HTML JPG PDF XML XLS
 Product Family
PNG

Konwertuj XLS na PNG w C#

Szybka biblioteka C# do konwersji XLS na PNG. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania XLS, PNG i wielu innych formatów na platformach .NET Framework, .NET Core lub Mono.

Konwertuj XLS na PNG za pomocą C#

Jak przekonwertować numer XLS na numer PNG? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for .NET możesz łatwo przekonwertować programowo XLS na PNG za pomocą kilku linijek kodu. Aspose.Cells for .NET potrafi budować aplikacje wieloplatformowe z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. .NET Excel API nie tylko konwertuje pomiędzy formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może także renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumentów w formatach będących standardami branżowymi. otwarty NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli Menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Cells

Zapisz XLS do PNG w C#

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować XLS na PNG w C#.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować numer XLS na numer PNG. Prześlij plik XLS, a następnie po prostu zapisz go jako plik PNG. Zarówno do odczytu XLS, jak i do zapisu PNG można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Treść i formatowanie wyjściowego PNG będą identyczne z oryginalnym dokumentem XLS.

Przykładowy kod do konwersji XLS na PNG
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak przekonwertować XLS na PNG przez C#

Chcesz programowo przekonwertować pliki XLS na PNG? Programiści .NET mogą łatwo załadować i przekonwertować XLS na PNG w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for .NET”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C#.
 3. Załaduj plik XLS z instancją skoroszytu.
 4. Konwertuj XLS na PNG, wywołując metodę Workbook.Save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji XLS na PNG.

Biblioteka C# do konwersji XLS na PNG

Istnieją dwie alternatywne opcje instalacji „Aspose.Cells for .NET” w systemie. Wybierz ten, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą Konsola menedżera pakietów w środowisku Visual Studio IDE

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji .NET upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z platformami .NET, .NET Core, Windows Azure lub Mono..
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for .NET w swoim projekcie.

XLS Co to jest XLS Format pliku

Pliki z rozszerzeniem XLS reprezentują format pliku binarnego programu Excel. Takie pliki można utworzyć za pomocą Microsoft Excel, a także innych podobnych programów do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, takich jak OpenOffice Calc lub Apple Numbers. Plik zapisany w programie Excel jest znany jako skoroszyt, gdzie każdy skoroszyt może zawierać jeden lub więcej arkuszy. Dane są przechowywane i wyświetlane użytkownikom w formie tabeli w arkuszu i mogą obejmować wartości liczbowe, dane tekstowe, formuły, zewnętrzne połączenia danych, obrazy i wykresy. Aplikacje takie jak Microsoft Excel umożliwiają eksportowanie danych skoroszytu do kilku różnych formatów, w tym PDF, CSV, XLSX, TXT, HTML, XPS i kilku innych. Format pliku XLS został zastąpiony bardziej otwartym i ustrukturyzowanym formatem XLSX wraz z wydaniem Microsoft Excel 2007. Najnowsze wersje nadal zapewniają obsługę tworzenia i odczytywania plików XLS, chociaż XLSX jest obecnie pierwszym wyborem.

Czytaj więcej

PNG Co to jest PNG Format pliku

Plik PNG (Portable Network Graphics) to format pliku obrazu rastrowego wykorzystujący kompresję bezstratną. Ten format pliku został stworzony jako zamiennik formatu Graphics Interchange Format (GIF) i nie ma żadnych ograniczeń praw autorskich. Jednak format pliku PNG nie obsługuje animacji. Format pliku PNG obsługuje bezstratną kompresję obrazu, co czyni go popularnym wśród użytkowników. Z biegiem czasu PNG ewoluował jako jeden z powszechnie używanych formatów plików graficznych.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować XLS na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

XLS DO BMP (Bitmapa)
XLS DO EMF (Ulepszony format metapliku)
XLS DO GIF (Graficzny format wymiany)
XLS DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
XLS DO MD (Język Markdown)
XLS DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
XLS DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
XLS DO PDF (format dokumentu przenośnego)
XLS DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
XLS DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
XLS DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
XLS DO TSV (Wartości rozdzielone tabulatorami)
XLS DO TXT (Dokument tekstowy)
XLS DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
XLS DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
XLS DO XLSX (Plik Excela OOXML)
XLS DO XLT (Microsoft Szablon Excela)
XLS DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
XLS DO XLTX (Szablon programu Excel pakietu Office OpenXML)
XLS DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
XLS DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
XLS DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)