HTML JPG PDF XML TXT
 Product Family
CSV

Zamień TXT na CSV w C#

Szybka biblioteka C# do konwersji TXT na CSV. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania TXT, CSV i wielu innych formatów na platformach .NET Framework, .NET Core lub Mono.

Konwertuj TXT na CSV za pomocą C#

Jak przekonwertować TXT na CSV? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for .NET możesz łatwo przekonwertować programowo TXT na CSV za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for .NET jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. .NET Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. otwarty NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli Menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Cells

Zaoszczędź TXT do CSV w C# Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować TXT na CSV w C#.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować TXT na CSV. Prześlij swój plik TXT, a następnie po prostu zapisz go jako plik CSV. Zarówno do odczytu TXT, jak i zapisu CSV można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie CSV będą identyczne z oryginalnym dokumentem TXT.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji TXT na CSV online
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak przekonwertować TXT na CSV przez C#

Chcesz programowo przekonwertować pliki TXT na CSV? Programiści .NET mogą łatwo załadować i przekonwertować TXT na CSV w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for .NET”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C#.
 3. Załaduj plik TXT z instancją skoroszytu.
 4. Konwertuj TXT na CSV, wywołując metodę Workbook.Save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji TXT na CSV.

C# biblioteka do konwersji TXT na CSV

Istnieją dwie alternatywne opcje instalacji „Aspose.Cells for .NET” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą Konsola menedżera pakietów w Visual Studio IDE

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji .NET upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z platformami .NET, .NET Core, Windows Azure lub Mono.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for .NET w swoim projekcie.

TXT Co to jest TXT Format pliku

Plik z rozszerzeniem .TXT reprezentuje dokument tekstowy zawierający zwykły tekst w postaci linii. Akapity w dokumencie tekstowym są rozpoznawane przez znak powrotu karetki i służą do lepszego uporządkowania zawartości pliku. Standardowy dokument tekstowy można otworzyć w dowolnym edytorze tekstu lub edytorze tekstów w różnych systemach operacyjnych. Cały tekst zawarty w takim pliku jest w formacie czytelnym dla człowieka i reprezentowany przez sekwencję znaków.

Czytaj więcej

CSV Co to jest CSV Format pliku

Pliki z rozszerzeniem .csv (Comma Separated Values) reprezentują zwykłe pliki tekstowe, które zawierają rekordy danych z wartościami oddzielonymi przecinkami. Każda linia w pliku CSV jest nowym rekordem ze zbioru rekordów zawartych w pliku. Takie pliki są generowane, gdy zamierzony jest transfer danych z jednego systemu pamięci masowej do drugiego. Ponieważ wszystkie aplikacje potrafią rozpoznawać rekordy oddzielone przecinkami, import takich plików danych do bazy danych odbywa się bardzo wygodnie. Prawie wszystkie aplikacje arkuszy kalkulacyjnych, takie jak Microsoft Excel lub OpenOffice Calc, mogą importować CSV bez większego wysiłku. Dane importowane z takich plików są uporządkowane w komórkach arkusza kalkulacyjnego w celu przedstawienia ich użytkownikowi.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować TXT na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

TXT DO BMP (Bitmapa)
TXT DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
TXT DO GIF (Graficzny format wymiany)
TXT DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
TXT DO MD (język Markdowna)
TXT DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
TXT DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
TXT DO PDF (format dokumentu przenośnego)
TXT DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
TXT DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
TXT DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
TXT DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
TXT DO XLS (Format binarny Excela)
TXT DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
TXT DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
TXT DO XLSX (Plik Excela OOXML)
TXT DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
TXT DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
TXT DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
TXT DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
TXT DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
TXT DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)