla tych funkcji korzysta z niego wiele standardowych formatów plików, takich jak Microsoft Open XML, LibreOffice OpenDocument, XHTML i SVG.

Czytaj więcej

TIFF Co to jest TIFF Format pliku

TIFF lub TIF, Tagged Image File Format, reprezentuje obrazy rastrowe przeznaczone do użytku na różnych urządzeniach zgodnych z tym standardem formatu plików. Jest w stanie opisywać dane obrazu dwupoziomowego, w skali szarości, w palecie kolorów i w pełnym kolorze w kilku przestrzeniach kolorów. Obsługuje zarówno stratne, jak i bezstratne schematy kompresji, aby wybrać między przestrzenią a czasem dla aplikacji korzystających z formatu. Format nie jest zależny od maszyny i jest wolny od ograniczeń, takich jak procesor, system operacyjny lub systemy plików.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować SPREADSHEETML na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

ARKUSZ ML DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
ARKUSZ ML DO GIF (Graficzny format wymiany)
ARKUSZ ML DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
ARKUSZ ML DO MD (język Markdowna)
ARKUSZ ML DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
ARKUSZ ML DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
ARKUSZ ML DO PDF (format dokumentu przenośnego)
ARKUSZ ML DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
ARKUSZ ML DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
ARKUSZ ML DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
ARKUSZ ML DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
ARKUSZ ML DO TXT (Dokument tekstowy)
ARKUSZ ML DO XLS (Format binarny Excela)
ARKUSZ ML DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
ARKUSZ ML DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
ARKUSZ ML DO XLSX (Plik Excela OOXML)
ARKUSZ ML DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
ARKUSZ ML DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
ARKUSZ ML DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
ARKUSZ KALKULACJIML DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
ARKUSZ ML DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
ARKUSZ ML DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)