HTML JPG PDF XML XLSX
 Product Family
TSV

Konwertuj XLSX na TSV w C#

Szybka biblioteka C# do konwersji XLSX na TSV. Jest to profesjonalne oprogramowanie do importowania i eksportowania XLSX, TSV i wielu innych formatów na platformach .NET Framework, .NET Core lub Mono.

Konwertuj XLSX na TSV za pomocą C#

Jak przekonwertować numer XLSX na numer TSV? Dzięki bibliotece Aspose.Cells for .NET możesz łatwo przekonwertować programowo XLSX na TSV za pomocą kilku linijek kodu. Aspose.Cells for .NET potrafi budować aplikacje wieloplatformowe z możliwością generowania, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania wszystkich plików Excel. .NET Excel API nie tylko konwertuje pomiędzy formatami arkuszy kalkulacyjnych, ale może także renderować pliki Excel jako obrazy, PDF, HTML, ODS, CSV, SVG, JSON, WORD, PPT i więcej, co czyni go idealnym wyborem do wymiany dokumentów w formatach będących standardami branżowymi. otwarty NuGet menedżer pakietów, wyszukaj Aspose.Cells i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli Menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Cells

Zapisz XLSX do TSV w C#

Poniższy przykład pokazuje, jak przekonwertować XLSX na TSV w C#.

Wykonaj proste kroki, aby przekonwertować numer XLSX na numer TSV. Prześlij plik XLSX, a następnie po prostu zapisz go jako plik TSV. Zarówno do odczytu XLSX, jak i do zapisu TSV można używać w pełni kwalifikowanych nazw plików. Treść i formatowanie wyjściowego TSV będą identyczne z oryginalnym dokumentem XLSX.

Przykładowy kod do konwersji XLSX na TSV
Input file
Select format
  
                  
  
	
 using Aspose.Cells;   
 var workbook = new Workbook("Input.xlsx");
 workbook.Save("Output.pdf");
	        
        
      

Jak przekonwertować XLSX na TSV przez C#

Chcesz programowo przekonwertować pliki XLSX na TSV? Programiści .NET mogą łatwo załadować i przekonwertować XLSX na TSV w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Zainstaluj „Aspose.Cells for .NET”.
 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu C#.
 3. Załaduj plik XLSX z instancją skoroszytu.
 4. Konwertuj XLSX na TSV, wywołując metodę Workbook.Save.
 5. Uzyskaj wynik konwersji XLSX na TSV.

Biblioteka C# do konwersji XLSX na TSV

Istnieją dwie alternatywne opcje instalacji „Aspose.Cells for .NET” w systemie. Wybierz ten, który odpowiada Twoim potrzebom i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

 1. Zainstaluj NuGet Pakiet . Widzieć Dokumentacja
 2. Zainstaluj bibliotekę za pomocą Konsola menedżera pakietów w środowisku Visual Studio IDE

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji .NET upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z platformami .NET, .NET Core, Windows Azure lub Mono..
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Dodaj odwołanie do biblioteki DLL Aspose.Cells for .NET w swoim projekcie.

XLSX Co to jest XLSX Format pliku

XLSX to dobrze znany format dokumentów Excel Microsoft, który został wprowadzony przez Microsoft wraz z wydaniem Microsoft Office 2007. Nowy format opiera się na strukturze zorganizowanej zgodnie z konwencjami Open Packaging Convention jak opisano w części 2 standardu OOXML ECMA-376. pakiet zip zawierający wiele plików XML. Podstawową strukturę i pliki można sprawdzić, po prostu rozpakowując plik .xlsx.

Czytaj więcej

TSV Co to jest TSV Format pliku

Format pliku Wartości rozdzielane tabulatorami (TSV) reprezentuje dane rozdzielone tabulatorami w formacie zwykłego tekstu. Format pliku, podobny do CSV, służy do uporządkowanego organizowania danych w celu importu i eksportu między różnymi aplikacjami. Format ten jest używany głównie do importu/eksportu i wymiany danych w aplikacjach arkuszy kalkulacyjnych i bazach danych. Każdy rekord w pliku TSV jest zawarty w pojedynczym wierszu pliku tekstowego, w którym każda wartość pola jest oddzielona znakiem tabulacji. Typ multimediów dla formatu pliku TSV to tekst/wartości rozdzielane tabulatorami.

Czytaj więcej

Inne obsługiwane konwersje

Możesz także przekonwertować XLSX na wiele innych formatów plików, w tym kilka wymienionych poniżej.

XLSX DO BMP (Bitmapa)
XLSX DO EMF (Ulepszony format metapliku)
XLSX DO GIF (Graficzny format wymiany)
XLSX DO HTML (hipertekstowy język znaczników)
XLSX DO MD (Język Markdown)
XLSX DO MHTML (Format archiwum stron internetowych)
XLSX DO ODS (Plik arkusza kalkulacyjnego OpenDocument)
XLSX DO PDF (format dokumentu przenośnego)
XLSX DO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
XLSX DO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
XLSX DO TIFF (Oznaczony format obrazu)
XLSX DO TSV (Wartości rozdzielone tabulatorami)
XLSX DO TXT (Dokument tekstowy)
XLSX DO XLS (Format binarny Excela)
XLSX DO XLSB (Binarny plik skoroszytu programu Excel)
XLSX DO XLSM (Plik arkusza kalkulacyjnego)
XLSX DO XLT (Microsoft Szablon Excela)
XLSX DO XLTM (Szablon programu Excel z obsługą makr)
XLSX DO XLTX (Szablon programu Excel pakietu Office OpenXML)
XLSX DO XML (Rozszerzalny język znaczników)
XLSX DO XPS (Specyfikacje papieru XML)
XLSX DO JSON (Notacja obiektu JavaScript)