HTML JPG PDF XML XLS
 Product Family
TSV

Konwertuj XLS na TSV przez C#

Szybka biblioteka C# do konwersji XLS na TSV. Eksportuj arkusze kalkulacyjne Excel do formatu TSV na platformach .NET Framework, .NET Core lub Mono.

Konwertuj XLS na TSV za pomocą C#

Jak przekonwertować XLS na TSV? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for .NET możesz łatwo przekonwertować programowo XLS na TSV za pomocą kilku linii kodu. Aspose.Cells for .NET jest w stanie budować wieloplatformowe aplikacje z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. .NET Excel API nie tylko konwertuje między formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może również renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumenty w standardzie przemysłowym formaty. otwarty NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli Menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Cells

Zaoszczędź XLS do TSV w C# Online za darmo

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować XLS na TSV w C#.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować XLS na TSV. Prześlij swój plik XLS, a następnie po prostu zapisz go jako plik TSV. Zarówno do odczytu XLS, jak i zapisu TSV można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Wyjściowa zawartość i formatowanie TSV będą identyczne z oryginalnym dokumentem XLS.

Bezpłatna aplikacja i przykładowy kod do konwersji XLS na TSV online
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak przekonwertować XLS na TSV przez C#

.NET programiści mogą łatwo załadować i przekonwertować XLS na TSV w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Załaduj plik XLS z instancją skoroszytu
 2. Konwertuj XLS na TSV, wywołując metodę Workbook.Save

C# biblioteka do konwersji XLS na TSV

Istnieją dwie alternatywne opcje instalacji „Aspose.Cells for .NET” w systemie. Wybierz taki, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą Konsola menedżera pakietów Visual Studio IDE

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji .NET upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z platformami .NET, .NET Core, Windows Azure lub Mono.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for .NET w swoim projekcie.

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować XLS na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

XLS DO BMP (Bitmapa)
XLS DO EMF (Rozszerzony format metaplików)
XLS DO GIF (Graficzny format wymiany)
XLS DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
XLS DO MD (język Markdowna)
XLS DO MHTML (Format archiwum strony internetowej)
XLS DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
XLS DO PDF (format dokumentu przenośnego)
XLS DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
XLS DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
XLS DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
XLS DO TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
XLS DO TXT (Dokument tekstowy)
XLS DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
XLS DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
XLS DO XLSX (Plik Excela OOXML)
XLS DO XLT (Microsoft Szablon programu Excel)
XLS DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
XLS DO XLTX (Szablon Office OpenXML Excel)
XLS DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
XLS DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
XLS DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)